1961 - 1989

XIII. KALENDÁRIUM DĚJIN MĚSTA SVITAVY

Sestavili: © Radoslav Fikejz a Vladimír Velešík
Zdroj: Fikejz, Radoslav – Velešík, Vladimír: Kronika města Svitavy. Svitavy 2006

léta 1961–1989

1961
V tomto roce proběhlo další pravidelní sčítání lidu v Československu. Svitavy dosáhly počtu 13 878 obyvatel.

Při LŠU vznikl dětský dechový orchestr.

Únorové oslavy 40. výročí založení Československého komunistického svazu mládeže. Byly organizovány večery se starými členy KSČ, okresní výbor ČSM se sešel na slavnostním zasedání; zde obdržela okresní organizace mládežníků od okresního výboru KSČ čestná uznání, přijímaly se hodnotné pracovní závazky v zemědělství, průmyslu (mimo jiné se svazáci zavázali založit 11 986 m2 kompostu a při zúrodnění půdy odpracovat 69 300 brigádnických hodin) atd. Vše bylo nicméně jen přípravou na oslavy 40. výročí založení KSČ.

1. února kolektiv lékařů a sester chirurgického oddělení svitavské nemocnice, který vedl primář MUDr. Leopold Vémola, získal jako první pracovní kolektiv svitavské nemocnice titul „brigáda socialistické práce“ (jako vůbec druhá brigáda socialistické práce ve zdravotnictví ve Východočeském kraji). „Lékaři a sestry se podle svého závazku seznámili s provozem na všech svitavských závodech. Ve žňových a podzimních pracích … pomáhali zemědělcům. Pracovníci oddělení utvořili kulturní brigádu, která připravila a uvedla pro pacienty literárně hudební pásmo.“ 

V únoru byly v Novém Svitavsku postupně uveřejňovány protestní rezoluce různých pracovních kolektivů proti vraždě, kterou „belgičtí kolonizátoři se svými placenými žoldáky spáchali na hrdinném vůdci konžského lidu Patrici Lumumbovi a jeho druzích. Odsuzujeme zločin kolonizátorů a žádáme potrestání viníků! Nechť ihned odstoupí z půdy OSN úlisný vrah v bílých rukavičkách Dag Hammarskjöld“ (generální tajemník OSN). Nechyběly různé pracovní závazky na Lumumbovu počest, některé brigády socialistické práce přijaly do svého názvu jméno mrtvého konžského revolucionáře.

9.  února v sále hotelu Městský dvůr se sešel „celookresní aktiv dojiček a ošetřovatelů skotu“, aby řešil naléhavé úkoly III. pětiletky.

K 1. březnu měl nový svitavský okres 105 342 obyvatel, kteří žili ve 138 obcích. Počet obcí se v dalších letech, díky integraci, postupně snižoval. V roce 1970 měl okres 129 obcí a v roce 1980 již pouze 86 obcí. Opačný proces nastal po roce 1989, a to díky osamostatňování obcí - v roce 1990 měl okres již jen 108 obcí.

4. března se ve Svitavách konalo (poprvé v novém okrese) okresní kolo Soutěže tvořivosti mládeže, kterého se zúčastnilo 1 315 mladých lidí. Vystoupilo 249 jednotlivců, 29 pěveckých, 5 hudebních, 7 tanečních a 10 recitačních souborů z celého okresu.

11. března sloučením závodních klubů podniků Vigona, TOS a Technolen vznikl Jednotný klub pracujících ve Svitavách, jeho předsedou se stal Alois Hejduk.

19. dubna „lid na celém svitavském okrese demonstroval svoji lásku bojující Kubě, pracující manifestačně odsoudili podlý čin amerických agresorů.“ Protestních manifestací se zúčastnilo na okrese podle údajů Nového Svitavska na 40 000 lidí.

Oslavy Svátku práce probíhaly ve znamení „budovatelských úspěchů našeho lidu, letu J. A. Gagarina do vesmíru a velkého vítězství kubánské revoluce nad imperialistickou agresí“.

27. června v rámci dnů Československo-afrického přátelství navštívila Svitavy delegace několika zástupců „afrického lidu“ (z Mali, Etiopie, Tunisu). „Jménem všech pracujících je přivítal předseda ONV  soudruh Jan Soldán a poté se hosté rozjeli seznámit se s úspěchy pracujících do závodů a družstev.“

26. července zemřela S. M. Natalitia Měsíčková, matka představená sester sv. Vincenta z Pauly ve Svitavách.

1962
Ve Svitavách byl založen mykologický kroužek. Prvním předsedou se stal Bedřich Oliva, kterého poté na dlouhá léta vystřídal Otto Soumar. Především díky jemu se svitavští občané mohli v dalších desetiletích setkávat ve výloze na náměstí Míru nejen s pravidelnými výstavkami hub, ale i s ukázkami mykologické literatury a fotografií. Množství lidí navštívilo během let i houbařskou poradnu.

Náměstí maršála Stalina bylo přejmenováno na náměstí Míru.

Během roku začaly ve Svitavách vznikat první big-beatové skupiny.

31. března ze Svitav odjel na návštěvu pražských  divadel „divadelní vlak“, který obsadili žáci škol svitavského okresu.

Pozdní jaro a špatné počasí způsobily značné opoždění jarních zemědělských prací, proto OV KSČ, OV NF, ONV a OOR ve Svitavách vyhlásily na sobotu 16. června a neděli 17. června dny brigádnické pomoci všech občanů okresu Svitavy zemědělskému sektoru.

17. srpna Nové Svitavsko na své první straně slavnostně přivítalo let sovětských kosmických lodí Vostok 3 a Vostok 4. Nechyběly odkazy na „obrovské nadšení pracujících Svitavska“, na „hrdost našeho lidu nad dalším novým triumfem světové socialistické soustavy“ a bylo zde okamžitě přijato i poučení pro soudruhy a soudružky na zemi - nastoupit „kosmickou rychlostí do žní a sklidit úrodu“. Úspěch sovětské kosmonautiky byl „studenou sprchou na horké hlavy Bonnu a Pentagonu, na hlavy těch, co pořád řinčí zbraněmi“.

1. září nový školní rok zahájili žáci a učitelé škol ve Svitavách manifestačním průvodem za doprovodu dechové hudby, na náměstí Míru je přivítali projevem předseda MěstNV Karel Měšťan a vedoucí tajemník OV KSČ Josef Punčochář.

7. října kuželkáři oddílu Slavoj Svitavy-Lány porazili na domácí kuželně reprezentační družstvo žen ČSSR, v čele s tehdejší mistryní světa Šindlerovou, výsledkem  2 398 : 2 353. Utkání sledovalo 150 diváků.

Na podzim začaly terénní úpravy pro stavbu nového gymnázia.

14. prosince ÚV KSČ u příležitosti konání XII. sjezdu propůjčil za mimořádnou iniciativu a obětavost v práci čestný název „Podnik XII. sjezdu KSČ“ národnímu podniku TOS a národnímu podniku Vigona.

1963
Proběhl I. ročník soutěže družstev v oboru společenského tance o „Putovní štít města Svitav“.

Při JKP ve Svitavách vzniklo tzv. fotostředisko.

2. září byl zahájen školní rok manifestací na náměstí Míru, které se zúčastnilo přes 3 000 žáků a učitelů všech svitavských škol.

20. listopadu v kině Vesmír ve Svitavách zahájil činnost Klub přátel filmového umění, jehož „cílem bylo seznamovat členy s pokrokovými díly a směry světové kinematografie“. Klub získal poměrně velkou popularitu, protože v rámci klubových filmových cyklů mohli diváci zhlédnout největší díla světové kinematografie. Tyto filmy většinou nebyly pro běžnou distribuci schváleny.

1964
Mladý svitavský prokurátor a nadějný spisovatel JUDr. Jan Vážný vydal v brněnském nakladatelství Blok svou detektivní prvotinu „Omyl v sobě“.

17. února bylo přestěhováno gymnázium do nové budovy.

V dubnu v kavárně hotelu Slávia ve Svitavách se sešli začínající spisovatelé svitavského okresu a založili zde Klub začínajících autorů (např. Jan Jelínek, V. Fochler) .

2. - 10. května se konala krajská přehlídka divadelních souborů Východočeského kraje.

14.  června proběhly volby do Národního shromáždění a národních výborů. Kandidátům NF „dalo důvěru“ 99,99 % voličů. Předsedou MěstNV se stal Jan Mlejnek.

Ve druhé polovině roku vzniklo ve Svitavách první házenkářské družstvo.

18. listopadu skončilo dvouleté jednání mezi římskokatolickým farním úřadem a MěstNV ve Svitavách o převodu farních pozemků římskokatolické farnosti ve prospěch MěstNV ve Svitavách. Výsledkem jednání bylo vyvlastnění tří parcel o celkové výměře 5 663 m2. Pozemky měly být použity na stavbu urnového háje.

1965
Zahájeny stavební práce na sídlišti na ulicích Bohuslava Martinů a Štursova.

12. - 18. dubna v kině Vesmír byl uspořádán I. filmový festival mládeže, v jeho rámci byly promítnuty nejúspěšnější filmy české produkce, mimo jiné i filmový muzikál „Kdyby tisíc klarinetů“.

31. května v ranních hodinách slavnostně zahájila provoz městská autobusová doprava ve Svitavách. První cestující, Antonín Růžička ze Svitav, dostal upomínkový dar.

5. června se konala okresní spartakiáda na stadionu Míru. Přes nepřízeň počasí se jí zúčastnilo 4 350 cvičenců a přes 10 000 diváků.

V srpnu byla na svitavském hřbitově provedena exhumace popravených německých vojáků Helmutha Dörfla a Mathiase Suschitze.

1966
V březnu pracovníci Okresního filmového studia - okresního poradního sboru dokončili nový dokumentární film nazvaný „Okres Svitavy“. Film natočili dva pracovníci okresního osvětového domu: absolvent pražské filmové fakulty Jan Háp (scénárista, kameraman a režisér) a Josef Chaloupka (scénárista a režisér). Film v předpremiéře zhlédli představitelé OV KSČ a ONV Svitavy.

Učitelé všech škol svitavského okresu odeslali v březnových dnech otevřený dopis americkým učitelům, ve kterém protestovali proti válečným akcím USA ve Vietnamu.

19. března předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR N. Podgornyj podepsal výnos prezidia Nejvyššího sovětu SSSR o propůjčení Řádu Velké vlastenecké války I. stupně občanu ČSSR Jindřichu Lněničkovi z Litomyšle (v roce 1966 bytem ve Svitavách - Lačnově) za statečnost a odvahu projevenou při záchraně života sovětských vojáků v letech Velké vlastenecké války.

24. - 29. dubna v kině Vesmír proběhla přehlídka širokoúhlých zahraničních filmů.

1. května okresní fotbalová jedenáctka (reprezentace okresu) sehrála své první přátelské utkání ve Svitavách na stadionu Míru proti A mužstvu TJ Svitavy (utkání skončilo 3 : 0). Tři hráči svitavského A mužstva byli vybrání do reprezentace kraje na turnaj do NDR - Rejman, Švec, Konejl.

V květnu  projížděl přes Svitavy peloton Závodu míru, prémiový spurt ve městě vyhrál Belgičan Willy van Neste.

28. května se na cestu do Prahy na XIII. sjezd KSČ vydali delegáti svitavského okresu: Alois Ton - vedoucí tajemník OV KSČ, Zdena Boudová - tkadlena ve Vigoně z Hradce nad Svitavou, Leopold Chlup - ze státního statku v Březové nad Svitavou, Marie Douchová - členka JZD Rohozná, František Škoda - zaměstnanec Hedvy Mor. Třebová, Božena Marečková - poslankyně NS, Bělá nad Svitavou, Miroslav Havránek - zaměstnanec n. p. TOS Svitavy, Jaroslav Lochman - zástupce nemocnice v Litomyšli, Karel Tejkal - člen JZD Poříčí, Jindřich Mašek - člen JZD Benátky. Jako host doprovodil delegaci „starý člen strany Josef Jílek, důchodce ze Svitav“.

