Obtížná komunikace

Dne 19.6. v 21:04 hod. byli strážníci přivoláni k podnapilému muži. Ten se dle oznamovatele klátivou chůzí pohyboval po ul. T. G. Masaryka. Strážníci zjistili, že se jedná o neslyšícího muže (55). Vzhledem k obtížné komunikaci nebylo množné vyloučit zdravotní problémy. Strážníci proto přivolali na místo RLP. Poté co lékař interního oddělení nemocnice pacienta vyšetřil a zdravotní komplikace vyloučil, převezli strážníci indisponovaného muže do místa bydliště.