A další zklidnění situace

Dne 17.11.2015 v 4:23 hod. strážníci přijali oznámení muže, že u bývalého klubu MOO je skupinka 5 osob, které obtěžují – napadají kolemjdoucí. Hlídka, jenž záležitost na místě prověřovala kontaktovala osoby na místě, které uvedli, že došlo k vzájemné slovní výměně mezi dvěma skupinami osob. Toto potvrdili i dvě další svědkyně. Nikdo záležitost nechtěl oznamovat ani dále řešit.