Rušení nočního klidu

V noci z 6.8. na 7.8.2015 strážníci řešili dvě stížnosti na rušení nočního klidu. V prvním případě, kdy měli hlučet osoby sedící na lavičce na ulici, se po příjezdu hlídky na místě již tyto osoby nenacházely. Ve druhém případě se jednalo o hluk způsobený puštěnou hudbou při úklidu v restaurační provozovně. Strážníci upozornili původce hluku, že jsou předmětem stížnosti. Po upozornění pracovníci uzavřeli dveře provozovny a nebylo třeba případ dále řešit. K vyřešení přestupku postačovala domluva.