Prověřování oznámení

Dne 2.5. přijali strážníci oznámení o černé skládce u větrolamu z ul. Údolní. Stav zdokumentovali a o zajištění úklidu požádali příslušného pracovníka odboru životního prostředí.

Dne 2.5. v 16:10 hod. ověřovala hlídka oznámení o zamořeném ovzduší po pálení ohně na ul. Poličská. Strážníci porušení zákona neshledali. Žena pálila suché dřevo. Oheň přesto uhasila.

Dne 3.5. hodinu po půlnoci přijali strážníci stížnost na rušení nočního klidu z baru na náměstí. Přestože žádný nadměrný hluk vycházející z provozovny strážníci nezaznamenali, upozornili obsluhu. Ta přiznala, že hosté hráli na kytaru. Ještě před příjezdem hlídky však provozovnu opustili.