1990 - 2005

XIV. KALENDÁRIUM DĚJIN MĚSTA SVITAVY

Sestavili: © Radoslav Fikejz a Vladimír Velešík
Zdroj: Fikejz, Radoslav – Velešík, Vladimír: Kronika města Svitavy. Svitavy 2006

léta 1990–2005

1990
Vyšlo poslední číslo Vlastivědného sborníku okresu Svitavy.

Při Federálním shromáždění byla vytvořena zvláštní komise pro odsun sovětských vojsk z Československa, místopředsedou komise byl zvolen Miroslav Sychra ze Svitav.

Ve Svitavách byla založena firma Váhy JAS. Od počátku se zaměřila na výrobu automobilových, průmyslových, obchodních, mostních jeřábových vah.

15. ledna na náměstí Míru se za velké účasti obyvatel města konala pietní vzpomínka na Jana Palacha.

1. února proběhla ustavující schůze strany zelených (SZ). Přípravný výbor vedl Lubomír Pavelka.

6. února otevřena kinokavárna Galaxie.

8. února byl zvolen novým předsedou ONV Augustin Beneš.

15. března rada ONV Svitavy schválila nový statut okresních novin, došlo i ke změně názvu na Svitavsko (původně Nové Svitavsko)

31. března  - 1. dubna Okresní kulturní středisko ve Svitavách ve spolupráci s OKM, SK ROH, KKS a okresní odborovou sekcí pro FTC uspořádaly ve Svitavách krajské finále Porty 1990.

1. května na nám. Míru proběhl "nepovinný První máj", pořádaný OF Svitavy. Mj. zde vystoupil PS Iuventus.

1. května zahájil ve Svitavách činnost živnostenský úřad.

8. května rada MěstNV ve Svitavách rozhodla na svém mimořádném zasedání o změnách názvů některých ulic. Byly přejmenovány: Leninova na ulici U Stadionu, Julia Fučíka na T. G. Masaryka, Gottwaldova na Edwarda Beneše, Engelsova na Družstevní, Marxova na Hraniční, Lidových milicí na Větrnou, Únorového vítězství na Bratří Čapků,  Revoluční na F. X. Šaldy. 

8. května se konal již osmý ročník přehlídky svitavských dětských pěveckých sborů „Svátek písní“.

2. června fotbalisté TJ Svitavy zvítězili v krajském finále Českého poháru nad VTJ Hradec Králové 2 : 1.

8. - 9. června proběhly první posttotalitní svobodné volby do Národního shromáždění. Poslancem se stal Miroslav Sychra (kooptován 30. ledna).

10. června se na stadionu Míru uskutečnily okresní tělovýchovné slavnosti. Navazovaly na tradici spartakiád a zúčastnilo se jich na 2 500 cvičenců.

14. srpna zemřel Jan Nevěčný, dlouholetý dirigent mnoha hudebních souborů ve Svitavách, mimo jiné Katolického pěveckého sdružení při klášterním kostele sv. Josefa, PS Dalibor, působil též jako hudební skladatel. Po roce 1970 musel na nátlak KSČ odejít z veřejného kulturního života.

8. - 9. září se konala motoristická pouť na plochodrážním stadionu. Byla spojena s motoburzou, lunaparkem, stánky atp.

25. září ve městě vznikl Úřad práce.

26. září v prostorách kavárny Svitavan byla uspořádána první veřejná aukce. Dražba se týkala právě prostor kavárny a vyhlásil ji státní podnik Potraviny Polička, dražilo se pětileté právo pronájmu Svitavanu. Akce však skončila neúspěšně, kavárna vydražena nebyla.

28. října vznikla ve Svitavách Nadace Josefa Plívy. Měla podporovat kulturu a vzdělanost ve městě, rozvíjet mezinárodní styky mladé generace, bourat bariéry, spolupracovat při záchraně historických objektů, zlepšovat životní prostředí atd.  Zakladatelem nadace byl František Plíva a její sídlo bylo v nadačním domě na nám. Míru č. o. 80.

23. - 24. listopadu proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí. Celkem se jich účastnilo 51 stran a hnutí, nejvíce hlasů získalo OF (35,6 %), KSČM (17,2 %) a ČSL (11,5 %) při účasti 73,55 % oprávněných voličů. Starostou byl zvolen Mgr. Jiří Brýdl.

1. prosince byl obnoven podnik Svitap, a to jako státní podnik.

Od 5. prosince začaly vycházet noviny Týdeník.

Konala se ustavující schůze obnoveného Klubu českých turistů.

V roce 1990 byla postupně utlumena činnost strojní a traktorové stanice na Bezručově ulici. Areál STS zakoupil podnik AGT Ostrava a autoservis. V roce 2005 byl areál využíván 12 právnickými subjekty - mj. Elektro VKV, Elektroinstalace Jiří Křivka, kovoobráběčství Antonín Joch, autoškola.

1991
1. ledna na místě OMDH a Výstavních síní vzniklo Městské muzeum a galerie. Ředitelkou byla jmenována Mgr. Blanka Čuhelová.

1. ledna ve Svitavách vzniklo soukromé nakladatelství Trinitas Jindřišky Sejkorové, zaměřuje se především na vydávání knih s duchovní tematikou. Dne 11. září 1994 vysvětil P. Vojtěch Daněk prodejnu tohoto nakladatelství v přístavbě kostela Navštívení Panny Marie.

5. ledna se po mnoha letech opět otevřely dveře loutkového divadla Jitřenka (v minulosti Malé divadlo, Divadlo U Márnice, Divadlo Josef).

1. února bylo zřízeno jako příspěvková organizace s právní subjektivitou Středisko kulturních služeb města Svitavy.

2.  února proběhl ve Svitavách Večer s kytarou, tentokrát věnovaný dvaceti letům hudební skupiny Fialový expres, která se nesmazatelně zapsala do hudební historie města. Akce Večer s kytarou byla v pořadí 84. představením tohoto názvu. 

10. února se po desetileté přestávce konal závod na ledové ploché dráze. Na Dolním rybníku soutěžili nejlepší českoslovenští jezdci o titul Mistra ČSFR. Před téměř pěti stovkami diváků zvítězil Antonín Klatovský před Stanislavem Dykem.

20. března byla slavnostně otevřena koncertem žáků nová budova Základní umělecké školy ve Svitavách.

25. března byla po dvouleté rekonstrukci otevřena Červená knihovna, a to koncertem skupiny Spirituál kvintet.

14. dubna ve Svitavách proběhl poslední okresní sněm Občanského fóra (OF), kterým jeho činnost na okrese definitivně skončila. Z OF se vydělily dva nastupující politické subjekty - Občanské hnutí (OH) a Občanská demokratická strana (ODS).

14. dubna v modrém salonku Bílého domu se konala ustavující schůze přípravného oblastního výboru ODS, první shromáždění členů nové strany proběhlo 24. května v salonku restaurace Astra. Předsedou místního sdružení se stal Petr Pohl (od roku 1994 ho vystřídal Mgr. Jiří Brusenbauch a od roku 1999 je předsedou ing. Petr Vítek).           

5. května po restitučním řízení se znovu otevřel hotel Národní dům (lidově „Kongo“) ve Svitavách.

V létě se sedmnáctiletá svitavská atletka Jitka Kubová stala mistryní ČSFR ve skoku dalekém žen.