V červnu se konaly první okresní jezdecké přebory, kterých se zúčastnilo několik jezdeckých oddílů, mezi nimi i Sokol Svitavy  Lačnov, založený roku 1964.

10. července Automotoklub Svitavy pořádal na nově vybudovaném stadionu  „u tabačky“ Mistrovství ČSSR na ploché dráze. Startovali na něm někteří čsl. reprezentanti - Kubíček, Havelka, Šmíd, Bartoněk atd. Závod měl vynikající úroveň, zvítězil pardubický Rudolf Havelka. Jeho triumf sledovalo na 4 000 diváků.

12. - 29. srpna byly v kině Vesmír uvedeny filmy promítané toho roku na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

18. října - 23. prosince proběhla ve velkém sále JKP ve Svitavách  série přednášek na téma „Poznáváme svůj domov“. Jednotlivé přednášky se týkaly přírodních zajímavostí, počátků průmyslové výroby a dělnického hnutí, kulturní minulosti Svitavska atd.

12.  listopadu v rámci oslav 20. výročí založení Lidového divadla ve Svitavách proběhl I. sjezd členů, herců a přátel Lidového divadla.

17. listopadu byla v okresních novinách otištěna další z protestních rezolucí proti válce USA ve Vietnamu, tentokrát sepsaná studenty střední ekonomické školy ve Svitavách a nazvaná „Američané, odejděte z Vietnamu!“.

V prosinci vyšla  v brněnském nakladatelství Blok v nákladu 38 000 výtisků detektivka "Zlatá smrt". Jejím autorem byl svitavský prokurátor JUDr. Jan Vážný. Autor již v předcházejících letech vydal dvě detektivky - „Omyl v sobě“ a „Osudná smyčka“, takže nově vydaná "Zlatá smrt" zakončila plánovanou trilogii.

1967
Byl vysazen parčík na křižovatce ulic kpt. Jaroše a Pod Viaduktem, vedle kuželny.

Vznikla městská organizace Českého svazu žen.

Během roku začala vystupovat kultovní svitavská kapela Tonyho expres (později Antonínův rychlovlak).

26. března zemřel místní hudební skladatel František Horský.

Na jaře se ve Svitavách konala I. krajská přehlídka loutkařských souborů, v jejím rámci byla instalována v prostorách JKP na nám. Míru (v sousedství hotelu Městský dvůr) rozsáhlá výstava o činnosti loutkářského souboru při JKP (k 16. výročí založení).

V květnu vyšlo první číslo svitavského kulturního zpravodaje Úsvit 67 (později v období normalizace vycházel pod názvem Svitavský agitační a kulturní zpravodaj).

V květnu se na stadionu Míru uskutečnil I. ročník fotbalového turnaje dívčích jedenáctek o Putovní pohár MV ČSM Svitavy (družstva Vigona Svitavy, Střední zdravotnická škola Svitavy, Pedagogická škola Litomyšl, Technolen Svitavy, Střední ekonomická škola Svitavy, Střední všeobecně vzdělávací škola Svitavy). Ve finále zvítězila SVVŠ Svitavy (dnes Gymnázium Svitavy) nad Střední zdravotnickou školou Svitavy 1 : 0.

Další květnovou akcí na stadionu Míru bylo utkání (před 400 diváky) fotbalové jedenáctky úříznivců klubů Slávie a Sparty. Ctitelé Slávie zvítězili 4 : 1. Výtěžek utkání byl věnován TJ Svitavy na zakoupení vybavení pro žáky a dorostence.

4. května v rámci májových oslav (současně i k 50. výročí VŘSR a 22. výročí pražského povstání) byl uspořádán slavnostní Jarní koncert Pěveckého a orchestrálního sdružení JKP. Zazněly skladby B. Smetany, A. Dvořáka, W. A. Mozarta, G. Verdiho. Dirigentem celého souboru byl Jan Nevěčný, slovem provázela prof. Marie Votavová.

8. května se konala mezikrajová taneční soutěž (taneční páry z Prahy, Brna, Olomouce, Pardubic, Hradce Králové atd.) O putovní štít města Svitav v sále Městského dvora. Zvítězilo družstvo Klubu strojírenství Praha-Smíchov.

9. května byla založena tradice pravidelných simultánních šachových partií hraných ve Svitavách u příležitosti Dne osvobození, postupně zde hráli českoslovenští mezinárodní velmistři ing. Hort, Smejkal, Filip, Jansa.

12. - 18. května proběhl pod patronací OV a MV ČSM Filmový festival mladých ve Svitavách, před každým filmovým programem byly uváděny hudební a pěvecké pořady LŠU ve Svitavách.

20. května zemřel ve fakultní nemocnici v Brně na následky dopravní nehody primář MUDr. Leopold Vémola, dlouholetý ředitel OÚNZ ve Svitavách a člen kolegia hlavního chirurga ČSSR, nositel vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“, spoluautor a realizátor návrhu obvodního zdravotnického systému. V květnu roku 1968 udělil prezident republiky MUDr. Vémolovi Řád práce in memoriam.

Od 3. června začalo JKP Svitavy pořádat na své zahradě taneční zábavy, střídaly se hudební soubory JKP, taneční orchestry a big-beatové skupiny.

18. června se konal Majáles studentské a dělnické mládeže, součástí byla i volba Miss Majáles 67. Vítězkou se stala studentka SZŠ Svitavy Jaroslava Šnajbergrová, známá fotbalistka a házenkářka TJ Svitavy.

1. července bylo předáno do užívání nově vybudované rekreační středisko v oblasti Horního rybníka ve Svitavách,  otevřena byla půjčovna loděk, gumových matrací, slunečníků a stánek s občerstvením. Mělo se jednat o první etapu celkové koncepce výstavby rekreační oblasti Horní rybník.

12. září došlo na trati Svitavy - Hradec nad Svitavou k těžké železniční nehodě, při níž zemřelo pět lidí.

1. října novým ředitelem OÚNZ ve Svitavách byl schválen MUDr. Jiří Mikolášek, primář a přednosta dermato-venerologického oddělení místní nemocnice.

16. - 22.  října se uskutečnil týden Československo-italského přátelství v okrese Svitavy, završený společným vystoupením Malého divadla Luigi Pirandella z Agrigenta ze Sicílie a souboru Lidového divadla JKP Svitavy ve veselohře Luigi Pirandella „Džbán“

8.  listopadu, po Hradci Králové a Pardubicích, byla i ve Svitavách uvedena do provozu oblastní prodejna automobilů, a to jako třetí prodejna tohoto druhu ve Východočeském kraji. Nacházela se v prostorách Mototechny na nám. Míru, v jejím  dvoře byly vybudovány nové sklady. Denně se prodaly tři automobily, prvním zákazníkem byl svitavský občan Ladislav Scheib, který si zakoupil auto MB 1000.

Koncem roku byla dokončena výstavba sídliště na ulici Bohuslava Martinů.

Koncem roku začali členové KSČ ve zvýšené míře vystupovat ze strany, a to ve všech organizačních stupních. V 60. letech představovali komunisté přibližně jednu desetinu z celkového počtu obyvatel na okrese. K roku 1960 bylo evidováno 11 059 členů KSČ a 1 380 kandidátů členství.

1968
Během roku začala vystupovat jedna ze svitavských bigbeatových skupin The Four Saint Men.

V únoru oddíl kopané TJ Svitavy ve spolupráci s OV ČSTV uspořádal I. ročník zimního turnaje O pohár Vítězného února, který měl do budoucna navázat na dříve tradiční zimní turnaj O putovní pohár Nového Svitavska. Zvítězili fotbalisté TJ Slavoj Svitavy-Lány A, když ve finále porazili Slovan Moravská Třebová 3 :2.

9. - 10. března se v sále Městského dvora konala konference KSČ, dvakrát zde vystoupil se svým projevem Lubomír Štrougal.

24. února - 30. března byla v Lidovém divadle  uspořádána krajská divadelní přehlídka Východočeského kraje za účasti 6 souborů.

11. dubna předsednictvo Národního shromáždění rozhodlo odložit volby do zastupitelských sborů na pozdější termín.

18. dubna obnovil ve Svitavách svou činnost Junák a bylo ustaveno jeho středisko ve městě.

24. dubna se konalo pravidelné plenární zasedání OV KSČ, jehož hlavním úkolem byla tvorba akčního okresního programu, částečně se věnovalo i problematice procesu rehabilitace a demokratizace veřejného života.

25. - 28. dubna vystoupily na Malé scéně (Jitřenka)  4 nejlepší soubory kraje na krajské loutkářské přehlídce.

26. dubna opět začalo vycházet Nové Svitavsko, které bylo v březnu 1967, především z popudu KV KSČ v Hradci Králové, administrativně zastaveno.

26. dubna  ve Svitavách-Lánech vybudovalo JZD Hovorany moderní vinárnu pod názvem „Hovoranka“. Vinárna byla vybudována z pěstitelské stanice žampionů, která se nacházela přímo na silniční trati Brno - Praha (dnes restaurace Na Gruntě).

30. dubna se ve svitavském Městském dvoře uskutečnilo jednání všech statutárních zástupců Okresního zemědělského sdružení ve Svitavách.

1. května se oslavy Svátku práce poprvé obešly bez tradičního prvomájového průvodu, konalo se pouze shromáždění na nám. Míru, kterého se zúčastnilo kolem 6 000 lidí (v roce 1967 se průvodu zúčastnilo přes 14 000 lidí).  Jako host promluvil vedoucí zemědělského oddělení ÚV KSČ Jan Havelka.

4. května Nové Svitavsko přineslo znění usnesení vlády ČSSR k požadavkům nových územních změn  a uspořádání okresů v ČSSR.  Tato problematika začínala být velmi aktuální v bývalých okresních městech - především v Litomyšli, Poličce a Mor. Třebové, méně již v samotných Svitavách.

5. května se v sále hotelu Městský dvůr pod heslem „Demokracie - svoboda - humanismus“ sešla ustavující okresní konference všech nezákonně postižených osob z 50. let. Na Svitavsku tak byla založena okresní odbočka K - 231. Jedním z členů přípravného výboru a designovaným předsedou okresní odbočky byl  František Chlup ze Svitav.

9. května v rámci oslav 23. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou uspořádali sportovci z TJ Svitavy Sportovní den, který vyvrcholil utkáním fotbalových týmů TJ Svitavy A a jedenáctky bývalých internacionálů Slávia Praha. Klání, které skončilo vítězstvím internacionálů Slávie 5: 1, sledovalo na stadionu Míru na 2000 diváků. Za Slávii nastoupili mimo jiné i Plánička, Bican, Veselý a Ženíšek.

14. května se v hotelu  Národní dům ve Svitavách sešli mladí odborníci ze zemědělství, aby založili Klub mladých zemědělských odborníků ve svitavském okrese. Členy klubu se mohli stát všichni mladí lidé ve věku do třiceti let, pokud absolvovali vysoké a střední zemědělské školy.

25. května si Střední ekonomická škola ve Svitavách (dnes Obchodní akademie a VOŠE) připomněla 25. výročí vzniku sjezdem abiturientů v prostorách Lidového divadla a vydáním almanachu školy.

V červnu otevřel podnik Potraviny - závod Pardubice na nám. Míru mléčnou jídelnu.

V letních měsících byla na ulici Čsl. armády otevřena nová mateřská školka a jesle, které postavil MěstNV.

21. června při hloubení jámy na septik pro novostavbu samoobsluhy na Pavlovově ulici narazili dělníci na mamutí kel.

27. června vyšel manifest  Dva tisíce slov.

29. června se konala mimořádná okresní konference KSČ, úkolem bylo zvolit delegáty na krajskou konferenci a navrhnout delegáty  na XIV. sjezd strany. Na konferenci se diskutovalo i o manifestu Dva tisíce slov.

18. července vystoupením poslankyně Národního shromáždění Boženy Marečkové na rozšířeném zasedání OV KSČ začala tzv. „aféra poslankyně Boženy Marečkové“.

V srpnu schválili poslanci MěstNV návrh rady MěstNV přispět na Fond republiky, městský národní výbor tak věnoval na konto tohoto fondu částku 20 000 Kčs.

12. srpna, na základě rozhodnutí MěstNV ve Svitavách z ledna tohoto roku, byly s definitivní platností zakázány smuteční pohřební průvody přes město.

17. srpna organizace K - 231 uspořádala v Národním domě ve Svitavách besedu o rehabilitacích s předsedou okresního soudu JUDr. Ladislavem Sommerem a vedoucím advokátní poradny JUDr. Františkem Havranem.

21. srpna v odpoledních hodinách vstoupila okupační vojska Varšavské smlouvy do Svitav. Byly to jednotky Polské lidové armády a přijely ve směru od Mor. Třebové v koloně asi 150 vozidel. V dalších dnech sídlila polská okupační jednotka v budově Silniční správy ve Svitavách  Lačnově.

24. srpna vyšlo první zvláštní vydání Nového Svitavska.

28. srpna odeslali pracujících Vigony ve Svitavách dopis Alexandru Dubčekovi, ve kterém byl vyjádřen nesouhlas s podpisem moskevského protokolu a požadován okamžitý odchod okupačních vojsk.
V září, po dvaceti letech, obnovila svou činnost ve městě Československá strana socialistická.

1. září zemřel svitavský umělec, řezbář a pedagog Alois Petrus.

5. září rada ONV ve Svitavách ustavila komisi pro styk s cizími vojsky. Komise měla řešit otázky ubytování vojsk, přesunů apod. Během přítomnosti polských vojsk na Svitavsku nedošlo k vážnějším incidentům mezi vojáky a obyvatelstvem. Polské tanky na silnicích však způsobily několik dopravních nehod (např. dvakrát v okolí Janova, dále u Koclířova - zde došlo ke smrtelnému zranění československého občana). Mezi domácím obyvatelstvem a polskými vojáky docházelo k obchodu s alkoholem a konzervami.

15. října na okresním sekretariátě Svazu protifašistických bojovníků byla zřízena rehabilitační poradna, kterou řídila rehabilitační komise. Předsedou okresní rehabilitační komise byl JUDr. František Havran, tajemníkem JUDr. Gustav Šebetovský. Provádění rehabilitací bylo umožněno zákonem o soudní rehabilitaci č. 82/1968 Sb. Poradna i komise byly zrušeny k 31. března 1970. Za tuto dobu bylo projednáno 435 případů soudní rehabilitace, 653 případů mimosoudní rehabilitace a 313 jiných případů.

20. října byl slavnostně otevřen urnový háj na svitavském hřbitově. Na výstavbě se výrazně podíleli brigádnickou činností členové Spolku přátel žehu ve Svitavách a žáci svitavských škol. Ti zde také zasadili první tři stromy - lípy,  které poté měly nést čestné přívlastky: „Strom I. ZDŠ Komenského náměstí“, „Strom II. ZDŠ třída Julia Fučíka“ a „Strom IV. ZDŠ náměstí Míru“.

26. října opustila polská vojska území okresu a byla nahrazena sovětskými jednotkami.

Dne 28. října při příležitosti oslav 50. výročí vzniku ČSR nedošlo k žádným protestním událostem, v některých obcích byly vysázeny Lípy svobody.

V listopadu vznikl nový kolektivní orgán dětských a mládežnických organizací Mladá federace Svitavska.

K 1. prosinci se na advokátní poradnu ve Svitavách, vedenou JUDr. Františkem Havranem, obrátilo se žádostí o soudní rehabilitaci celkem 744 neprávem postižených občanů.

5. prosince se konala ustavující konference Okresní mírové rady ve Svitavách. Předsedou se stal Stanislav Štěpánek, tajemník okresního výboru Ćs. svazu tělesné výchovy a sportu.

V prosinci žáci na ZDŠ v Riegrově ulici uspořádali sbírku pod Vánočním stromem republiky. Sebrané peníze měly být použity na výstavbu vesniček SOS pro opuštěné děti. Do 20. prosince se vybralo 1 182, - Kč. Obdobný Vánoční strom republiky stál na náměstí, zde městský výbor Čs. svazu žen vybral na vesničky SOS 11 401, - Kč.

Byla opravována kavárna hotelu Slavia v I. poschodí a částečně rekonstruován hotel.

Byla zahájena demolice domu Klubu důchodců na Purkyňově ulici (někdejší hospoda U Hladíků a učitelská jídelna).

1969
Začátkem roku se objevily neúspěšné snahy přejmenovat nám. Míru na nám. T. G. Masaryka.

Během roku byla zahájena výstavba nového obchodního domu SVITAVAN na nám. Míru. Obchod byl otevřen v dubnu 1973.

V prvních dnech nového roku vyjádřili zaměstnanci některých svitavských podniků (TOS, stavbaři atd.) podporu J. Smrkovskému; současně požádali, aby byl jejich jménem kandidován do funkce předsedy Federálního shromáždění.

V lednu byla v prvním poschodí hotelu Slávia otevřena kavárna s tanečním parketem.

V lednu bylo přemístěno autobusové nádraží z nám. Míru na Jungmannovu ulici.

Dne 16. ledna se v Praze upálil student FF UK  Jan Palach (zemřel 19. ledna). Ve Svitavách obdrželi členové OV KSČ zvláštní dopis z ÚV - do pohotovosti byly uvedeny nejen složky ONV, ale i VB a Lidové milice.

Objevily se požadavky na přejmenování některých ulic po Janu Palachovi.

Na okrese se v prvních měsících nového roku projevil kritický nedostatek uhlí, ONV uvolnil z rozpočtu dotaci na zabezpečení dovozu uhlí do města nákladními auty. Přednostně byly zásobovány nemocnice, školy a obytné domy domovní správy.

Funkcí předsedy MěstV KSČ byl pověřen Ladislav Kadlec, pracovník podnikového ředitelství n. p.Vigona Svitavy. Normalizace poměrů ve Svitavách dostala nový podnět.

V únoru OV KSČ společně s okresním štábem LM uspořádaly u příležitosti 21. výročí Vítězného února 1948 celookresní aktiv příslušníků LM svitavského okresu. Slavnostní projev pronesl vedoucí tajemník OV KSČ a okresní velitel LM Alois Ton. V další části programu byla téměř dvaceti zasloužilým milicionářům udělena různá státní vyznamenání, další obdrželi čestná uznání.

4. února se konala ustavující konference Junáka, na které byla zvolena okresní rada této mládežnické organizace - předsedou byl zvolen svitavský okresní prokurátor JUDr. Jan Petrovický. 

V březnu bylo ustaveno Hospodářské družstvo svitavského okresu, jehož cílem bylo zprostředkování nákupu a prodeje všech zemědělských výrobků a potřeb.

V noci z 28. na 29. března došlo i na Svitavsku k oslavám vítězství československých hokejistů nad hokejisty SSSR. Konaly se při nich průvody s hudbou. Předsednictvo OV KSČ tyto akce rezolutně odsoudilo.

1. dubna do Svitav přijel ministr Federální vlády ČSSR a předseda ÚV ČSS dr. Bohuslav Kučera. Setkal se s předsedou ONV J. Gloserem,dále s předsedou OV NF J. Krupicou a předsedou MěstNV J. Mlejnkem.

Ve Svitavách se dne 23. dubna konalo plénum OV KSČ, na kterém vystoupil ideologický tajemník OV KSČ Jaroslav Gloser s nekompromisní podporou husákovského kurzu.

V květnu podnik Restaurace a jídelny Hradec Králové otevřel po stavebních úpravách restauraci a vinárnu Na Gruntě.

Prvnomájový průvod dostal přezdívku  „expo 1969“ (existenční pochod 1969). V průvodu se neobjevil ani jeden pionýr v kroji, ale naopak všichni junáci "pochodovali v plné parádě."

1. května u příležitosti 20. výročí založení Čs. automobilové dopravy (ČSAD) udělil prezident republiky Ludvík Svoboda závodu ČSAD Svitavy státní vyznamenání „Za vynikající práci“.

29. května rada ONV odvolala své stanovisko ze srpna 1968, ve kterém původně odmítla okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a postavila se za legální státní a stranické činitele.

V červnu byly do NF v okrese Svitavy přijaty dvě mládežnické organizace - Junák, zastoupený JUDr. Janem Petrovickým a Svaz klubů mládeže, zastoupený Františkem Minářem.

V červnu řada svitavských společenských organizací odvolala svá stanoviska ze srpna roku 1968. Dikce těchto prohlášení byla vždy  stejná - odvolávané prohlášení „bylo přijato v době emocionálních vlivů na celý národ a pod vlivem dezinformací a deformací“.

 

V červenci se konala okresní konference divadelníků, na níž byla ustavena organizace Svazu českých divadelních ochotníků. Předsedou byl zvolen Jiří Kareš.

V červenci byl ve Svitavách promítán film režiséra Vojtěcha Jasného „Všichni dobří rodáci“. Uvedení filmu zpětně hodnotil zápis ve svitavské kronice: „Je pravda, že měl velký úspěch, ale naprosto nesplňoval požadavky současné socialistické kultury, znevažoval vymoženosti, kterých bylo v naší společnosti dosaženo a po právu byl z kin stažen.“

21. srpna nebyly ve městě zaznamenány takřka žádné významné vzpomínkové akce na okupaci státu.

14. září po několikaleté rekonstrukci byla předána do užívání budova muzea ve Svitavách. Pod jednou střechou tak sídlily tři kulturní instituce, řízené ONV - Dům osvěty, okresní knihovna a výstavní síně muzea.

V listopadu na plenárním zasedání rezignovalo dosavadní předsednictvo OV KSČ. Současně bylo zvoleno nové, ve kterém zůstal vedoucím tajemníkem Alois Ton; ale byl zde i Jaroslav Gloser (od roku 1969 až do konce 80. let ideologický tajemník OV KSČ)  nebo Jaromír Prchal (později dlouholetý předseda ONV Svitavy)  a další. Nové vedení okresní stranické organizace začalo pracovat skutečně nově - ještě během listopadového zasedání „zhodnotilo postoje nomenklaturních kádrů uplynulého období až do konce ledna 1970“(!).

12. listopadu plénum OV KSČ zrušilo své stanovisko k dopisu pěti zemí Varšavské smlouvy.

28. listopadu byla na nám. Míru otevřena prodejna zásilkového obchodního domu MAGNET (dnes prodejna OK 1).

1970
V ČSSR proběhlo sčítání lidu. Ve Svitavách žilo celkem 14 282 obyvatel (včetně Lačnova a Lánů) ve 2 239 domech.

Na přelomu let 1969 -1970 vypukla i na Svitavsku epidemie chřipky, onemocněly především děti. Vánoční prázdniny byly prodlouženy až do 19. ledna.

Došlo k ustavení přípravného výboru marxisticko-leninského sdružení Levá fronta, předsedou se stal ředitel gymnázia v Litomyšli a později ve Svitavách Igor Kloss. Členové  (např. Vladimír Fidra, ing. Josef Šlerka, Bohuslav Mareček, Václav Báča) patřili k tzv. „zdravému“ jádru v KSČ, požadovali tvrdou očistu strany i společnosti. Mnozí z nich se do kádrových čistek také aktivně zapojili.

