Mladíky řešila PČR

Dne 12.6.2015 v 20:50 hod. oznámil občan, že na domě Malé náměstí 16 jsou 4 mladíci a něco si podávají (asi alkohol). Z důvodu zaneprázdněnosti hlídky MP byla o součinnost požádána PČR, která na místě záležitost ověřila a vyřešila.