Skupina Českomoravská nezávislá hudební společnost vydala své první hudební album. Stala se tak druhou folkovou skupinu na okrese, které natočila a vydala vlastní profilové album. Větší část natáčení se odehrálo ve Svitavách.

V září vznikl ve Svitavách TOM - turistický oddíl mládeže Zálesáci.

1. září Kulturní a vzdělávací klub ve Svitavách obnovil po mnohaleté pauze pouť ke sv. Jiljí.

2. září na Felberově ulici ve Svitavách - Lánech byla slavnostně otevřena základní škola.

20. - 22. září se ve Svitavách uskutečnil 15. národní kongres mladých filatelistů, kterého se zúčastnilo devadesát dětí ze všech oblastí České republiky.

1. října zahájila práci městská pořádková služba.

28. listopadu ve svitavské sodovkárně byla zahájena výroba limonády značky Afri-cola.

V letech 1991 - 1992 došlo k rekonstrukci budovy Městského úřadu na ulici T. G. Masaryka, byly vyměněny podlahy a opraveny elektrické rozvody. Po vytopení budovy v roce 1995 proběhly další opravy střechy a v letech 1997 - 1998 opravy věžiček, komínů atd.

V Československu proběhlo poslední sčítání lidu, domů a bytů.

1992
Ve Svitavách se konalo mistrovství Evropy juniorek do 20 let v šachu.

Ve druhé polovině roku založila PaedDr. Věra Burešová na Gymnáziu ve Svitavách pěvecký sbor Gaudium, složený ze studentů školy.

Vznikl Klub kardiaků jako součást Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (později součást Sdružení zdravotně postižených). Založila jej MUDr. M. Fialová. Členové každý měsíc pořádají pravidelné kondiční vycházky, pobyty zaměřené na životosprávu atd.  Předsedou klubu byl Jiří Chovanec, v roce 2002 měl klub více jak 130 členů, v roce 2003 již přes 150 členů. Klub svou činností patří mezi nejaktivnější v ČR.

1. - 4. dubna ve Svitavách proběhly oslavy 400. výročí narození Jana Ámose Komenského.

19. května do Svitav přiletěl na pracovní návštěvu premiér české vlády Petr Pithart. Vrtulník přistál na plochodrážním stadionu, kde hosta přivítali zástupci okresního úřadu a města. P. Pithart se zapsal do Knihy cti, setkal se se starosty měst a obcí okresu, seznámil se s vedoucími pracovníky městského úřadu, uspořádal tiskovou konferenci, prošel se po svitavském náměstí, prohlédl si soukromé Kučerovo pekařství a prodejnu.

23. května agentura „Karel“ uspořádala ve Svitavách regionální kolo Porty, které proběhlo ve velkém sále kulturně vzdělávacího klubu (dnes Bílý dům).

5. - 6.  června proběhly parlamentí volby.

V červnu byla ve Svitavách založena městská policie, která ve své činnosti navázala na městskou pořádkovou službu. Jejím úkolem se stalo především zabezpečení veřejného pořádku, měla dbát na bezpečnost osob a majetku a dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití. V dalších letech se postupně zlepšovalo a doplňovalo technické vybavení policie. Městská policie sídlí ve vile městského úřadu, zde pracuje stálá služba, která sleduje pult centrální ochrany a kamerový monitorovací systém.

8. června zahájil provoz nový hotel na ulici T. G. Masaryka ve Svitavách - No 10.

15. září byly instalovány parkovací automaty na nám. Míru.

1. října Kulturně vzdělávací klub, který sídlil v bývalém Domu  odborů, se transformoval do společnosti s ručením omezeným „Ostrov“ se sídlem v Havlíčkově Brodě.

24. října v bývalém divadle Jitřenka bylo otevřeno Divadlo Josef Matěje Šefrny.

28. - 29. října proběhly oslavy 100 let otevření Ottendorferova domu ve Svitavách. V jejich průběhu vystoupila řada hudebních a divadelních souborů, byl zpřístupněn depozitář Ottendorferovy knihovny, konala se panelová diskuze na téma česko-německých vztahů atd.

17. listopadu v těsné blízkosti autobusového nádraží byla slavnostně otevřena nová budova České pojišťovny.

25. listopadu zemřel dlouholetý dirigent PS Dalibor Vítězslav Veselý.                                                                                                                                                                                                 

1993
4. února v budově České spořitelny ve Svitavách začalo kolkování československých bankovek v souvislosti s rozdělením ČSFR a vznikem ČR.

18. března se sešlo na ustavujícím shromáždění Sdružení podnikatelů Svitavska.

19. - 20. března se konala regionální přehlídka dětských divadelních souborů, které se zúčastnilo celkem 9 divadelních kolektivů.

28. března ve Svitavách otevřeno Muzeum pohlednic ORBIS PICTUS Květuše Veselé. Stalo se tak prvním soukromým muzeem v ČR. Uspořádalo úspěšné výstavy na Pražském hradě, ve Wiesbadenu v SRN atd. Při muzeu pracoval specializovaný dětský kroužek sběratelů pohlednic Vlaštovka. Jen během prvního roku zhlédlo výstavy muzea na šest tisíc návštěvníků. Muzeum se však potýkalo s nedostatkem finančních prostředků, od roku 1996 bylo umístěno na hradě Svojanov a v roce 2002 byly exponáty prodány do pardubického muzea.

2. května v kostele sv. Josefa ve Svitavách sloužil pontifikální mši svatou nově zvolený a benedikovaný opat kláštera v Teplé P. Jan Křtitel Vladimír Franze O. Praem. Tento rodák z Vyškova (*1946) žil od roku 1951 ve Svitavách.

8. - 9. května proběhlo v sále Bílého domu regionální kolo Porty. Soutěž natáčel Český rozhlas Hradec Králové. Vydavatelství ALFA Svitavy ve spolupráci se Sdružením Porta začalo vydávat celostátní noviny Portýr. Tento projekt skončil neúspěchem.

28. - 29. května dechová hudba Svitavanka uspořádala I. ročník Slavnosti dechových hudeb ve Svitavách, kterého se kromě Svitavanky zúčastnila i dechová hudba ZUŠ Svitavy, Svitavská dvanáctka a dechový orchestr JUBAL z nizozemského Weespu.

V létě vysvětil P. Václav Straka kříž na hromadném hrobě německých obyvatel města, kteří zahynuli v roce 1945.

3. července se uskutečnil I. svitavský autosalon, na kterém zahraniční firmy prezentovaly kolem 30 nových vozů.

14. července byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova staré radnice.

3. srpna zástupci Ackermann-Gemeinde předali svitavským občanům prostřednictvím Nadace Josefa Plívy pamětní desku Oskara Schindlera. Deska byla poté umístěna v chodbě nadačního domu na náměstí Míru.

1. září při Zvláštní škole ve Svitavách byla zřízena pomocná škola, do školy bylo přijato prvních 7 dětí. V dalších letech došlo k rozšíření na dvě třídy a přípravný stupeň.

10. listopadu v areálu svitavské nemocnice zahájilo provoz nové dialyzační a nefrologické centrum. Rozestavěnou budovu město převzalo v roce 1992 do svého majetku.

1. prosince vznikla společnost Pivovar a sodovkárna Svitavy, a. s.

14. prosince vznikla katolická Charita Svitavy.