Počátkem roku byl vytvořen přípravný výbor Leninského svazu mladých. Stal se důkazem postupující normalizace, která nutně zasáhla i hnutí mládeže.

1. ledna ekonomickým osamostatněním a oddělením od MěstNV vznikly Technické služby města Svitav.

10. ledna v Lidovém divadle vystoupil soubor V. Nejedlého a zahájil tak oslavy 100. výročí narození V. I. Lenina. Městská kronika k tomu dodala, že tyto oslavy „patřily k nejvýznamnějším událostem celého roku“.

26. února se konala I. okresní konference národních výborů, v průběhu jednání došlo k odsouzení reformního hnutí roku 1968.

1. května proběhly opět „oslavy svátku práce“ a „prvomájový průvod byl mohutný, město bylo vkusně vyzdobeno“.

30. června na svou funkci rezignoval dosavadní vedoucí tajemník OV KSČ Alois Ton, ve funkci jej nahradil František Hašek, který do Svitav přišel z Trutnova. A. Ton zakončil svou kariéru na ÚV KSČ.

Během celého roku docházelo k velkým potížím v zásobování uhlím, plynem a elektřinou. Proto MěstNV zavedl přihlášky k odběru uhlí, zároveň byl stanoven příděl na jednu rodinu a rok na 17 q uhlí.

1971
V květnu u příležitosti XIV. sjezdu KSČ a 50. výročí vzniku KSČ byl ve Svitavách uspořádán II. divadelní textilácký festival. Svitavské Lidové divadlo se na něm představilo dramatizací „Anny proletářky“ v úpravě Jiřího Kareše pod názvem „Kupředu soudruzi“.

3. května zemřel místoděkan a administrátor ve Svitavách P. Jaroslav Haitman. Do Svitav přišel v dubnu 1946 a po odsunu P. H. Zolpera byl jmenován provisorem. Jeho pohřeb, který se konal 10. května za účasti kapitulního vikáře olomouckého P. Josefa Vrany, se stal manifestací víry stovek lidí. Zcela výjimečně byl povolen pohřební průvod městem, pohřbu se zúčastnilo kromě mnoha řeholních sester i celkem 116 kněží.

9. července vyšlo první číslo okresních novin Nové Svitavsko, jehož vydávání bylo v roce 1970 zastaveno, protože, jak napsal vedoucí tajemník OV KSČ František Hašek, „své stránky propůjčilo ke skandalizování soudruhů, kteří svůj život věnovali obětavé práci pro věc dělnické třídy, pomlouvalo naše spojence, šířilo nenávist k Sovětskému svazu a ostatním bratrským stranám za jejich internacionální pomoc při záchraně socialismu v Československu“.

22. července byl za účasti ministra zemědělství a výživy ČSR dr. Václava Svobody otevřen areál Výkupního a nákupního zemědělského střediska.

25. září před blížícími se volbami do zastupitelských sborů zvolilo zasedání OV NF okresní volební komisi - v jejím čele byl vedoucí tajemník OV KSČ František Hašek, místopředsedou tajemník OV KSČ Jan Nespěšný a tajemníkem Ladislav Kamarádek z ONV ve Svitavách.

29. - 30. října byla uspořádána národní soutěž dětských pěveckých sborů „O zlatý, stříbrný a bronzový vavřín“, soutěž byla určena nejvyspělejším dětským sborům ČSR.

26. - 27. listopadu proběhly v Československu volby do zastupitelských sborů všech stupňů.
Předsedou MěstNV se stal ing. Jan Pešl, ve funkci zůstal až do roku 1983.

13. prosince bylo svoláno první zasedání nově zvoleného ONV ve Svitavách (celkově 89 poslanců), novým předsedou ONV se stal Jaromír Prchal, funkci místopředsedů vykonávali Jan Strouhal, Ladislav Kadlec a Bohuslav Řehůřek. Podle statistiky bylo v novém ONV 61 mužů a 28 žen, z celkového počtu bylo 36 dělníků, 21 družstevníků, 14 příslušníků inteligence a 18 ostatních povolání.

1972
Byla předána do užívání požární zbrojnice na Olbrachtově ulici.

13. února vystoupila v sále Lidového divadla polská zpěvačka Maryla Rodowicz, jedna z největších tehdejších hvězd pop-music komunistického bloku.

22. a 29. dubna byly vyhlášeny pracovní směny, zúčastnilo se jich celkem 2 736 občanů Svitav, kteří odpracovali 343 hodin na akcích "Z" a 10 525 hodin na ostatních akcích neinvestičního charakteru. Pracovalo se hlavně na úklidu veřejných prostranství, úpravě zelených ploch, chodníků atd.

7. května zahájen III. textilácký divadelní festival ve Svitavách.

14. května v odpoledních hodinách projel městem peloton „Závodu míru“ v etapě z Litomyšle do Gottwaldova (dnes Zlín). Na třídě Julia Fučíka byla rychlostní prémie, kterou vyhrál československý cyklista Vlastimil Moravec.

28. května  - 3. června probíhal ve Východočeském kraji Závod míru pionýrů, poslední etapa  3. června se jela z Litomyšle do Svitav, cíl byl u památníku osvobození na třídě Julia Fučíka.

1. -  4. června se ve Svitavách uskutečnila národní přehlídka dětských recitátorů a dětských recitačních kolektivů.

6. listopadu byla v rámci oslav 55. výročí VŘSR a 50. výročí vzniku SSSR ve Svitavách slavnostně předána nová vozovka na Leninově ulici do užívání občanů města.

18.listopadu - 28. prosince se konal Festival ruských a sovětských divadelních her (v rámci oslav 55. výročí VŘSR, 50. výročí trvání SSSR a Měsíce československo-sovětského přátelství),  kterého se účastnilo šest souborů mimosvitavských  a místní loutkový soubor a Lidové divadlo. Na závěrečném představení hry Ruská otázka, v  podání souboru Lidového divadla, byl přítomen i ministr kultury ČSR dr. Miloslav Brůžek.

Začal vycházet Svitavský kulturní a agitační zpravodaj.

Vznikl oddíl kulturistiky při TJ Svitavy.

1973
V lednu začali působit ve městě inspektoři veřejného pořádku MěstNV, „soudruzi inspektoři budou postupovat především po dobrém, upozorněním a domluvou. Kdo si však nedá říci a odmítne pořádek dodržovat, bude vzat k odpovědnosti.“

1. ledna byla obnovena pošta Svitavy 2 u vlakového nádraží, jejíž přepážka byla zrušená 30. června 1960.

4. ledna v důsledku epidemie slintavky na svitavském okrese vydala rada ONV zákaz shromažďování obyvatel. Opatření trvalo pět týdnů a omezeny byly nejen kulturní a sportovní akce, ale také bohoslužby.

12. ledna zaměstnanci svitavské Vigony se zúčastnili v brněnském studiu Československého rozhlasu natáčení pořadu „Hrajeme za dobrou práci“.

26. únota na třídě Julia Fučíka proběhla manifestace na počest 25. výročí „Vítězného února“. Před tribunou defilovaly jednotky zakládajících členů LM v původních uniformách; průvodu se zúčastnili studenti Vojenského gymnázia Jana Žižky v Mor. Třebové, příslušníci VB a mladí členové LM. O dva dny později se konalo slavnostní shromáždění komunistů a členů LM v sále Městského dvora pod heslem „Nikdy nezradíme“.

V dubnu finanční hospodaření města za rok 1972 skončilo přebytkem 226 000 Kč, a to především díky hospodaření Komunálního podniku města Svitav, naopak nebyl splněn plán tržeb kina. MěstNV ve Svitavách připomněl občanům města, aby si včas připravili a zajistili vlajky a ostatní materiály k výzdobě rodinných domků a domů domovní správy k májovým oslavám … „je opět vyhlášena soutěž národních výborů a jedno z kritérií této soutěže je též výzdoba ulic a jednotlivých domů k různým oslavám a výročím. Doposud byla nejslabší výzdoba rodinných domků.“

25. dubna byla slavnostně otevřena velkoprodejna potravin a kavárna SVITAVAN. Po roce 1989 se Svitavan změnil na supermarket Mana, později Albert. Kavárna Svitavan byla umístěna nad velkoprodejnou a po neúspěšném pokusu o privatizaci zde na čas sídlila Komerční banka,  byly zde i prodejna textilu a dnes je zde otevřena prodejní Galerie Vysočina. 

Byl ukončen provoz cihelny za Hálkovou ulicí.

Byl ukončen provoz plochodrážního stadionu na ulici Riegrova. Na jeho místě měl být vystavěn nový areál nekrytého plaveckého bazénu.

U příležitosti májových oslav bylo zveřejněno, že při plnění volebních programů NF za rok 1972 odpracovali občané Svitav 214 280 brigádnických hodin a vytvořili dílo v hodnotě 1 319 000 Kčs.

V květnu se konal IV. textilácký divadelní festival.

31. května -  3. června proběhla II. národní přehlídky dětských recitátorů a dětských recitačních kolektivů.

7. července ve Svitavách a širokém okolí proběhl druhý ročník motoristické soutěže Touring Svitava, která byla zařazena do celostátních motoristických soutěží. Start byl u tabákové továrny a dále soutěž vedla po silnicích svitavského, žďárského a chrudimského okresu, celková délka byla 180 kilometrů. Zvítězila posádka Rujbr-Hruška z AMK Brno, nejúspěšnější posádka AMK Svitavy skončila na 34. místě z osmdesáti posádek.

1. srpna byla otevřena smuteční obřadní síň v prostoru urnového háje, obřady se zde zpočátku konaly ve čtvrtek a případně v úterý. Celkové náklady na stavbu dosáhly 3,5 mil, Kčs.

4. srpna udělil 181 věřícím svátost biřmování ve farním kostele biskup, apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze  - Msgre. Josef Vrana.

18. srpna slavnostně předána do užívání rybářská chata u Horního rybníka, kterou vybudovali členové Českého rybářského svazu v akci „Z“. Rybářské družstvo bylo založeno již v roce 1945 a mělo 30 členů. Roku 1951 bylo družstvo zlikvidováno a na jeho místě vznikl Lidový rybářský spolek.

Koncem měsíce září předána do užívání OV SSM turistická základna v Pionýrském háji (dnes je zde hotel Schindlerův háj).

19. října otevřeno dětské dopravní hřiště v areálu Gymnázia ve Svitavách.

14. listopadu Okresní dům pionýrů a mládeže ve spolupráci s JKP ROH ve Svitavách a Okresní lidovou knihovnou uspořádaly besedu pro děti se známým spisovatelem dětských knih Václavem Čtvrtkem.

19. - 25. listopadu v kině Vesmír ve Svitavách se konal pod patronací Okresního domu pionýrů a mládeže „Dětský filmový festival“. Filmová představení navštívilo téměř tři tisíce mladých diváků. Největší popularitu získala pohádka v koprodukci ČSSR a NDR „Tři oříšky pro Popelku“ a sovětský film „Slepý pelikán“.

2. listopadu - 8. prosince proběhl I. ročník Národní přehlídky ruských a sovětských divadelních her.

V tomto roce ukončil činnost známý svitavský taneční soubor  Taneční orchestr Mirka Bukovského.

V sále Městského dvora proběhla soutěž ve společenském tanci O šít města Svitavy.

1974
V zimních měsících bylo v rámci úsporných opatření a celostátně vyhlášených regulačních stupňů pro odběr elektrické energie. Ve svitavských ulicích bylo omezeno výbojkové osvětlení na nejnutnější míru.

