Ustelou si kdekoliv! Zamykejte si vchody!!!

Dne 5.11. v 08:35 hod. přivolal strážníky obyvatel bytového domu na ul. Sokolovská s tím, že ve společných prostorách nalezl spícího bezdomovce. Muž spal na lavici v prádelně. Poté co jej strážník vzbudil a vyzval k podání vysvětlení uvedl, že večer stopoval do Pardubic a jelikož již bylo pozdě chtěl někde přenocovat. Vstupní dveře do domu nebyly uzavřené tak se tam uchýlil. Dle sdělení obyvatele domu žádná škoda na majetku nevznikla ani se jim nic neztratilo. Poté co nezvaný nocležník dům opustil, vyzval jej strážník k prokázání totožnosti. Muž nejen, že svoji totožnost prokázat odmítl, nereagoval ani na strážníkovi zákonné výzvy a začal mu vyhrožovat. V souladu se zákonem a za použití donucovacích prostředků strážník předvedl neznámého muže na OO PČR. Poté co byla jeho totožnost zjištěna byl muž (31) z Pardubic propuštěn. Neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci bude řešeno následně.