1994
Městu byla Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem hospodářství ČR udělena Cena za nejzdařileji provedenou regeneraci městské památkové zóny. Tato rekonstrukce byla realizována na přelomu let 1993 - 1994 a stála město 45 milionů korun.

Byl otevřen Domov - penzion pro důchodce. V penzionu se poskytuje ubytování, stravování, služby základní péče, popřípadě pečovatelská služba. Je zde celkem 114 malometrážních bytů, celková kapacita je 127 míst.

15. - 16. ledna proběhlo základní kolo soutěže MISS ČR. Jeho vítězka Kateřina Tesaříková z Mor. Třebové byla později  z další soutěže vyloučena, protože se v Týdeníku objevila krátce po soutěži její mírně erotická fotografie.

9. března proběhla ve Svitavách slavnostní předpremiéra amerického filmu režiséra Stevena Spielberga Schindlerův seznam.

2. května byl otevřen krytý plavecký bazén a od září začal při něm působit plavecký oddíl při TJ Svitavy.

2.  června Svitavy navštívil tehdejší ministerský předseda ČR Václav Klaus. Prohlédl si Obchodní akademii, penzion pro důchodce a v Bílém domě se na mítinku setkal se svitavskou veřejností, večer povečeřel s podnikateli svitavského okresu.

3. - 5. června ve Svitavách proběhl 1. ročník Festivalu amatérských pěveckých sborů.

18. června ve Svitavách bylo založeno společenství Adventistů sedmého dne.

1. července začal pracovat mamograf na poliklinice.

2. července bylo slavnostně otevřeno rekonstruované náměstí ve Svitavách. Slavnosti se zúčastnil mimo jiné velvyslanec Izraele v ČR dr. Moshe Yegar a další významní hosté. Součástí oslav bylo spuštění fontány a odhalení pamětní desky svitavskému rodákovi prof. ing. Viktoru Felberovi.

2. - 5. července ve Svitavách proběhlo celostátní finále Porty 1994. 

11. září byl znovuotevřen mariánský kostel na náměstí. Při mši posvětil arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner nový oltář. Rekonstrukce kostela byla zahájena na jaře roku 1993 a zasáhla téměř kompletně exteriér i interiér stavby, na němž se podíleli Jan a Sabina Kratochvílovi z Brna.

V listopadu byl na náměstí otevřen supermarket MANA.

18. - 19. listopadu ve volbách do městského zastupitelstva zvítězilo Sdružení pro město Svitavy. 1. prosince na prvním zasedání nového zastupitelstva byl zvolen starostou města Mgr. Jiří Brýdl, jeho zástupcem Václav Koukal.

Koncem roku na Gymnáziu ve Svitavách vznikl divadelní a recitační soubor s názvem Docela malé divadlo (DoMa) pod vedením PaedDr. Radomily Obloukové.

1995
13. - 14. ledna ve Svitavách proběhlo oblastní kolo soutěže MISS ČR. Zvítězila Kateřina Kasalová z Pardubic.

18. ledna slavnostně zahájen provoz v nově rekonstruovaných prostorách svitavského Kojeneckého ústavu.

V únoru v Lačnově byla dána do provozu moderní čerpací stanice CZECH OIL.

16. února zemřela jedna z vůdčích osobností svitavského hudebního života, zakládající člen několika folkových skupin - Ladislav Plíva.

V březnu začalo zkušební vysílání na svitavském televizním kanálu. Společnost Kabel plus zprovoznila vysílání textových informací (formou teletextu).

18. dubna představitelé města převzali v Praze cenu Sdružení historických sídel a Ministerstev kultury ČR a Ministerstva hospodářství ČR za program regenerace historického centra města za rok 1994.

V červnu svitavská folková skupina Točkolotoč pobývala na koncertním turné v USA, kde vystupovala společně s folklórním souborem Hradišťan pod vedením primáše J. Pavlici.

2. - 3. června v hotelu Slávie ve Svitavách proběhlo celostátní finále 22. ročníku Filatelistické olympiády mládeže.     

5. - 6. července na mistrovství ČR získala svitavská atletka Anna Báčová zlatou medaili v běhu na 5 000 m (čas 18:15,60) a bronzovou medaili na 10 000 m (čas 37:55,82).

Uspořádán první festival Rock Live v areálu Cihelna. Pořadatelem bylo SKS a OK klub Svitavy.

V srpnu vydala, po skupinách Varianta a Točkolotoč, i třetí svitavská folková skupina Povijan své profilové CD.

2. - 9.  září se ve Svitavách poprvé uskutečnily Svitavské letní slavnosti.

V listopadu vyšlo nulté číslo Svitavských novin, které začalo vydávat Vydavatelství ALFA Svitavy s.r.o. ve spolupráci s městem Svitavy. Šéfredaktorem se stal Petr Roštlapil.

18. - 19. listopadu v kulturním domě Ostrov  a v budově Městského úřadu na ulici T. G. Masaryka proběhly celostátní sjezdy politických stran KDS  a KAN. Hlavním bodem jednání bylo společné odhlasování integrační smlouvy s ODS. Po složitém jednání nakonec delegáti KDS sloučení s ODS odhlasovali, delegáti KAN se většinou jednoho hlasu se postavili proti. Ve Svitavách na dva dny zakotvila část politické elity tehdejší ČR - Václav Klaus (přijel pozdravit delegáty sjezdů), Ivan Pilip, Jan Ruml, Václav Benda, Marek Benda a další.

25. prosince v OK klubu se uskutečnila přehlídka Vánoční bigbít  jako vzpomínka na některé hudební skupiny svitavského regionu sedmdesátých a osmdesátých let  Verze 5, Povijan atd.

1996
Od 1. ledna došlo v rámci reorganizace učňovského školství ke sloučení SOU strojírenského a SOU textilního ve Svitavách do Středního odborného učiliště a Učiliště ve Svitavách.

8. ledna byla otevřena nově zrekonstruovaná budova Komerční banky. Po dobu oprav sídlila banka v prvním patře nad obchodem MANA.

V lokalitě na Vějíři byly zahájeny realizace  technické infrastruktury pro výstavbu bytových a rodinných domů, a to na základě městského programu bytové výstavby FUTURUM. Do začátku roku 2005 zde město investovalo 95 milionů Kč, z toho bylo 23 milionů státní dotace. Postaveno bylo 252 nájemních bytů a 30 bytových jednotek ve 3 městských vilách.

Postavena byla budova Investiční a poštovní banky na Erbenově ulici.

V květnu na ulici T. G. Masaryka 19 (dříve Okresní dům dětí a mládeže) byla otevřena prodejna firmy MONTEX Svitavy, zabývající se prodejem a montáží žaluzií, roletových garážových vrat na dálkové ovládání atd.

6. května zahájila na náměstí Míru ve Svitavách provoz nová pobočka Československé obchodní banky.

14. května po devíti měsících zkušebního provozu byl ve Svitavách na Pražské ulici oficiálně otevřen závod americké společnosti WESTVACO. Slavnosti se zúčastnila i velvyslankyně USA v ČR Jenonne Walkerová.

31. května - 1. června proběhly volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

23. srpna Muzikantský večer zahájil nejen další ročník Svitavských letních slavností, ale odstartoval i oslavy 740 let od založení města.

6. září v sále Ottendorferova domu proběhla poprvé slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku Vyšší odborné školy ekonomické při Obchodní akademii ve Svitavách. Na nové škole se vyučovalo oborům - finance a účetnictví.