Během roku proběhly rozsáhlé asanační práce v prostoru Brněnské ulice, ulice 5. května a Smetanova náměstí. Pro přípravu staveniště křižovatky I/35 byl zbourán bývalý hotel Modrá hvězda (později internát OÚNZ), prodejna textilu, klempírna OSP a 14 rodinných domků.

Během roku byla ve městě zavedena „Kniha cti“, do které byli zapisováni zasloužilí a obětaví občané města, a to u příležitosti jejich životních jubileí.

29. ledna do rukou vedoucího tajemníka OV KSČ Františka Haška předali představitelé města Svitav „celoměstský závazek města Svitav, uzavřený na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou“.

16. února se uskutečnila ve Svitavách II. okresní konference SSM, které se zúčastnilo 261 delegátů a 85 hostů. Nejvýznamnějším hostem konference byl František Hašek, vedoucí tajemník OV KSČ. Ten se stal garantem "přísné stranickosti" celé akce. 

V březnu byla zahájena výstavba nové budovy spořitelny na Nerudově ulici 2.

15. - 18. května proběhl III. ročník Národní přehlídky dětských recitátorů a dětských recitačních kolektivů.

Ve dnech 8. - 9. června bylo uspořádáno setkání pionýrů a pionýrských pracovníků na počest 35. výročí založení Pionýrské organizace pod názvem „Svitavy patří pionýrům“.

4. - 7. července proběhl VIII. ročník Národní interpretační soutěže skupin a jednotlivců v oblasti trampské a folkové písně a písní příbuzných žánrů PORTA 74.

7. - 8. září byly ve Svitavách organizovány okresní dožínky, v jejich rámci proběhly různé sportovní soutěže; mimo jiné i fotbalové utkání internacionálů Slávie Praha (Plánička, Bican, Pešek) a fotbalové jedenáctky JZD Hradec nad Svitavou.

5.  října se konalo v sále Městského dvora ve Svitavách „slavnostní manifestační shromáždění odbojářů Svitavska“ u příležitosti 30. výročí karpatsko-dukelské operace.

Začala příprava technické infrastruktury a komunikací na místě někdejších zahrad a ovocných sadů za Poličskou ulicí. Nové ulice byly pojmenovány po zemích sovětského bloku, v místním jazyce byly nazývány Malou Evropou nebo RVHP. První stavěnou ulicí byla Rumunská.

Vznikl pěvecký sbor Svitaváček.

Byl zprovozněm studniční vrt ve Svitavách-Lánech a odebíraná voda napojena do městské sítě. Budování nových vodních zdrojů probíhalo od roku 1951 - 1971 v lokalitě na Olomoucké ulici, kde byly vyhloubeny 120 metrové vrty, jež napájely Svitavy a Kamennou Horku.   

1975
2. ledna zahájil provoz  na Pražské ulici nově vybudovaný manipulačně expediční sklad Lesního závodu Svitavy- Východočeských státních lesů.  Plán výstavby existoval od roku 1962.

V květnu proběhly oslavy 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. 1. května se uskutečnila tradiční manifestace pracujících na třídě Julia Fučíka, 5. května se konalo slavnostní shromáždění městských orgánů KSČ, NF, a NV v Lidovém divadle k výročí osvobození a podepsání nové smlouvy mezi ČSSR a SSSR s předáním pamětních medailí, 8. května byly položeny věnce k Památníku osvobození, 9. květne bylo obyvatelům doporučeno, aby dopoledne sledovali televizní přenos vojenské přehlídky armád SSSR a ČSSR. Odpoledne došlo na zábavné, kulturní a sportovní programy, večer byl uspořádán lampiónový průvod městem.

7. května navštívil Svitavy M. G. Černopisskij, první vojenský velitel města z roku 1945. 

31. května odbor ZRTV TJ Svitavy uspořádal v rámci spartakiádních akcí II. ročník turisticko-branného putování „Cestou, necestou …“.

V červnu Místní lidová knihovna ve Svitavách-Lačnově měla ve svém inventáři zapsáno 4 896 svazků knih, za rok 1974 vykázala 114 zapsaných čtenářů,  celkový počet návštěvníků byl 1 223. Ti si půjčili 3 275 knih a 932 časopisů.

5. - 7. června proběhl IV. ročník Národní přehlídky dětských recitátorů a dětských recitačních kolektivů. Soutěž se konala v rámci Celostátního festivalu zájmové umělecké činnosti.

15. června se uskutečnila na stadionu Míru ve Svitavách okresní spartakiáda. Byla zahájena průvodem městem z Máchovy aleje na nám. Míru, poté Horovou a Gottwaldovou ulicí na stadion. Celkově vystoupilo 3 800 cvičenců v 11 skladbách. Celostátní spartakiády v Praze se zúčastnila skupina cvičenců ze Svitav, mimo žákovských složek v ní bylo 14 žen a 38 mužů.

30. června ve farním kostele na náměstí proběhla primiční mše P. Vladimíra Jana Křtitele Franzeho, svitavského rodáka, příslušníka v té době nepovoleného řádu premonstrátů.

31. srpna oslavili jubilejním shromážděním členové Českobratrské církve evangelické 30. výročí působení církve ve Svitavách.

V září Filmový klub  a Klub přátel sovětského filmu zajistily pro své členy promítání filmů PONREPO z Filmotéky v Praze. Naposledy se tyto filmy promítaly ve Svitavách v roce 1966 a všechna představení byla předem vyprodána.

7. - 10. září se v prostorách svitavského Lidového divadla natáčel pořad Československé televize „Neděle v klubu“. Vznikl 45 minutový pořad, ve kterém vystoupila Houserova dechovka, Studio 3, Divadlo C a Lidové divadlo, Fialový expres, Jiří Černý a Vladimír Strnad.

24. - 26. října se uskutečnil III. ročník přehlídky dětského sborového zpěvu „O zlatý, stříbrný a bronzový vavřín“, kterého se zúčastnilo celkově devět souborů.

1976
Začala výstavba autobusového nádraží v prostoru náměstí Svobody, současně zahájena byla výstavba sídliště na Malém náměstí.

Ve městě vybudována nová automatická telefonní ústředna.

1. ledna došlo k integraci obcí Javorník, Opatovec a Hradec nad Svitavou se Svitavami.

10. ledna se konalo okresní kolo soutěže Písně přátelství, zvítězil PS Dalibor.

Od 1. února začalo JZD Lubná provádět na území svitavských sídlišť sběr krmných odpadků do zvláštních nádob. Sbíral se starý chléb, pečivo, brambory a zbytky zeleniny. Cílem bylo jednak lepší hospodaření s potravinami, jednak využití odpadu potravin pro výkrm prasat.

5.  dubna byla dokončena rekonstrukce interního oddělení a jednotky intenzívní péče nemocnice. Přestřižení pásky provedl vedoucí tajemník OV KSČ František Hašek.

25. dubna odbor ZRTV TJ Svitavy uspořádal na počest XV. sjezdu KSČ slavnostní tělovýchovnou akademii v sále Lidového divadla. Součástí akademie bylo i promítání filmu o svitavské spartakiádě roku 1975.

V květnu byla dána do užívání nově (a z dnešního pohledu necitlivě) rekonstruovaná část provozní budovy svitavské pobočky Státní banky československé. Podle Nového Svitavska je „…rekonstruovaný objekt na úrovni moderních zahraničních bank“. .

25. července začala demolice kostela sv. Floriana na Brněnské ulici.

V září   byl založen odbor turistiky,  roku 1977 měl 128 členů.

9. - 10. října byly Svitavy dějištěm I. ročníku „Festivalu politické a angažované písně.“

22. - 23. října se konaly volby do všech zastupitelských sborů. Předsedou MěstNV se stal ing. Jan Pešl.

23. listopadu si Svitavy připomněly nedožité 80. narozeniny Klementa Gottwalda, prezidenta ČSR v letech 1948 - 1953 a vůdce KSČ. Jak napsal v Novém Svitavsku tehdejší komunistický ředitel Gymnázia ve Svitavách Igor Kloss, „byl Gottwald  jedním z největších představitelů naší epochy … byl jedinečnou vůdčí osobností našeho dělnického hnutí, představitelem, který správně pochopil úlohu komunistické strany v boji dělnické třídy, který správně pochopil, že nejdůležitějším úkolem je vybudovat, zorganizovat, vychovat a vést stranu tak, aby byla schopna rozdrtit buržoazii“.

19. prosince „pracující Svitavska“,  jak komunisté s oblibou nazývali především sami sebe a své věrné,  si tento den připomněli sedmdesáté narozeniny generálního tajemníka ÚV KSSS L. I. Brežněva. Nechybělo zdůrazňování jeho pobytu v Poličce a ve Svitavách v květnu 1945, „kde společně s námi oslavil první dny svobody“. Blahopřání zaslaly snad všechny svitavské podniky a společenské organizace, „aby mu dokázali svůj obdiv a sympatie“.

Vzniklo Okresní muzeum dělnického hnutí ve Svitavách.

1977
Vznikla taneční skupina Generace.

V únoru začaly v Novém Svitavsku vycházet ideologicky zabarvené články, zaměřené proti Chartě 77.

7. - 12. února natáčela hlavní redakce vysílání pro děti a mládež Československé televize v Pionýrském háji pořad o činnosti svitavských pionýrů. Pořad se vysílal v březnu v rámci vysílání „Vlaštovky“.

Ve dnech 21. - 29. března se uskutečnily  volby do občanských výborů, a to podle jednotlivých obvodů. Ve městě pracovalo celkem 15 občanských výborů, které spolupracovaly s MěstNV.

19. dubna zemřel Ladislav Kadlec, předseda městského výboru KSČ a místopředseda ONV ve Svitavách. Stál v čele MěstV KSČ v době nejtužší normalizace. Do roku 1971 pracoval jako vedoucí odbytu v n. p. Vigona Svitavy.

28. května ze Svitav byl odstartován již VII. ročník mezinárodního Závodu míru pionýrů. Závod měl slavnostní start na třídě Julia Fučíka před Okresním domem pionýrů a mládeže ve Svitavách. Ostrý start byl od Vagony 02 na Pražské ulici. 

Na podzim byl ustaven turistický oddíl mládeže „Zelenáči“ pod vedením Květy Hromádkové.

Na říjnovém Mezinárodním podzimním veletrhu Lipsko 1977 získal n. p. TOS Svitavy zlatou medaili za rozřezávací pilu PKSN 32. Stroj byl určen k nařezávání hranolků a lišt v hromadné výrobě jedním nebo více pilovými kotouči současně.

11. září u příležitosti národních dožínek v Olomouci bylo pracujícím v zemědělství svitavského okresu propůjčeno prezidentem ČSSR Gustavem Husákem státní vyznamenání „Řád práce“. V okrese v této době hospodařilo 27 JZD (ve Svitavách 2) a dva státní statky (ve Svitavách 1) na více než 82 tisících hektarech půdy, v nich plnilo socialistické závazky 135 brigád socialistické práce a 16 komplexních racionalizačních brigád. Z mládeže, která pracovala v zemědělství, bylo 40% činných v SSM. Dále byly v 17 zemědělských závodech zbudovány galerie nejlepších pracovníků.

5. října v rámci akce „Tělovýchově ku prospěchu, straně na počest“ byly ve Svitavách vybudovány na stadionu Míru nové tenisové kurty. Kuriozitou bylo, že ve městě nepůsobil žádný tenisový oddíl, utvořil se až během října.

8. - 9. října proběhl II. ročník „Festivalu politické písně a angažované tvorby - Svitavy 1977", jako hosté vystoupili v této době celkem populární zpěváci Jaroslav Pavel Břoušek a Miriam Hrušková. Festivalu se nakonec zúčastnily čtyři soubory a čtyři jednotlivci. Vítězem se stal soubor Excelsior z Jevíčka (píseň „Velká revoluce“), cenu ONV získal taneční orchestr ABC ze Svitav (III. ročník se konal r. 1978).

