Díky za oznámení nebezpečí

Dne 13.5 v 19:44 hod. ověřovali strážníci oznámení o nezabezpečeném a neoznačeném otvoru ve vozovce na ul. Gorkého s tím, že by mohlo dojít k ohrožení účastníků silničního provozu a především cyklistů. Strážníci překážku označili přenosným dopravním značením.