Výcvik sebeobrany pro pracovníky Svitavské nemocnice

Dne 16.10.2015 se uskutečnila první část výcviku sebeobrany pro pracovníky Svitavské nemocnice v prostorách Územního odboru Policie ČR ve Svitavách. Cílem výcviku je zvýšení bezpečí pracovníků Svitavské nemocnice při práci s agresivními pacienty. Primárně je výcvik určen pracovníkům oddělení psychiatrie a psychoterapie, kde je vyšší míru agresivity možno přičítat psychickému stavu některých pacientů.
Výcvik je jedním z opatření, na kterých se dohodli zástupci Platformy pro bezpečnost a veřejný pořádek města Svitavy s vedením Svitavské nemocnice nebo primářkou oddělení psychiatrie a psychoterapie. Výcvik, který probíhá v prostorách Územního odboru Policie ČR, vedou zkušení policisté, kteří se profesionálně věnují výcviku svých kolegů, případně strážníků MP Svitavy. Na úvod seznámil přítomné s tzv. právním rámcem práce s pacienty z pohledu zdravotníků i PČR npor. Mgr. Rostislav Bednář, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR ve Svitavách. Při svém výkladu vycházel přímo z příslušných právních úprav nebo vnitřních předpisů Svitavské nemocnice. Následoval praktický výcvik, který byl tentokráte zaměřen především na odvrácení neočekávaného útoku. Veškeré nacvičované techniky měly primárně charakter obrany při zachování maximální možné ochrany zdraví pacienta - útočníka a současně jeho "lidské důstojnosti". V dalších týdnech bude výcvik pokračovat nejen v prostorách PČR, ale přesune se i do prostor oddělení psychiatrie a psychoterapie, kde v návaznosti na další opatření proběhne simulace společného zákroku persoválu, hlídky MP Svitavy a hlídky PČR.

O dalších podrobnostech budeme informovat.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie