Dubnové zasedání zastupitelstva města

22Dub2015

Zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 29. dubna od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy - budova, T. G. Masaryka č. 25

Program:
1. Závěrečný účet města Svitavy a jím zřízených a založených organizací za rok 2014 a schválení účetní závěrky města k 31.12.2014
2. Zpráva o hospodaření s majetkem města
3. Bytová politika města
4. Majetkoprávní úkony
5. Operativní zprávy, různé

Podrobnější program v přiloženém dokumentu.

David Šimek
starosta města
 

Zuzana Pustinová

Soubory ke stažení