Amatérští fotografové se sešli ve dnech 19. srpna - 8. září ve Svitavách na 16. národní soutěži a výstavě amatérské fotografie. Výstava se konala ve Svitavách ve své historii poprvé. Pořádali ji IPOS-ARTAMA Praha a SKS města Svitav ve spolupráci s Městským muzeem a galerií ve Svitavách, kde byly fotografie i vystaveny. Další ročníky v letech 1997 - 2005 se vždy konaly ve Svitavách.

15. - 16. listopadu proběhlo I. kolo senátních voleb, ve II. kole 20. - 21. listopadu zvítězil Mgr. Jiří Brýdl (KDU-ČSL; získal 57,77% hlasů) nad MUDr. Františkem Zemanem (ODS; získal 42,23% hlasů).

25. listopadu ve věku 74 let zemřel svitavský emeritní farář P.Václav Straka, který jako duchovní správce ve Svitavách, v Hradci nad Svitavou a ve Vendolí působil od roku 1971.

30. listopadu křest prvního CD svitavského pěveckého sboru IUVENTUS s jednoduchým názvem IUVENTUS Svitavy.

1997
Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků vznikl Pardubický kraj, tvořený okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy.

30.  ledna na náměstí Míru ve Svitavách proběhla povolená demonstrace proti podpisu česko-německé deklarace. Akci organizovala KSČM společně s Klubem českého pohraničí a Levicovým klubem žen a setkala se jen s velmi mírnou podporou obyvatel.

V únoru společnost Česká kooperativa koupila část budovy Bílého domu. V srpnu roku 1997 začala rozsáhlá rekonstrukce, která byla ukončena v říjnu 1998.

8.  února v Ottendorferově domě byly zahájeny oslavy „100 let kinematografie ve Svitavách“, v jejichž rámci byl v kině Vesmír promítnut snímek „Zlaté dno“ - v hlavních rolích s Vlastou Burianem a Zitou Kabátovu. Právě Zita Kabátová se zúčastnila slavnostního zahájení oslav.

2. června na náměstí Míru v domě U Mouřenína bylo otevřeno nové Informační centrum města.

17. června byla zaregistrována ZO ČSOP „Rybák“ Svitavy.

7. -  8. července  zasáhly i  Svitavy rozsáhlé povodně. Ve městě, včetně Lačnova a Lánů, se pod vodou ocitlo na tři sta objektů, naštěstí nedošlo k protržení hráze rybníku Rosnička.

Během roku byla dokončena výstavba první suché retenční nádrže (poldru) ve Svitavách - Lánech, druhá nádrž byla vybudována během roku 2001 v Lačnově.

9. srpna na Mistrovství ČR v běhu do vrchu v Jánských Lázní získala v kategorii žen Anna Báčová z TJ Svitavy titul mistryně republiky.

14. listopadu za účasti ministra dopravy a spojů ČR ing. Martina Římana byl slavnostně otevřen úsek silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Svitavami v hřebečském sedle u osady Hřebeč. Součástí stavby byl i silniční tunel, který je dlouhý 354 metry, má tři jízdní pruhy a byl vybudován nákladem 240 miliónů Kč za 38 měsíců.

Zahájena přestavba objektu podniku TOS na Dimitrovově ulici na autosalon VW.

15. listopadu na mimořádném zasedání městského zastupitelstva bylo rozhodnuto o vyřazení I. ZŠ ve Svitavách na Komenského nám. ze sítě základních škol k 1. září 1998.

4. prosince založena firma JEMA Svitavy a.s., v roce 1999 převzala firma veškeré činnosti, které provozovala společnost JEMA inženýrské stavby s. r. o. Zaměřila se na provádění inženýrských sítí, průmyslové stavby, kabelovody, výstavbu rodinných domků na klíč, speciální telekomunikační práce atd.

12. prosince bylo otevřeno Divadlo Trám.

Byla dokončena rekonstrukce svitavského železničního nádraží a elektrifikace trati Brno - Česká Třebová.

V tomto roce začala revitalizace panelových domů na svitavských sídlištích, a to opravou domu na Malém náměstí. Revitalizace byla organizačně připravena v roce 1996 a probíhala i v následujících letech.

1998
Karel Adámek založil oddíl badmintonu, roku 2005 v něm působilo 16 aktivních hráčů.

26. dubna se při příležitosti 90. výročí narození Oskara Schindlera konal v sále Ottendorferova domu vzpomínkový večer za účasti významných hostů. Přítomni byli velvyslanec Izraele v ČR Raphael Gvir, zemský rabín Karol Sidon, charge d´affaires SRN Werner Wrendt, anglický historik Robin O´Neil a Viktor Dortheimer, jeden ze Schindlerových Židů.

29. května se za účasti senátora a starosty Svitav Jiřího Brýdla, generálního ředitele svitavského pivovaru ing. Zdenka Petrovického a dalších hostů uskutečnil v zasedací síni svitavského pivovaru křest nového druhu piva  DOKTOR SVITAVÁK, vyráběného na bázi bylin a minerálů.

19. a 20. června proběhly předčasné parlamentní volby do poslanecké sněmovny.

Na konci měsíce června vznikl Svitavský klub LAURUS, prezidentem se stal MUDr. Josef Čáp. „Klub se ustavuje pro vědomí důležitosti rozvoje místního vlastenectví a hrdosti občanů na své město a pro podporu snah o povznesení ducha občanů města Svitavy a jeho regionu."

V červenci proběhlo ve Svitavách  natáčení části filmové komedie Byl jednou jeden polda III. Režisérem filmu byl Jaroslav Soukup, natáčení finančně podpořila firma  SVITAP JHJ a městské zastupitelstvo Svitavy. Předpremiéra filmu proběhla v kině Vesmír 22. ledna  1999.

2. července, po čtyřech a půl měsících výstavby, byl otevřen supermarket rakousko-německé firmy BILLA.

10. července zahájil provoz hotel Schindlerův háj, postavený v areálu bývalého Pionýrského háje. Majitel hotelu - Dopravní stavby Svitavy - vyhlásil během dostavby hotelu prostřednictvím okresních novin Týdeník soutěž o název pro nový hotel.

V srpnu se ve Svitavách konal světový pohár upoutaných leteckých modelů, který připravil místní modelářský klub.

10. září přijel poprvé v historii na svitavské nádraží vlak tažený elektrickou lokomotivou. Elektrifikace trati byla jednou z významných etap výstavby železničního koridoru, která výrazně změnila vzhled svitavského nádraží.

27. října proběhly oslavy 80. výročí vzniku republiky. Po koncertu pěveckých sborů Dalibor a Iuventus se na náměstí  konal lampionový průvod a ohňostroj.

13. - 14. listopadu proběhly volby do obecních zastupitelstev. 27. listopadu byl na prvním zasedání nového zastupitelstva města starostou zvolen Jiří Brýdl, jeho zástupcem Václav Koukal  (oba za SPMS).

Od 1. září začala fungovat nová ZŠ na Kijevské ulici. Ta vznikla rekonstrukcí bývalých jeslí a zvláštní mateřské školy, ředitelem byl jmenován Mgr. Jiří Havelka. Škola měla pouze 1. - 5. postupný ročník, navštěvovalo ji celkem 110 žáků.

