Veletrh sociálních služeb 2015

14Říj2015

V úterý 6. října se konal již 2. ročník Veletrhu sociálních služeb. Smyslem veletrhu bylo zvýšit povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách ve městě a nabídnout co nejvíce aktivit, při nichž se mohly vzájemně potkat, navázat spolupráci i vyměnit si zkušenosti nejen poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, ale i široká veřejnost. Akce byla součástí celostátní kampaně Týden v sociálních službách, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR vždy v prvním říjnovém týdnu.

Svitavy mají funkční a rozsáhlou síť sociálních služeb, které svoji pomoc nabízí všem potřebným, ať již se jedná o seniory, děti a jejich rodiče, zdravotně postižené či osoby v krizové situaci. O tom se přišlo přesvědčit velké množství návštěvníků, kteří odcházeli spokojeni. Dozvěděli se o nabídce a kvalitě sociálních služeb, zhlédli vystoupení uživatelů služeb i žáků základních škol, nakoupili drobné dárky od uživatelů služeb, ochutnali sýry z farmy Květná zahrada, seznámili se s canisterapií a první pomocí při drobných poraněních v domácnosti, od studentů Střední zdravotnické školy si nechali změřit tlak a vlastním prožitkem poznali život se zrakovým a tělesným postižením.

Akce byla pořádána pod záštitou starosty města Davida Šimka, který se s náměstkyní hejtmana Pardubického kraje Janou Pernicovou podrobně seznámil s činností jednotlivých vystavovatelů.

Text s použitím podkladů Šárky Řehořové a fota: Zuzana Pustinová

Datum: 6.10.2015

Fotogalerie