Dlouhé vedení!?

Dne 29.9. krátce po poledni byla hlídka přivolána k opilé vyřvávající ženě v kanceláři bytového družstva. Tvrdila, že tam pozbyla peněženku. Za přítomnosti strážníků se zklidnila a připustila, že přišla bez peněženky. Pracovník bytového družstva jí poté vysvětlil postup a důvod výměny vodoměrů v jím užívaném bytě, což nechtěla pochopit.