V říjnu byl na svitavském okrese ustaven první rómský poradce, stal se jím Bedřich Řechka.

1999
Nákladem 10,6 mil. Kč byla dokončena revitalizace rybníka Rosnička, zbudována odkalovací nádrž, zhotovena pergola, vybudována studna na užitkovou vodu a zahájena rekonstrukce chaty „Rosnička“.

Ve druhém pololetí roku byl v rámci integrovaného záchranného systému vybudován heliport (přistávací plocha pro vrtulníky letecké záchranné služby) v areálu hasičského záchranného sboru na Olbrachtově ulici.

21. ledna společnost Česká kooperativa, pojišťovna a.s., otevřela v části Bílého domu svou svitavskou agenturu. Druhou část Bílého domu, s velkým kulturním sálem,  nabídla společnost k odkoupení městu.

19. února oddíl TJ Svitavy vyhlásil výsledky ankety o nejlepšího hráče fotbalu ve Svitavách za posledních padesát let. Vítězem se stal Jaroslav Vojta před Richardem Juklem a Jiřím Valtou ml.

21. února svitavská skupina Točkolotoč pokřtila v Bílém domě své druhé CD  „Kale bala, kale“. Jako hosté vystoupily kapely
Buty a Hradišťan.

28. února soutěžilo v oblastním kole akce Dívka ´99 osm děvčat. Do semifinále postoupila Barbora Vápeníková.

1. března byl v málo využívaných prostorách sklepního krytu civilní obrany pod VI. ZŠ Felberova otevřen F-klub pro děti.

18. března se v hotelu Schindlerův háj  uskutečnilo výjezdní zasedání senátorů - členů Výboru pro územní rozvoj, veřejné a životní prostředí. Zasedání byla přítomna i předsedkyně Senátu Parlamentu ČR Libuše Benešová.

24. března se v Bílém domě ve Svitavách konal I. ročník Přehlídky dětských pěveckých sborů svitavského okresu.

V dubnu firma Svitap JHJ otevřela v Roudnici u Hradce Králové svůj výstavní areál, v němž nabízí sortiment vlastních výrobků.

8. května byla v sále Ottendorferova domu poprvé udělena výroční cena Svitavského klubu Laurus pro osobnost, která se zasloužila o reprezentaci a proslavení města Svitav. Plastiku hlavy vola, kterou vytvořil akademický sochař Martin Janda, převzala z rukou Radovana Lukavského bývalá učitelka, kronikářka a regionální historička Drahomíra Šustrová.

29. května doprovodilo procesí věřících sochu P. Marie z Nazareta na její cestě ze Svitav do sídla Českomoravské Fatimy v Koclířově.

V červnu začala demolice budovy I. ZŠ na Komenského nám..

Tým basketbalových minižáků získal třetí místo na mistrovství republiky ve Strakonicích.

4.- 6. června byla na několika místech ve Svitavách byla uspořádána IX. celostátní Přehlídka dětský pěveckých sborů, na které vystoupilo ve čtyřech kategoriích celkem 18 souborů.

14. června byla předána do užívání rekonstruovaná část ÚSP. Opravy probíhaly 9 měsíců.

16. června byly otevřeny nově zrekonstruované prostory nemocnice.

30. června byly v Obřadní síni města Svitav  poprvé uděleny ceny za vynikající studijní výsledky - Cena města Svitav nejlepším žákům a studentům středních a základních škol. V kategorii základních škol získala cenu Michaela Fedrová (ZŠ na ulici  T. G. Masaryka), v kategorii středních škol Jaromír Pařil (Gymnázium Svitavy). Zvláštní cenu získala žákyně ZUŠ Svitavy Anna Černá.

2. - 12. června se ve Svitavách uskutečnilo setkání studentů z Velké Británie, Německa a ČR, kterou zastupovali studenti místního gymnázia.

9. - 10. července v prostorách areálu Cihelna proběhl již tradiční festival ROCK LIVE, na kterém se představily mimo jiné kapely Katapult, Buty, Vltava, Točkolotoč, Českomoravská hudební společnost, Mňága a Žďorp.

V srpnu odkoupil podnik Svitap JHJ budovu Vigony 03. Již v únoru t. r. Svitap otevřel ve městě novou výrobní halu na výrobu hydroizolačních stavebních fólií.

11. srpna ČT 2 odvysílala dokument o německé minulosti Svitav „Za všechno může Bruno?“ režisérky a absolventky Obchodní akademie ve Svitavách Heleny Svobodové.

V září zpěvák Ladislav Kerndl pokřtil při svém vystoupení v hotelu Schindlerův háj své druhé CD. 

27. září byly zahájeny práce na regeneraci Parku Jana Palacha (nově pojmenován v květnu 1993). Radikální zásah, byť s ním byli občané předem seznámeni, vzbudil silné emoce. Práce byly načas zastaveny, ale v roce 2001 byla celá regenerace dokončena.

8. - 10. října se v Domě Nadace J. Plívy konala celostátní výstava poštovních známek s mezinárodní účastí „Mladé Svitavy 1999“.

9. října byly na stadionu Míru předány do provozu nové šatny pro sportovce.

V říjnu Svitavy (společně s dalšími šesti městy ze zemí střední a východní Evropy) získaly cenu Město v souladu s požadavky EU. Cenu převzali zástupci města v Bruselu, předala ji komisařka EU pro životní prostředí Magrot Wallströmová. Ocenění bylo městu uděleno za přístup k problematice ochrany vod, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a za postup v oblasti poskytování informací o životním prostředí veřejnosti.

V polovině měsíce začala demolice budovy Střelnice, na jejímž místě poté vyrostla nová krytá hala.

Koncem měsíce října byl otevřen nový skatepark v areálu Cihelna.

13. listopadu proběhl křest dalšího CD svitavského pěveckého sboru Iuventus  s názvem IUVENTUS Svitavy 2.

2000
18. února získal dopravní inspektorát PČR nově zrekonstruovanou budovu bývalých skladů civilní obrany při OkÚ Svitavy.

11. března bylo po několikaleté odmlce obnoveno slavnostní vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu ve Svitavách.

18. dubna byl slavnostně otevřen při III. ZŠ na Riegrově ulici Areál zdraví.

29. dubna byla v divadle Trám předána výroční cena klubu Laurus za celoživotní práci v oblasti loutkářství MUDr. Karlu Šefrnovi.

13. května svitavská skupina Hypnotic Face pokřtila ve velkém sále OK své první CD. 

Na počátku léta došlo na svitavském hřbitově k exhumaci společného hrobu německých vojáků a svitavských občanů z roku 1945.

18. července došlo k výbuchu uložené nálože v hotelu Městský dvůr na nám. Míru, další nálož vybuchla ve stejné budově ráno 23. července 2000. Celkově se jednalo již o čtvrtý útok  na Městský dvůr ve Svitavách od března roku 2000 (dva předcházející útoky na hotel byly žhářské).

4. září začal vycházet deník Noviny Svitavska.

Byla dokončena přístavba budovy městského muzea a galerie a 9. září v rámci Dnů evropského dědictví byly otevřeny nové stále expozice. Práce na přístavbě a novém zastřešení budovy byly zahájeny v roce 1997 firmou Ol & spol. Kvůli úsporným opatřením v ekonomice, tzv. ekonomickým balíčkům, byla zhotovena jen hrubá stavba a teprve roku 2000 byla celá stavba dokončena místní firmou Klepocol. V nových prostorách byly umístěny expozice prací techniky.

