Kulatý stůl - studenti

13Kvě2015

Tradiční setkání svitavských studentů středních škol s vedením města se odehrálo 6. května v zasedací místnosti zastupitelstva. V úvodu seznámil starosta města David Šimek a místostarosta Pavel Čížek studenty s připravovanými investičními akcemi, potom už byla řada na nich. Atmosféra byla jako vždy příjemná. Po překročení pověstné "první otázky" se debata rozproudila a ani po hodině a čtvrt by se nemuselo končit. Studenti se zajímali zejména o sport, ale na řadu přišla např. i doprava, autobusové nádraží a studentský parlament. Vedení města potvrdilo, že nápad vytvořit obdobu zastupitelstva v studentském zastoupení bude podporovat a o jakékoliv podněty a nápady ze strany všech studentů velmi stojí. Někteří studenti se už do činnosti města zapojili v průběhu roku a dostali možnost ovlivňovat  některé dílčí záležitosti. Jak zaznělo na setkání - problémy se mohou začít řešit jen tehdy, když se o nich ví. Musí existovat zpětná vazba. Musí proudit informace oběma směry. Starosta města David Šimek požádal studenty i o to, aby sdíleli zprávy z Facebooku a webových stránek města a doporučil jim stáhnout si do mobilu Mobilního průvodce, kterého město získalo díky projektu přeshraniční spolupráce. Operátor je bude nejen navigovat po městském památkovém okruhu s textovými, obrazovými nebo hlasovými informacemi o jednotlivých historických objektech - to už patrně znají, ale naleznou zde množství dalších informací o stravovacích, ubytovacích a dalších službách, stejně jako o aktuálních akcích pořádaných ve městě. Na další dotazy došlo i po ukončení setkání a starosta i místostarosta trpělivě odpovídali a vysvětlovali.

Tak zase příště... Ale ptát se můžete po celý rok :-)!

Zuzana Pustinová

Fota: Zuzana Pustinová a Jiří Petr

Datum: 6.5.2015

Fotogalerie