Nebezpečné hry!?

Dne 7.9. v 09:31 hod. ověřovala hlídka oznámení výpravčího ČD, že u železniční trati naproti sběrnému dvoru v ul. Olomoucká si děti chystaly kameny. Strážníci zaregistrovali v kolejišti zbytky cihel evidentně již rozjeté vlakem. Žádné děti však nespatřili. Oslovili proto zaměstnance přilehlé firmy, ti údajně taky nikoho neviděli.