7. října byla na budově Ottendorferovy knihovny slavnostně odhalena pamětní deska svitavskému rodákovi, mecenáši a čestnému občanovi města Valentinu Oswaldu Ottendorferovi.

6. listopadu byl zprovozněn zrekonstruovaný dům na Máchově aleji, v němž byla zřízena noclehárna pro bezdomovce.

8. listopadu vyšlo poslední číslo Týdeníku - novin svitavského okresu. Důvodů bylo jistě několik, ale k rozhodujícím patřil nástup konkurenčních Svitavských novin, který vedl k poklesu zájmu inzerentů a tím i k ekonomickým problémům.

12. listopadu proběhly volby do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstva Pardubického kraje.

V prosinci byla dokončena I. etapa budování  městského monitorovacího kamerového systému namontováním čtyř otočných kamer:  dvou v prostoru sídliště Lány, dvou v prostoru nám. Míru. Kamery jsou obsluhovány z monitorovacího pracoviště, které se nachází na služebně Městské policie Svitavy.

14. prosince proběhla ve Svitavách ustavující valná hromada Mikroregionu Svitavsko, předsedou nového svazku obcí se stal Václav Koukal.

17. prosince se sešli na schůzce v hotelu Schindlerův háj senátoři KDU-ČSL  a založili zde svůj senátorský klub.

Proběhlo sčítání lidu v ČR.

2001
3. ledna byl na místo odstupujícího Mgr. Jiřího Brýdla zvolen novým starostou města Václav Koukal.

Během roku byla dokončena přestavba objektu č. p. 8 v Lačnově na 4  byty pro sociálně slabší občany.

Výroční cenu Svitavského klubu Laurus za rok 2000 získal MUDr. Karel Kilián.

8. - 10. června proběhl XI. ročník celostátní Přehlídky dětských pěveckých sborů.

Začátkem prázdnin byla dokončen stavba nové okružní křižovatky u výjezdu z náměstí.

31. července byla do zkušebního provozu předána nová sportovní hala Na Střelnici.

Na začátku srpna byl zahájen zkušební provoz na upraveném úseku ulice Školní, kde byla provedena přeložka řeky, rekonstruován most a vozovka.

Od 10. srpna funguje ve Svitavách jako samostatné občanské sdružení mateřské centrum „Krůček“. Působí při Nadaci J. Plívy.

V září vyšlo první číslo svitavského kulturního a informačního měsíčníku Naše město.

V září se v areálu „Cihelny“ konalo mistrovství republiky upoutaných modelů, které pořádali svitavští letečtí modeláři a DDM Svitavy. V disciplíně RODEO získal titul mistra republiky Jindřich Samek ze Svitav.

Od 1. září začala pracovat nová organizační složka města - Sociální služby města Svitav. Má zastřešit všechny aktivity města v sociální oblasti, především pak zajišťovat provoz noclehárny pro bezdomovce a pečovat o budovy všech sociálních zařízení ve městě.

13. října byla udělena výroční cena Svitavského klubu Laurus za rok 2000 MUDr. Karlu Kiliánovi.

V listopadu bylo na ulicích 5. května, Olomoucké, Riegrově, Poličské, Ruské a Moravské vysazeno dvacet stromů milénia.

16. listopadu měl na ČT 2 premiéru dokumentární film nazvaný Mário. Námětem filmu byl život známého svitavského hudebníka, cestovatele, pracovníka DDM  Mária Kučery. Autorem dokumentu byl Marian Polák, svitavský rodák a v té době student FAMU.

24. listopadu proběhla v Bílém domě taneční soutěž zařazená do republikových postupových soutěží ve sportovním tanci, nazvaná „Nultý svitavský korbel“.

27. listopadu v rámci VII. neformálního setkání ministrů životního prostředí kandidátských zemí vstupu do EU převzal v Bruselu představitel Svitav cenu za první místo v soutěži Město na cestě k souladu s požadavky EU 2001 - Implementace, Integrace, Informace a ekologická výchova.

13. prosince byla otevřena obnovená naučná stezka k pramenům řeky Svitavy. Na devíti stanovištích byly instalovány nové informační tabule, lavičky, na jednom stanovišti byla postavena pergola.

2002
Na svitavském hřbitově bylo zřízeno osvětlení a zastřešeno předsálí obřadní síně. Rekonstrukční práce na hřbitově probíhaly již od roku 1989, v roce 1995 byla dokončena celková úprava areálu hřbitova a oprava hřbitovní zdi.

Ve městě byla dokončena výstavba plynovodu a napojeny na veřejné přípojky dosud nezpynofikované oblasti v Lánech. Týkalo se to ulic: Úvoz, Kpt. Jaroše, Trávníky a Svitavská.

V dubnu vyšlo první číslo novin Fakta Press.

18. května byla předána výroční cena klubu Laurus Zdeňku Holomému, svitavskému fotografu. Cenu získal za trvalou a významnou obrazovou propagaci a dokumentaci města Svitav a života v něm a jeho regionu.

14. - 15. června se v ČR uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterých se ve Svitavách zúčastnilo 55,1 % oprávněných voličů. Ve městě zvítězila ČSSD, která obdržela 34,37 % hlasů.

V srpnu byly zahájeny práce na regeneraci panelového sídliště Svitavy - Lány.

Od září začal probíhat na Speciální škole ve Svitavách projekt  přípravy dětí na první stupeň základních škol, tj. nultý ročník pro sociálně znevýhodněné děti.Na projektu spolupracovalo město Svitavy, speciální škola a romské sdružení Dajori.

12. října proběhl slavnostní koncert k 35. výročí založení pěveckého sboru Dalibor Svitavy.

24. října zastupitelstvo města Svitav schválilo změnu názvů jednotlivých městských částí. Změna vstoupila v platnost 1. května 2003 a  Svitavy byly rozděleny na části: Lačnov, Lány, Město, Předměstí.

1. listopadu vznikl Blue Big Band ZUŠ Svitavy.

1. - 2. listopadu proběhly volby do zastupitelstva města Svitav. O přízeň voličů usilovalo šest politických stran a dvě sdružení.

9. - 11. listopadu probíhalo v portugalském Portu juniorské mistrovství světa v kulturistice, na kterém svěřenkyně trenéra Josefa Hýbla Kamila Koutná z fitcentra při krytém bazénu ve Svitavách získala stříbrnou medaili v soutěži jednotlivkyň a zlatou medaili v soutěži národních družstev.

13. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva města. Starostou města se stal Václav Koukal (SPMS), I. místostarostou byl zvolen ing. Miroslav Větr (SPMS) a II. místostarostkou Mgr. Marcela Sezemská (SPMS)

31. prosince zanikl správní okres Svitavy, město se stalo obcí s rozšířenou působností. Někdejší okresní úřadovny ve městě byly ponechány ve vlastnictví státu, který budovy pronajal z části městu Svitavy a z části jiným právním subjektům státní správy a organizacím.

2003
Vznikl Fotoklub, který spolupracuje se SKS města Svitavy a Nadací J. Plívy. Předsedou Fotoklubu je Stanislav Odvářka.

Byla zbořena sokolovna ve Čtyřiceti Lánech a na jejím místě byla postavena prodejna společnosti LIDL.

1. ledna byla zřízena městská knihovna, a to jako nástupnická organizace okresní knihovny. 

