Den otevřených dveří ve Světlance

30Zář2015

Ve čtvrtek 24. září 2015 se Charita Svitavy připojila k celorepublikové kampani Den Charity a v rámci Dne otevřených dveří pozvala veřejnost k návštěvě svých služeb.

Den otevřených dveří Charity Svitavy byl zahájen mší sv. za Charitu po níž bylo požehnáno novému automobilu Charitní pečovatelské služby. Automobil, který byl částečně financován z prostředků Tříkrálové sbírky, bude sloužit k poskytování péče ve Svitavách a v obcích v územní působnosti Charity Svitavy.

Poté bylo možné navštívit dispečink Charitní pečovatelské služby a Světlanku - centrum denních služeb. Velký zájem byl především o návštěvu Světlanky. Někteří účastníci nás chodí podpořit pravidelně, někteří lidé přišli poprvé, někteří s několikaletou odmlkou (a byli překvapeni, jaké změny za uplynulé roky proběhly).

Jsme vděčni za zájem zástupců města Svitavy, za návštěvu klientů Domova na Rozcestí a z Diakonie ČCE v Letovicích.

(Citace z webových stránek Charity Svitavy)

Fota ze Světlanky: Zuzana Pustinová

Datum: 24.9.2015

Fotogalerie