Byla dokončena stavba restaurace Družba u sídliště Únorového vítězství.

Svitavy měly k 31. prosinci 1977 celkem 18 743 obyvatel, během roku se narodilo 357 dětí a zemřelo 149 osob. Ve Svitavách bylo 4 159 majitelů rozhlasu, 2 429 majitelů rozhlasu po drátě, 5 330 majitelů televize, 1 330 telefonních účastníků.

1978
Bylo otevřeno autobusové nádraží na Malém náměstí.

Otevřena nová budova okresní správy spojů na ulici Tyrše a Fügnera.

Na jaře byla dána do provozu budova ONV na ulici Lanškrounská. Stavba začala roku 1976.

Byla dostavěna prodejna potravin a zeleniny na ulici Soudní.

Byla zbourána mlékárna ve Svitavách -Lánech.

Probíhala výstavba panelových domů na ulici Dimitrovova. Ta byla zahájena roku 1977;  současně se stavěla budova rehabilitace na Polní ulici 2.

Zahájil provoz nový podnik Kovošrot, který prováděl sběr železného šrotu z okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim a Havlíčkův Brod.

12. ledna v sále Městského dvora se uskutečnil krajský seminář k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého. Pořadatelem bylo ideologické oddělení krajského a okresního výboru KSČ a krajská politická škola, hostem byl ministr školství ČSR Milan Vondruška. Ministr pronesl projev na téma „Osobnost Zdeňka Nejedlého a odkaz jeho revolučnímu dnešku“, kde mimo jiné zdůraznil, že „čerpat z odkazu Zd. Nejedlého je nám neocenitelnou pomocí při uskutečňování závěrů XV. sjezdu … udržuje se a posiluje důvěra dělnické třídy, družstevních rolníků, inteligence, mládeže, všech vrstev obyvatelstva k politice KSČ“.

31. ledna byla na Pražské ulici slavnostně otevřena mateřská škola pro 120 dětí, vybudovaná v akci "Z“.

Od 24. února probíhaly oslavy 30. výročí Vítězného února roku 1948.

22. - 23. dubna se ve Smetanově domě v Litomyšli konala okresní konference KSČ. Jejím výsledkem byla změna na místě vedení OV KSČ. Vedoucím tajemníjem se stal Milan Lukeš a vystřídal tak F. Haška, který odešel na KV KSČ do Hradce Králové.

7. července se od Památníku osvobození ve Svitavách vydala skupina členů SSM z okresu Svitavy na dálkový pochod „Ze Svitav až na vrcholek Rysů“, svazáci pochodovali na počest XI. světového festivalu mládeže a studentstva na Kubě.

9. září převzali  zástupci Státního statku ve Svitavách na národních dožínkách v Hradci Králové „Řád práce“ -  „za trvalé vynikající výsledky při zabezpečování státního plánu v rostlinné i živočišné výrobě“.

V říjnu začala se výrazněji projevovat činnost Hi-Fi klubu ve Svitavách, který na poslední měsíce roku 1978 připravil několik klubových poslechových večerů. V říjnu to byl průřez tvorbou Jaroslava Ježka, V + W v Osvobozeném divadle, v listopadu průřez českou populární a beatovou hudbou od roku 1965 do roku 1975 a v prosinci českou bluegrassovou a folkovou tvorbou od roku 1970 do roku 1975. Pořady probíhaly v sále Červené knihovny.

2. října byla otevřena nová pošta na sídlišti „Únorového vítězství“, s názvem Pošta - Svitavy . 

1979
V lednu se projevily opět velké energetické problémy - časté poruchy, přerušení dodávek elektrické energie. Závod Vigona 03 musel dokonce na 3 dny zastavit veškerou výrobu.

V únoru v okresních novinách Nové Svitavsko začala další kampaň, zaměřená tentokrát proti Čínské lidové republice a jejímu vojenskému vpádu do Vietnamské socialistické republiky („Odsuzujeme agresi“, „Ruce pryč od Vietnamu“). „Velmocenský hegemonismus maoistického vedení Číny, její proradnou a protimírovou politiku a řádění čínské soldatesky“ odsoudili ve svých rezolucích pracující podniků Vigona 01, Technolen, TOS, ČSAD, OÚNZ Svitavy a dalších závodů a institucí.

1. března na ustavující schůzi se sešel boxerský oddíl TJ Svitavy  Lačnov.

Na jaře začala demolice budovy klubu JKP ROH n.p. Technolen na Malém náměstí.

Mezi nejlepšími sportovci okresu, vyhlášenými v polovině března, byli i svitavští reprezentanti: Vladimíra Malátová - TJ Svitavy (atletika  československá juniorská reprezentantka), Dušan Kolouch - TJ Svitavy (lyžování), ing. Jindřich Svojanovský - TJ Svitavy (basketbal) a ing Jiří Čuhel - TJ Svitavy (ZRTV).

6. dubna byla slavnostně otevřena nová obřadní síň v budově MěstNV ve Svitavách.

13. května v rámci májových oslav pořádali svitavští šachisté tradiční simultánku, na které tentokrát vystoupil československý velmistr dr. Miroslav Filip. Po ukončení partií následovala beseda na téma šachového utkání o mistra světa mezi Karpovem a Korčným, na kterém vykonával dr. Filip funkci rozhodčího.

18. května byla otevřena nová tříposchoďová budova SNB ve Svitavách.

18.-  20. května u příležitosti 30. výročí vzniku Pionýrské organizace SSM a Mezinárodního roku dítěte připravily různé společenské organizace ve Svitavách „Dny kultury, brannosti a tělovýchovy“. Na programu byla střelba ze vzduchovky, lampiónový průvod, ohňostroj, ukázky bojové techniky, ale i vystoupení pěveckého sboru Dalibor v Lidovém divadle.

V létě na Svitavsku došlo k výskytu infekční žloutenky  přímo ve Svitavách onemocnělo 755 osob, na celém okrese to bylo 1 964 osob.

21. září byl slavnostně otevřen Klub důchodců MěstNV na Pavlovově ulici č. 43. Činnost klubu řídila samospráva v čele s Jindřichem Štaudem. Klub v této době čítal 62 členů a hlavní náplní činnosti byly zájezdy, besedy a zábavné večery s tancem. V roce 1993 byl klub přestěhován do budovy bývalé mateřské školy na Jungmannově ulici.

28. - 30. září uspořádal Svaz československých filatelistů a ODPM Svitavy 7. národní kongres mladých filatelistů, který proběhl především v hotelu Městský dvůr.

Na podzim byla otevřena silnice I/35 v úseku Gajer - Koclířov.

Do provozu uvedena kotelna pro sídliště na Dimitrovově ulici, jejíž stavba sice začala v roce 1977, ale z důvodu zpoždění dodávek zařízení musela být zkolaudována později.

1980
Proběhlo sčítání lidu v ČSSR. Ve Svitavách žilo v tomto roce již 16 297 obyvatel ve 2 353 domech.

V areálu bývalé cihelny se konaly první závody upoutaných modelů.

Při Ústavu sociální péče ve Svitavách byl založen okresní výbor Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Zakladatelem a hlavním organizátorem prvních akcí pro postižené děti byl učitel Jaroslav Polák. Po jeho smrti převzala vedení Marta Poláková. Později se zapojili i další, především Marie Doubravová a Ludmila Kolaříková. Postupně vznikly i další místní organizace v okolních městech. V roce 1993 se podařilo otevřít Pomocnou školu ve Svitavách, konaly se výstavy mentálně postižených v městském muzeu a galerii atd.

5. ledna se uskutečnil „I. ples brigád socialistické práce“ v sále hotelu Městský dvůr. K tanci a poslechu zde hrála Houserova dechovka a Fialový expres.

V dubnu předsedové MěstV KSČ (MUDr. Lubomír Horák), MěstNV (ing. Jan Pešl) a MěstV NF (Alois Hejduk) vyzvali obyvatele Svitav, „aby v roce 35. výročí osvobození důstojně přivítali slavné májové dny čistě upravenými zelenými plochami a prostranstvími“. Proto vyhlásili měsíce duben a květen za měsíce směn Národní fronty a na 26. dubna 1980 byl vyhlášen po sovětském vzoru tzv. „Subotnik“.

8. června na stadionu Míru ve Svitavách proběhla okresní spartakiáda, které se zúčastnilo 3 830 cvičenců. Spartakiádu sledovalo přes 13 tisíc diváků.

5. - 6. července se ve Svitavách konala Okresní slavnost míru a československo-sovětského přátelství, spojená s Mezinárodním družstevním dnem. V neděli 6. července se akce zúčastnilo na 12 tisíc lidí a byl zde přítomen člen předsednictva ÚV KSČ a předseda vlády ČSR Josef Korčák, nechyběli však ani další představitelé komunistické nomenklatury krajské a okresní úrovně. „Do srdcí účastníků se nesmazatelně zapsala", jak konstatovalo Nové Svitavsko, "zasloužilá umělkyně, nositelka Řádu práce, členka ÚV KSČ a předsedkyně Československého svazu dramatických umělců Jiřina Švorcová přednesem protiválečné básně Pabla Nerudy  Ať procitne dřevorubec.“ 

8. srpna - 7. září v budově OMDH se konala první celonárodní přehlídka fotografií „Člověk a zdraví“.

22. prosince na stadionu Míru byla otevřena umělá ledová plocha, současně vznikl hokejový oddíl TJ.

Oddíl Zelenáči získal klubovnu v podobě stavební buňky v areálu Střelnice.

1981
Socha Mateřské lásky, původně umístěná na Máchově aleji, byla přestěhována do městského parku, dnes parku Jana Palacha.

V lednu JKP připravil pro děti a mládež abonentní cyklus loutkových her pro děti.  Mezi prvními soubory vystoupil „Pablízek“ a soubor „C“ ze Svitav a „Paraple“ z Prahy.

2. února ze svitavského Technolenu vyexpedovali ve speciálním přepravníku část dvojdílné opony pro hlavní sjezdový sál Paláce kultury v Praze. Dílo vyrobilo na základě uměleckého návrhu národního umělce prof. Aloise Fišárka a akad. malířky Ivy Slavíčkové několik čsl. textilních podniků. Závěrečná operace, a to sešití jednotlivých pásů opony, byla realizována právě ve Svitavách. Opona měla rozměry 22,4 x 56 m, vážila 700 kg a údajně se mělo jednat o největší oponu v Evropě.

7.  února se konal v agitačním středisku na ulici Tyrše a Fügnera „XI. ročník celostátního turnaje čtyřčlenných družstev PO SSM v šachu“ jako součást „V. ročníku Velké ceny ČSSR dorosteneckých družstev.“

26. února byla  ustavena místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Jejím prvním předsedou se stal RNDr. Jan Stacke.

22. dubna na slavnostním večeru k 111. výročí narození V. I. Lenina vystoupil ve Svitavách sólista opery Národního divadla v Praze, národní umělec Eduard Haken. Druhý den si prohlédl závod Vigona 03.

22. - 23. května proběhl krajský přebor  v létání upoutaných modelů. První den soutěže byl slavnostně otevřen modelářský stadion v areálu Svazarmu ve svitavské cihelně. Ten byl vybudován členy ZO Svazarmu Modelklub Svitavy v akci "Z". Modeláři zde odpracovali 2 450 hodin.

5. -  6. června se konaly volby do zastupitelských sborů. Volilo 99,56% obyvatel okresu. Všude „vládla sváteční nálada“, mnohde se volilo manifestačně, jednotlivé okrsky, obvody, obce spolu soupeřily o to, kdo bude mít v kratším termínu odvoleno na 100%.

Předsedou MěstNV byl zvolen ing. Jan Pešl.