19. března navštívil Svitavy velvyslanec a vedoucí delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian. Setkal se s představiteli města, se studenty gymnázia, seniory a občany na besedě v Ottendorferově domě.

V květnu začala oprava kostela sv. Josefa.

3. května obdržel cenu Svitavského klubu Laurus hudebník František Černý.

28. května  navštívil Svitavy prezident republiky Václav Klaus s chotí a s nejbližšími spolupracovníky.

13. - 14. června  proběhlo na území ČR historicky první referendum o přistoupení ČR k Evropské unii.

14. - 19. června se konala republiková Olympiáda dětí a mládeže, na které se představilo na 3 200 malých olympioniků. Ve Svitavách to bylo 931 olympioniků a trenérů v 5 sportovních odvětvích.

26. - 29. června proběhlo ve Svitavách IV. evropské setkání mladých filatelistů.

8. - 10. srpna na Mistrovství republiky mládeže Českého kynologického svazu s mezinárodní účastí v Březnici (okr. Příbram) vybojovala Petra Májovská se psem Cliffem titul Mladý mistr republiky  v jedné z kategorií a stala se současně i absolutní vítězkou celého mistrovství.

13. - 14. září z pověření Svazu modelářů ČR uspořádal Modelklub Svitavy a DDM Svitavy na modelářském stadionu „Cihelna“ republikový šampionát v kategoriích upoutaných modelů letadel, zároveň se konalo i Mistrovství České republiky žáků. Svitavští modeláří získali celkem 3 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile a stali se nejúspěšnějším klubem na tomto mistrovství.

8. září byla imatrikulací přijatých posluchačů otevřena  Univerzita třetího věku.

14. září byl odhalen památník na upraveném židovském hřbitově.

V září byl otevřen obchod Hypernova.

10. - 12. října bylo v prostorách ZUŠ ve Svitavách obnoveno Jazzíčkování.

15. října vzniklo Dětské zastupitelstvo města Svitav, které tvořilo 14 žáků a studentů ze sedmi svitavských škol. Prvním dětským starostou se stal Petr Šedý z gymnázia.

V listopadu zahájila Vigona a. s. výstavbu závodu na výrobu netkaných textilií v průmyslové podnikatelské zóně Paprsek, která se nachází na východním okraji města. .

22. listopadu v den svých 90. narozenin se stala Drahomíra Šustrová čestnou občankou města.

22. prosince pokřtil pěvecký sbor Gaudium své druhé CD, nazvané „Studánky“.

2004
Bylo založeno středisko sociálních služeb Salvia.

13. ledna byl na a.s. Pivovar a sodovkárna Svitavy vyhlášen konkurz.

31. ledna se na náměstí odehrálo II. masopustní veselí.

6. února byla vyhlášena pohlednice autora Miroslava Sychry za Nejkrásnější turistickou pohlednicí Pardubického kraje.

17. února proběhly oslavy 50 let Radioklubu. Klub byl založen Janem Gregarem a Janem Součkem a patřil mezi první kolektivní stanice. Vysílací středisko má Radioklub v areálu na Cihelně. V roce 2003 měl 15 členů.

1. března byl během vyučovací hodiny na Středním odborném učilišti a učilišti ve Svitavách (SOU a U) zavražděn učitel Bohuslav Šíbl.

24. dubna získal cenu Svitavského klubu Laurus za rok 2003 František Plíva.

11. - 12. června se konaly volby do Evropského parlamentu.

3. července se v mariánském kostele konala slavnostní primice svitavského rodáka P. Radka Sedláka. Primiční průvod vyšel od kostela sv. Jiljí a končil v kostele na náměstí. Při primiční mši vystoupily i pěvecké sbory Dalibor a Vox Angelorum.

30. července byla otevřena nová budova nemocnice. Rekonstrukce byla  zahájena v říjnu roku 2001 a cílem bylo vyřešit havarijní stav operačních sálů a centrální sterilizace. Celkové náklady dosáhly téměř 320 mil. korun.

Začala oprava podloubí u některých městských domů na náměstí.

3. - 5. září ve Svitavách a v Mor. Třebové proběhly Dny česko-německé kultury.

11. - 12. září se  Svitavy zapojily do Dnů evropského dědictví zpřístupněním většiny památek.

31. října byla dokončena přestavba  budovy Technických služeb města Svitav na ulici T. G. Masaryka pro potřeby městského úřadu. Stavba byla zahájena v lednu téhož roku. Do rekonstruovaných prostor se začátkem prosince přestěhovaly odbory dopravy, živnostenský a vnitřních věcí.

5. - 6. listopadu se konaly volby do zastupitelstev krajů.

19. listopadu se ve Svitavách konal benefiční koncert na záchranu kostela sv. Josefa, vystoupily pěvecké sbory Vox Angelorum, Svitaváček, Zvoneček, Hlásek, Gaudium, Dalibor atd., ale i skupina Točkolotoč nebo František Černý a Karel Holas.

1. prosince otevřela Česká pošta na sídlišti ve Svitavách - Lánech svou novou pobočku. Vznikla částečnou přestavbou bývalé kotelny  a byl zde vybudován bezbariérový přístup. U okének a přepážek bylo instalováno moderní vyvolávací zařízení. Město investovalo do úprav komunikací kolem pošty 220 tisíc korun a do demolice komína bývalé kotelny asi 600 tisíc korun.

2. prosince se sešlo na svém prvním zasedání nově zvolené Zastupitelstvo Pardubického kraje, ve kterém zasedli i čtyři zástupci Svitav: Pavel Brandejs, Václav Koukal, ing. Václav Albert a Libor Zelinka.

2005
11. ledna převzala v Praze ředitelka Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy Ludmila Benešová a místostarosta Svitav Marcela Sezemská z rukou Boženy Jirků a Jana Kačera z konta Bariéry klíčky k vozu Fiat Ducato pro přepravu zdravotně postižených dětí a nemocných či méně pohyblivých seniorů.

31. ledna rezignoval na funkci místostarosty města ing. Miroslav Větr (SPMS).

4. února zahájilo svitavské SKS seriál hudebních produkcí v kinokavárně Galaxie, a to koncertem Facing West Tria.

22. - 23. února proběhly ve Svitavách závěrečné zápasy Českého poháru ve volejbale mužů.

26. února se na náměstí Míru konal masopustní průvod.

26. března bylo v sále Bílého domu slavnostně pokřtěno CD sboru Iuventus Svitavy, nazvaný „Cesty“.

29. března se ve Svitavách uskutečnila prezentace projektu „Systém včasné intervence“. V rámci tohoto projektu došlo k počítačovému propojení institucí, které se zabývají trestnou činností dětí a mládeže a sociálně-právní ochranou dětí. Ve Svitavách tento projekt začal fungovat v roce 2004.

9. dubna proběhlo v Ottendorferově domě krajské kolo Porty. Přihlásilo se 16 kapel a vítězem se stal pardubická skupina Marien.

23. dubna se v Bílém domě konal první ročník festivalu Bigbítová sešlost, které se zúčastnilo devět kapel, uváděl Mário Kučera.

5. května byly instalovány nové mramorové desky s upravenými nápisy na soše Rudoarmějce.

6. května získal výroční cenu Svitavského klubu Laurus za rok 2004 Otmar Cvrkal.

