Zkrácení kosterních větví lípy

21Kvě2015

Město Svitavy společně se Sportesem zadali další etapu hodnocení stavu stromů. Byly mezi nimi i stromy na Svitavském stadionu, přičemž jeden z nich byl hodnotící firmou označen ke kácení s tím, že má být pokácen hned.

Okamžité kácení však není možné, neboť v tomto případě nejsou splněny podmínky dané z.č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a jeho prováděcími předpisy. Proto bylo nutné podat standartní žádost o povolení kácení dřevin, jejíž vyřízení však bude vzhledem k zákonným lhůtám trvat asi měsíc. Abychom předešli případné havárii stromu do doby, než bude moci být strom pokácen, provedeme zítra, tj. 22. května, nestandartní sesazení (zkrácení) některých kosterních větví, které by se mohly rozlomit. Za normálních okolností se takovéto ošetření neprovádí a bývá považováno za hrubou technologickou chybu a poškození dřeviny, neboť při tomto sesazení vzniknou řezné rány o průměru asi 20 – 25 cm. K tomuto nestandartnímu kroku jsme se rozhodli pouze proto, že strom bude pokácen.


Radim Klíč, René Hnát


Zuzana Pustinová