4. a 11. června proběhly závěrečné zkoušky posluchačů „Večerní univerzity marxismu-leninismu.“ Před zkušební komisi předstoupilo 73 osob, z nichž 31 prospělo s vyznamenáním.

V září   se v určitých intervalech objevovaly v Novém Svitavsku různé rezoluce „pracujících, společenských organizací, pracovních kolektivů“, které protestovaly proti politice USA a NATO. Spílaly „zaprodancům z Charty 77.“ a pranýřovaly  „...cynismus prezidenta USA R. Reagana..., který porušil současnou rovnováhu sil mezi kapitalismem a socialismem ... hazarduje s životy lidí na celé planetě a připravuje třetí světovou válku“. Proto plenární zasedání OV NF ve Svitavách zaslalo protestní rezoluci velvyslanectví USA.

20. listopadu při mírovém mítinku mládeže byla na sídlišti na Dimitrovově ulici odhalena socha s názvem „Vigona - podnik budovatelů míru“. Podnikový ředitel Vigony Karel Králíček jménem pracovního kolektivu převzal sochu do socialistické péče a zároveň shromážděným přednesl text protestní rezoluce zaslané velvyslanectví USA.

18. prosince byla zahájena výstavba závodu DINAS Svitavy.

1982
Byla dokončena stavba výtopny n. p. TOS ve Svitavách-Lačnově.

Změnila se podoba Máchovy aleje, v níž bylo vykáceno velké množství stromů.

Rok 1982 se stal přelomovým v rámci svitavského školství. Poprvé po dvaceti letech byly totiž umístěny všechny děti předškolního věku, jejichž rodiče podali žádost, do mateřských škol. Celková kapacita mateřských škol ve Svitavách byla 892 míst, umístěno zde však bylo 992 dětí.

10. března vedoucí tajemník OV KSČ Milan Lukeš přijal delegaci žen, příslušnic  jednotek Lidových milicí v okrese. „Zvláště ocenil odhodlání žen budovat a uhájit světový mír, protože ony  jako matky nejlépe chápou, že je to otázka života nebo smrti na této planetě. To prokazují i svou obětavou, záslužnou prací v Lidových milicích.“ Ženy tentokrát nepřišly na toto shromáždění ve stejnokrojích LM, neměly s sebou dokonce ani zbraně na obranu míru. I komunističtí představitelé si dobře uvědomovali, že tato „ozbrojená pěst KSČ“ i přes „vynikající výcvik“ představuje v některých případech větší nebezpečí pro své bezprostřední okolí než pro třídního nepřítele.

6. května v sále Lidového domu ve Svitavách se uskutečnila Přehlídka politické písně a angažované tvorby „Svitavy 1982“. Akce proběhla „v rámci oslav 65. výročí VŘSR, 60. výročí založení SSSR a na počest májových oslav“. 

11. května přes Svitavy projel cyklistický peloton 35. ročníku Závodu míru, ve městě byla rychlostní prémie.

26. června, poslední červnovou sobotu, se v přírodním areálu Pionýrského háje uskutečnil první Svitavský vandrbál, na kterém vystoupily svitavské kapely - Fialový expres, Kanafas, Povijan a řada kapel mimosvitavských - Folk trio z Liberce, Jaroslav Samson Lenk a další.

6. - 12. září svitavský Svazarm společně s dalšími společenskými organizacemi a Aeroklubem Svazarmu v Mor. Třebové uspořádal na letišti ve Starém Městě u Mor. Třebové Mistrovství ČSSR v letecké akrobacii.

20. září uskutečnil se první klubový pořad „Večery s kytarou“, pořádaný JKP ROH ve Svitavách a PS Vysočina. Tyto pořady se pak staly v dalších letech nedílnou součástí svitavské klubové scény. Jejich cílem bylo seznamovat posluchače s předními skupinami v oblasti folku, trampské písně atd. Na prvním večeru vystoupily svitavské skupiny Kanafas a Povijan.

1. října došlo ke změnám ve vydávání okresního týdeníku Nového Svitavska. V důsledku modernizace provozu Východočeských tiskáren v Hradci Králové, které přešly na nový rotační tiskařský stroj Volga sovětské výroby, se prodloužilo období tisku týdeníku, takže většina aktualit, včetně sportovních výsledků, byla nově zveřejňována až s desetidenním zpožděním.

1. - 10. října v hotelu Městský dvůr ve Svitavách se konala „Oblastní výstava poštovních známek - Svitavy 1982“ s celostátní účastí. Ideovým námětem se stal kosmos, k dispozici po dobu výstavy bylo i příležitostné razítko.

2. října si Svitavy připomněly 35 let působení průmyslové školy textilní ve městě.

1983
Předsedou MěstNV byl jmenován Miloslav Štrych, nahradil tak J. Pešla, jenž se stal místopředsedou ONV.

Začátkem roku vznikl dechový soubor Svitavská dvanáctka.

Otevřeno ambulantní satelitní dialyzační středisko s působností pro tři okresy.

V lednu byly ve Svitavách poprvé před některými obchody rozmístněny kontejnery žluté barvy na separovaný sběr skla.

Od 1. ledna bylo historické jádro Svitav vyhlášeno chráněnou památkou I. stupně.

8. února ZO SSM OKS ve spolupráci s dalšími svazáckými organizacemi připravila sérii poslechových diskoték, po předchozí prezentaci skupiny Beatles byla zaměřena na na skupinu Pink Floyd. Další diskotéky 1. března a 29. března se konaly v sále Červené knihovny a všechny je uváděl známý hudební teoretik a publicista Jiří Černý.

3. března v sále Červené knihovny proběhl již „7. večer s kytarou“. Jako hosté večera vystoupili cestovatelé Karel Šmíd a Jaroslav Hrdý s povídáním a filmem z cest po Mongolsku. Z hudebních skupin zahráli Poutníci, Kyvadlo, Vagabundi, Trampota, Medvědi - všichni z České Třebové a také svitavská skupina Povijan s novými písněmi pro Portu ´83.

9. dubna cyklisté z TJ Sokol Svitavy-Lačnov uspořádali veřejný cyklistický závod - časovku jednotlivců  na okruhu Svitavy-Hradec - Radiměř - Hradec. Start a cíl byl v Hradci u nové školy.

16. dubna MěstNV vyhlásil již tradiční akci „Železná sobota“, kdy TSMS provedly sběr železného šrotu a papíru. Výtěžek akce byl věnován na Fond míru a solidarity. V Lánech, Lačnově, Javorníku, Hradci a Opatově akce proběhla o týden později.

30. dubna se v sále Lidového divadla konal v předvečer 1. máje „Svátek písní“ za účinkování místních pěveckých sborů -  PS Svitaváček či PS při LŠU Svitavy.

21. května v sále Lidového divadla se uskutečnila okresní soutěž „Písně přátelství“.

V červnu se uskutečnil již 4. ročník cyklojízdy „Na kole kolem Svitav“, trať tentokrát měřila 120 km a zúčastnilo se 21 cyklistů (mezi nimi i čtyři ženy).

Otevřeno koupaliště na Riegrově ulici, stavba trvala téměř 9 let.

6. září se uskutečnila v sále Červené knihovny poslechová diskotéka o životě a tvorbě Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka.

17. října zemřel evangelický farář Karel Loveček.

Podle dobových statistik se uskutečnilo za celý rok 1983 ve Svitavách 53 ideově výchovných akcí pro 2 042 účastníků a 341 kulturních akcí pro téměř 72 000 lidí. V investiční části akce Z bylo odpracováno 22 855 bezplatných brigádnických hodin, v neinvestiční části 230 000 brigádnických hodin. Mezi nejlepší brigádníky patřili členové Svazarmu, TJ Svitavy, Českého rybářského svazu, MV Českého svazu žen.

1984
Byla založena hudební skupina Točkolotoč.

V tomto roce byl otevřen Dům služeb na třídě Julia Fučíka, po listopadu 1989 se zde vystřídala celá řada provozoven  - např. prodejna Tuzex, restaurace atd. Po celkové přestavbě sem byl umístěn finanční úřad.
Další provozovnou, která byla dokončena v tomto roce, se stal nový obchodní dům Textil na ulici Erbenově, dnes prodejna Vesna.

4.  února proběhlo oblastní kolo Porty v Lidovém divadle.

16. března - 15. dubna na počest 35. výročí socialistického zemědělství byla v prostorách Okresního muzea dělnického hnutí ve Svitavách uspořádána „Okresní zemědělská výstava“. Konala se pod záštitou OV KSČ, ONV a OV NF.

11. dubna proběhl přehlídkový pořad ZUČ s názvem „Ozvěny Porty“, ve kterém vystoupily skupiny, které se zúčastnily oblastního kola Porty ve Svitavách - vítězná skupina Povijan, dále Točkolotoč, Balzám a Šlápy. Čistý výtěžek tohoto pořadu byl věnován na Fond československé spartakiády 1985.

14. dubna v tělocvičně na „Střelnici“ se uskutečnil první ročník celostátní soutěže v silovém trojboji „Cena Svitavska“, který pořádal oddíl kulturistiky TJ Svitavy.

20. dubna v Červené knihovně vystoupil, v rámci 18. večera s kytarou, známý trampský písničkář Wabi Ryvola.

30. dubna se uskutečnil v Lidovém divadle  přehlídkový pořad  "Svátek písní" - vystoupily zde pěvecké sbory svitavských škol a PS Dalibor.

5.  května se uskutečnil 12. ročník cyklistických závodů s mezinárodní účastí „O putovní štít Městského výboru NF ve Svitavách“. Hlavním pořadatelem byl oddíl cyklistiky TJ Svitavy - Lačnov. Závodilo se na okruhu dlouhém 13 km se startem a cílem u STS, přes Lačnov a Koclířov - Spáleniště zpět do Svitav. Závodníci projeli okruh celkově devětkrát a najeli 117 km.

5. - 6. května se v tělocvičně Gymnázia ve Svitavách odehrál již XVI. ročník basketbalového turnaje mužů „O pohár města Svitav“, kterého se zúčastnily družstva Dukla M. Lázně (národní liga), Loko Beroun (národní liga), Pädagogik Hoyeswerda (NDR), Dukla Vyškov, Dukla Čáslav, TJ Svitavy.

V září Střední průmyslová škola v Ústí nad Orlicí otevřela ve městě pro školní rok 1984 - 1985 1. ročník večerního  směnového studia pro pracující, obor přadlák a tkadlec.

9. září byl uspořádán XIV. ročník cyklistického závodu „Cyklistické okruhy“. Závod byl uspořádán na počest Dne tisku, rozhlasu televize pod patronací „Nového Svitavska“ a byl určen jak pro registrované, tak i pro neregistrované sportovce. Závodilo se bodovacím způsobem na okruhu dlouhém 900 metrů, který vedl ulicemi Riegrova  Neumannova - Chelčického - Olbrachtova a zpět na Riegrovu ulici.

9. září v areálu chovatelského střediska na Pražské ulici se uskutečnilo „1. svitavské psí korzo“ - výstava psů společenských plemen.

30. října byla dokončena svitavskou organizací ČSOP první část naučné stezky „K pramenům Svitavy“. Na trase od Dolního rybníka do pramenné oblasti u Javorníka bylo umístěno sedm informačních tabulí, které slovem i obrazem seznamovaly veřejnost s historií rybníků, se zajímavostmi přírody.

6. října v „Malém divadle Jitřenka“ se uskutečnilo „Podzimní setkání loutkářů“. V bloku pohádek pro děti i dospělé vystoupily soubory „C“ Svitavy, „Cis“ Svitavy, Čmukaři Turnov a Divadlo v suterénu Jičín.

