Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

pro jednání a rozhodování města (právní předpisy, vyhlášky města) a přístup k těmto předpisům

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

PŘÍSTUP K PŘEDPISŮM:

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn prostřednictvím městského informačního systému v úředních hodinách na odboru vnitřní správy městského úřadu, na sekretariátu starosty a tajemníka nebo v Informačním centru města, kde do nich může každý nahlédnout.

Na stejných místech jsou k nahlédnutí i obecně závazné vyhlášky, nařízení a další pravidla přijatá orgány města.