14. května se na umělé lezecké stěně ve sportovní hale Na Střelnici konalo Mistrovství ČR ve sportovním lezení mládeže na obtížnost. Na mistrovství se utkalo 56 chlapců a 43 dívek, a to od šestiletých až po sedmnáctileté závodníky.

17. května navštívil Svitavy americký velvyslanec v české republice William J. Cabaniss a Erin Butler-Mueller, obchodní atašé. Delegace si mj. prohlédla budovanou průmyslovou zónu Paprsek.

V květnu byl rekonstruován vodovod na Wolkerově aleji a pokračovala rekonstrukce kostela sv. Josefa.

11. června proběhl v Ottendorferově domě křest CD skupiny Točkolotoč So has oda has (Co bylo, to bylo).

V letních měsících byla opravována fontána před krytým bazénem. Ta byla zprovozněna společně s bazénem v roce 1993. 

11. června byla slavnostně otevřena nová naučná stezka „Českomoravské pomezí  Svitavsko“.

25. a 26. června proběhly ve sportovní hale  dva zápasy reprezentací ČR a Španělska v rámci Evropské volejbalové ligy. Oba zápasy český výběr prohrál.
Od začátku července probíhaly v prameništi na Olomoucké ulici přípravné práce na zprovoznění dvou nových hlubinných vrtů pro Skupinový vodovod Svitavy. V rámci celého projektu bude postupně opraveno 18 vodovodních objektů na katastru Svitav,  Javorníku, Vendolí, Kamenné Horky, Koclířova, Hřebče, Ostrého Kamene a Karle.

V září byl dostavěn nový most přes Svitavu u truhlárny Dřevomodel. Náklady na výstavbu dosáhly 1,5 milionu Kč. Současně byl rekonstruován i další most, který přetíná tok řeky Svitavy u výjezdu na Brno. Celá rekonstrukce, včetně přeložek inženýrských sítí, stála téměř 2,8 mil. Kč.

14. září otevřela společnost Fibertex, a. s. ve Svitavách nový závod v průmyslové zóně Paprsek.

4. září byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce varhan v kostele sv. Jiljí. Ta byla zahájena již v roce 1998 opravou varhanní skříně, roku 2003 začala oprava vlastního nástroje. Nově opravené varhany poprvé zazněly v rámci Poutě ke sv. Jiljí, a to při koncertě Františka Bočka, zdejšího regenschoriho.

28. září se v Ottendorferově domě uskutečnily Svatováclavské oslavy, které uspořádalo sdružení Mladých křesťanských demokratů.

V září byly zahájeny stavební práce v areálu bývalé Mototechny u čerpací stanice Benzina a.s. Výsledkem stavby bude nové obchodní místo společnosti Kaufland.

1. října bylo v areálu Gymnázia ve Svitavách otevřeno fotbalové minihřiště s umělou trávou a osvětlením.

21. října se zástupci Svitav zúčastnili křtu nového letadla Českých aerolinií, které dostalo jméno Svitavy.

Během října byly výstavní síně muzea  vybaveny novým speciálním osvětlením v ceně 250 000 Kč. Zároveň bylo instalováno nové závěsné zařízení, které slouží k uchycení výtvarných děl na stěny galerijních prostor.

1. listopadu byl uveden do provozu nový systém ozvučení městského kina Dolby Surround.

5. prosince se konala schůze územní organizace Svazu pomocných technických praporů (PTP) ČR. Svitavská organizace pracuje v rámci Moravskoslezského svazu a na okrese bylo evidováno 25 členů. Ve městě bylo doloženo 12 osob PTP - např. F. Kugler, J. Čermák, I. Gajdula, F. Bezděk). 

7. prosince navštívila manželka prezidenta ČR Livia Klausová kojenecký ústav.

16. prosince začala rekonstrukce bývalé textilní továrny Vigony na multifunkční  vzdělávací, kulturní a komunitní centrum Fabrika.

17. prosince zemřel zakladatel a dlouholetý režisér Lidového divadla ve Svitavách Jiří Kareš.

Svitavské družstvo silového trojboje získalo ve finálovém utkání extraligy Slovensko  Česká republika zlaté medaile.

O půlnoci 31. prosince byly na na budově základní školy na náměstí Míru rozsvíceny číslice "750", které budou celý rok připomínat občanům výročí města.

Od začátku července probíhaly v prameništi na Olomoucké ulici přípravné práce na zprovoznění dvou nových hlubinných vrtů pro Skupinový vodovod Svitavy. V rámci celého projektu bude postupně opraveno 18 vodovodních objektů na katastru Svitav,  Javorníku, Vendolí, Kamenné Horky, Koclířova, Hřebče, Ostrého Kamene a Karle.

V září byl dostavěn nový most přes Svitavu u truhlárny Dřevomodel. Náklady na výstavbu dosáhly 1,5 milionu Kč. Současně byl rekonstruován i další most, který přetíná tok řeky Svitavy u výjezdu na Brno. Celá rekonstrukce, včetně přeložek inženýrských sítí, stála téměř 2,8 mil. Kč.

14. září otevřela společnost Fibertex, a. s. ve Svitavách nový závod v průmyslové zóně Paprsek.

4. září byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce varhan v kostele sv. Jiljí. Ta byla zahájena již v roce 1998 opravou varhanní skříně, roku 2003 začala oprava vlastního nástroje. Nově opravené varhany poprvé zazněly v rámci Poutě ke sv. Jiljí, a to při koncertě Františka Bočka, zdejšího regenschoriho.

28. září se v Ottendorferově domě uskutečnily Svatováclavské oslavy, které uspořádalo sdružení Mladých křesťanských demokratů.

V září byly zahájeny stavební práce v areálu bývalé Mototechny u čerpací stanice Benzina a.s. Výsledkem stavby bude nové obchodní místo společnosti Kaufland.

1. října bylo v areálu Gymnázia ve Svitavách otevřeno fotbalové minihřiště s umělou trávou a osvětlením.

21. října se zástupci Svitav zúčastnili křtu nového letadla Českých aerolinií, které dostalo jméno Svitavy.

Během října byly výstavní síně muzea  vybaveny novým speciálním osvětlením v ceně 250 000 Kč. Zároveň bylo instalováno nové závěsné zařízení, které slouží k uchycení výtvarných děl na stěny galerijních prostor.

1. listopadu byl uveden do provozu nový systém ozvučení městského kina Dolby Surround.

5. prosince se konala schůze územní organizace Svazu pomocných technických praporů (PTP) ČR. Svitavská organizace pracuje v rámci Moravskoslezského svazu a na okrese bylo evidováno 25 členů. Ve městě bylo doloženo 12 osob PTP - např. F. Kugler, J. Čermák, I. Gajdula, F. Bezděk). 

7. prosince navštívila manželka prezidenta ČR Livia Klausová kojenecký ústav.

16. prosince začala rekonstrukce bývalé textilní továrny Vigony na multifunkční  vzdělávací, kulturní a komunitní centrum Fabrika.

17. prosince zemřel zakladatel a dlouholetý režisér Lidového divadla ve Svitavách Jiří Kareš.

Svitavské družstvo silového trojboje získalo ve finálovém utkání extraligy Slovensko  Česká republika zlaté medaile.

O půlnoci 31. prosince byly na na budově základní školy na náměstí Míru rozsvíceny číslice "750", které budou celý rok připomínat občanům výročí města.