V listopadu natáčel Krátký film Praha dokument z  Národní přehlídky ruských a sovětských divadelních her a jejího zákulisí, film byl poté uváděn jako filmový týdeník. ČST uváděla ve svém vysílání o konání festivalu krátké zpravodajské šoty. 

1985
Dokončena výstavba plochodrážního stadionu, první závody se zde konaly roku 1986.

Dne 1. ledna vznikl ve Svitavách Sdružený klub pracujících (SKP), a to přejmenováním původního Jednotného klubu pracujících.

9. února svitavští turisté uspořádali 1. ročník Memoriálu Oldy Leischnera - lyžařskou nebo pěší výpravu Vysočinou.

29. - 30. června v areálu Svazarmu se uskutečnilo Mistrovství ČSR družstev juniorů sportovních upoutaných modelů.

27. - 28. června v rámci Čs. spartakiády proběhly v Praze tzv. Dny Východočeského kraje  Svitavy reprezentovaly folkové skupiny Povijan a Točkolotoč, recitační studio OKS a soubor C Malého divadla.

3. - 6. července folková skupina Povijan zvítězila v národním finále festivalu folkových, trampských a country skupin Porta 1985 v interpretační soutěži.

6.  července v kostele Navštívení P. Marie ve Svitavách slavil primici svitavský rodák P. František Zehnal.

3. srpna ZO Svazarmu Automotoklub Svitavy uspořádal na silnici před obcí Opatov (směrem od Svitav) sprint motocyklů na čtvrt míle. Závod se opakoval i v dalších letech.

7. - 8. září pod záštitou OV KSČ, OV NF a ONV Svitavy se ve městě (na stadionu Míru, v areálu Svazarmu, v sále OKS) uskutečnila Okresní slavnost míru a československo - sovětského přátelství, spojená s Mezinárodním družstevním dnem.
Program na stadionu Míru moderovala tehdy známá televizní hlasatelka Zdeňka Vařechová. Po úvodní básni, kterou přednesla národní umělkyně Jiřina Petrovická, a nezbytných oficialitách vystoupil sovětský soubor písní a tanců střední skupiny vojsk (rozuměj okupační), dále orchestr Václava Hybše a nakonec Peter Nagy se skupinou Indigo. Zájem o vystoupení hvězdy populární hudby byl takový, že si vyžádal asistenci VB.
Mimo jiné se staly během oslav dostupnými  banány, pomeranče i další nedostatkové zboží.

V říjnu se v okolí Svitav uskutečnil I. ročník Rosničky, soutěže pořádané Okresním výborem invalidů ve spolupráci s Automotoklubem invalidů. Byla to dětská automobilová soutěž, jejímž cílem byla snaha zapojit nenásilnou formou zdravotně postižené děti do problematiky dopravy.

1986
Byl slavnostně otevřen plochodrážní stadion ve svazarmovském areálu „Cihelna“.

Zahájena oprava domů na náměstí. Ta měla být dokončena roku 1991.

10. ledna za účasti člena předsednictva ÚV KSČ a předsedy Ústřední rady odborů Karla Hoffmana byl ve Svitavách slavnostně otevřen Dům odborů. Hned následující víkend (18. a 19. ledna) se zde uskutečnila okresní konference KSČ.

14. února člen ÚV KSČ a vedoucí tajemník OV KSČ František Tesař předal Řád práce členu předsednictva a tajemníkovi OV KSČ ve Svitavách Jaroslavu Gloserovi. „Vysoké státní vyznamenání propůjčil soudruhu Gloserovi prezident republiky za dlouholetou a obětavou práci pro KSČ a socialistickou společnost u příležitosti jeho 60. narozenin.“

V únoru byli vyhodnoceni nejlepší sportovci a trenéři okresu za rok 1985. Svitavský oddíl TJ zastupovali mezi nejlepšími Miroslava Maděrová - atletika, Jiří Štulpa - atletika, Daniel Šebek - atletika, Zdeněk Zvonič  - kulturistika, Jaroslav Sezemský - trenér cyklistického oddílu TJ Svitavy - Lačnov, Josef Fiala - cvičitel odboru ZRTV.

28. dubna došlo k jadernému výbuchu v elektrárně Černobyl na Ukrajině.

14. května se na vzorně připraveném hřišti stadiónu Míru ve Svitavách před 8 000 diváky odehrálo finále Českého poháru ve fotbale Sparta Praha vs. Dukla Praha. Sparta v sestavě s Fr. Strakou, J. Bergerem, J. Chovancem atd. zvítězila nad Duklou (J. Fiala, L. Vízek, M. Luhový) 4 : 2. Za Spartu v této sezoně chytal jako druhý brankář svitavský odchovanec J. Ehrenberger.

23. - 24. května manifestačním způsobem proběhly volby do všech zastupitelských orgánů v ČSSR, volební účast byla 99,39 % a zvoleni byli všichni navrhovaní kandidáti NF. Posledním předlistopadovým předsedou MěstNV se stal Pavel Slabý.

30. května - 1. června se ukututečnil II. ročník krajské soutěže Klubů zdravotně postižené mládeže Svitavská šrutka.

V září   v Běhu Rudého práva zvítězil v kategorii mladšího dorostu již podruhé atlet TJ Svitavy Jiří Mach.

V listopadu v sále Domu odborů se konal první ročník Rock klubu - přehlídky amatérských rockových skupin.

1987
Byla otevřena nová budova polikliniky ve Svitavách.

Byla dokončena druhá část silničního obchvatu města a vybudována křižovatka na ulici J. Fučíka. O rok dříve byla přeložena část hlavního dopravního tahu ze spodní části nám. Míru na Máchovu alej.

31. ledna byl zahájen okresní přehlídkou loutkářů provoz Prozatímního divadla s 66 místy v budově bývalé okresní odborové rady. Původní svitavská loutková scéna - Malé divadlo - byla již více jak rok mimo provoz, uvažovalo se však o rekonstrukci.

Vznikla folková skupina Varianta.

V únoru bylo mezi nejlepšími sportovci okresu za rok 1986 i několik svitavských reprezentantů - Zdeněk Zvonič - kulturistika, Jiří Štulpa - atletika, Jiří Mach - atletika, trenéři  Pavel Daněk - kopaná, Josef Hýbl - kulturistika, Josef Jindra  - atletika, nejlepší cvičitelé okresu - Marie Vyskočilová z TJ Svitavy.

28. června na nově vybudovaném plochodrážním oválu ve svazarmovském areálu Cihelna byl uspořádán první závod, a to Mezinárodní plochá dráha - Dunajský pohár. Závodili  zde jezdců z Jugoslávie, Maďarska, Rakouska a Československa.

17. září v bavorském Řezně zemřel ve věku 84 let vrchní lesmistr Friedrich Linhart, rodák ze Svitav.

25. září AMK Svitavy uspořádal na závěr plochodrážní sezóny utkání družstev ČSR a  NDR. ČSR reprezentovali jezdci SVS Svitavy a SVS Pardubice.

1988
Vznikla Českomoravská hudební nezávislá společnost.

29. - 30. ledna v Prozatímním divadle proběhla okresní přehlídka loutkářských souborů.

26. ledna se posledním vedoucím tajemníkem OV KSČ ve Svitavách v éře socialismu stal Jaroslav Drozdek.

26. - 27. března proběhlo krajské finále soutěže vokálně instrumentálních skupin Porta ´88. na zasedání ústředního štábu Porty bylo právě východočeské krajské kolo ve Svitavách vyhodnoceno jako nejlepší v ČSR.

2. dubna ve velkém sále Domu odborů se sešlo 236 delegátů městské konference KSČ.

14. května ve Svitavách se konal pátý ročník Ceny Svitavska, celostátní žebříčkové soutěže v silovém trojboji jednotlivců s mezinárodní účastí.

Řádové sestry opustily ÚSP.

26. - 27. května na trati mezi Walbrzychem (Polsko) a Hradcem Králové proběhl 18. ročník cyklistické soutěže „Závod míru pionýrů a harcerů“. Vítězem se stal žák III. ZŠ Julia Fučíka ve Svitavách a člen TJ Svitavy-Lačnov Jan Faltýnek.

5. dubna  - 17. června ve městě proběhl postupný převod plynových spotřebičů ze svítiplynu na zemní plyn.

V létě byl založen Klub přátel hudby.

2. srpna po krupobití a silné bouřce, které se přehnaly přes Svitavy, byla stržena střecha sokolovny ve Svitavách-Lánech. Poškozena byla úroda v zahradách a sadech a několik míst ve městě bylo zaplaveno vodou.

Věra Burešová založila na podzim na IV. ZDŠ ve Svitavách Dívčí komorní sbor, který se po roce činnosti přejmenoval na PS IUVENTUS.

21. prosince byl otevřen a dán do užívání nově vybudovaný okresní dům pionýrů a mládeže a okresní klub na Lanškrounské ulici, v celkové hodnotě 13 milionů Kčs.

1989
18.  ledna svitavské skupiny Povijan, Varianta a Točkolotoč vystoupily na koncertě „Folk pro Arménii“, jehož výtěžek byl věnován obětem zemětřesení v této zemi.

27. ledna bylo slavnostně otevřeno Divadlo v kavárně v budově Lidového divadla. Mělo se stát novým domovem svitavských loutkových souborů.

Točkolotoč se stal prvním hudebním souborem okresu, kterému vyšla LP deska.

8. - 9. dubna proběhlo krajské kolo Porty.

25. června se uskutečnil první promenádní dechový koncert na nám. Míru.

V červenci  „Ani další kontrarevoluční pamflet Charty 77, tentokrát nazvaný Několik vět, se mezi občany v našem okrese nesetkal s pochopením. Ti, kteří už byli s jeho obsahem seznámeni … už vyjadřují svůj zásadní nesouhlas.“ Tak psalo Nové Svitavsko o nové občanské iniciativě. Zajímavé bylo především to, že pracovní kolektivy jako celky sice musely manifestačně odsoudit tuto výzvu, ale jejich členové s ní v mnoha případech sympatizovali.

21. července folková skupina Povijan byla za své vítězství na Portě skutečně "hodnotně oceněna" - její členy přijal člen předsednictva OV KSČ a předseda OOR Alois Hejduk za účasti místopředsedy ONV Jaroslava Suchého a předsedy OV SSM Zdeňka Boušky. „Soudruzi“ poděkovali členům skupiny za vzornou reprezentaci okresu, popřáli jim mnoho tvůrčích úspěchů a předali skupině čestné uznání OOR a ONV za příkladnou práci v zájmové umělecké činnosti.

16. srpna získala folková skupina Povijan potřetí v národním finále interpretační Portu.

17. listopadu v Praze na Národní třídě brutálně potlačili příslušníci bezpečnostních složek ČSSR pokojnou studentskou demonstraci.

22. listopadu Okresní klub mládeže uspořádal první ročník soutěžní přehlídky mladých zpěváků a muzikantů folk, country a trampské muziky  - „Kytariáda`89“. V porotě zasedli známí muzikanti  Miloš Dvořáček (Kantoři Hradec Králové), František Černý (Povijan Svitavy) a Ladislav Plíva (Varianta Svitavy).

25. listopadu vzniklo ve Svitavách Občanské fórum.

6. prosince se uskutečnil první dialog svitavského OF se svitavskou veřejností. Proběhl v Bílém domě a moderovali jej Jiří Brýdl a Blanka Čuhelová.

14.  prosince v sále Městského dvora se konalo plenární zasedání ONV rozšířené o některé zástupce národních výborů, představitele podniků řízených ONV a zástupce OF. Byly zde dojednány četné kádrové změny na národních výborech a ONV.

19. prosince rezignoval na svou funkci předseda ONV ve Svitavách Jaromír Prchal.

Koncem  roku ve Svitavách vznikla místní organizace Strany zelených, jejím zástupcem se stal Mario Kučera.