Zelený prstenec v jihozápadní části Svitav – III. etapa

Město ozelenilo část další terénní modelace v jihozápadní části Svitav. Zatímco předchozí etapy výsadeb a zatravnění této části města byly spolufinancovány z národního programu Zeleň do měst a jejich okolí, tato výsadba proběhla díly dotaci poskytnuté Nadací ČEZ. Pohled do příměstské krajiny nyní nově oživuje 8 vzrostlých stromů a celkem 880 keřů. Až se souvislé keřové patro rozroste, bude navíc poslytovat úkryt ptákům a drobným živočichům. Celkové náklady na výsadbu činí 161 tis. Kč, z toho je 100 tis. Kč příspěvek Nadace ČEZ.

Ještě do konce roku proběhne v tomtom území výsadba stromořadí podél nově vybudované cyklostezky do Vendolí.