Stoletá Anna Hamříková

23Črv2015

V úterý 23. června oslavila své sté narozeniny Anna Hamříková, občanka Svitav, která nyní pobývá v Domově pro seniory v Moravské Třebové. Opět jí přijel osobně pogratulovat starosta města David Šimek, stejně jako Růženě Studené, která stovku oslavila tamtéž v dubnu.

Anna Hamříková se narodila v Ústí nad Orlicí v roce 1915 a pochází z pěti dětí. Vyučila se a do svatby v roce 1942 pracovala jako tkadlena. Její manžel Oldřich pracoval v dřevovýrobě, ale poté nastoupil do policejní školy a sloužil u dopravní policie. Anna ho nyní přežívá již o 40 let. Společně bydleli v Koryčanech, do roku 1945 v Brně a po válce přišli do Svitav. Anna Hamříková byla v mládí těžce nemocná a dostávala invalidní důchod. Později se její zdravotní stav zlepšil a vařila ve školní jídelně. Zde využívala svého kuchařského umění (byla prý vynikající kuchařka) a svého pěkného vztahu k dětem, které jí osud nedopřál. Byla aktivní i v Československém červeném kříži a i ve vyšším věku chodila vypomáhat do transfuzní stanice. Byla veselá, pracovitá, lidé ji dodnes mají rádi. Dokud mohla, velmi ráda a krásně pletla i háčkovala.

Na oslavě narozenin byla dojatá a upřímě děkovala za spoustu květin. Ráda a s chutí si dala "štamprličku" na zdraví i kousek dortu. Na dotaz: "Čemu vděčíte za to, že jste se dožila tak vysokého věku?" odpověděla téměř bez zaváhání: "To ví jenom Bůh". A u toho zůstaneme. Hodně zdraví, paní Anno!

Text a fota: Zuzana Pustinová

Děkuji Petrovi Šafářovi - synovci Anny Hamříkové, který o ní s láskou vyprávěl.

Datum: 23.6.2015

Fotogalerie