Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 29.03.12
Otázka:
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, nepočítají Svitavy s navýšením kapacity školek? Už minulý rok byl problém s přijímáním dětí (nedostatečná kapacita) a nyní zatím podle informací, které mám to bude stejné?
Děkuji za odpověď.

Libor Janko
Odpověď:

Dobrý den,

co se týká míst v mateřských školách, opravdu není předpoklad, že bychom navyšovali kapacitu. Podle našich zjištění již letos nastává úbytek dětí, které by měly nastoupit do MŠ ve Svitavách cca o 30. Předpokládáme, že do prvních tříd odchází něco přes 200 dětí a s tím, že vloni chybělo cca 38 míst, je jasné, že by v následujícím školním roce mělo být míst v MŠ dostatek.

Mgr.Jiří Petr, vedoucí OŠK, jiri.petr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 24.01.12
Otázka:
Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem. V našem městě je myslím, bezpečnotní situace díky MP poměrně dobrá.Ale vše se vyvíjí a může se i rapidně zhoršit. Obětmi násilí bývají většinou senioři a ženy.
Nešlo by péčí MP nebo republikové policie uspořádat pro tyto skupiny obyvatel bezplatný, krátký kurz sebeobrany?
Děkuji za odpověď                    František Zobač
Odpověď:

Dobrý den pane Zobači,

děkujeme za dotaz. V minulosti město již podobný kurz sebeobrany pro občany pořádalo. Váš zájem projednám s preventistou kriminality i s PČR a pokud by byl širší zájem, jistě se dohodneme na realizaci takového kurzu.O věci bychom informovali na webu města.

Ještě jednou děkuji

Bc.Karel Čupr, velitel MP Svitavy, karel.cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 20.01.12
Otázka:
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda-li se neuvažuje o nějaké možnosti zlepšení parkování na ulici Neumannova. Přeci jenom aut přibylo a v poslední době přibývá i sporů, kdy si někteří jedinci myslí, že místo pro jejich auto musí pořád zůstat volné? Nešlo by tam udělat třeba šikmé stání, aby se zvětšila kapacita a z ulice udělat jednosměrku?
Moc děkuji za odpověď.

S pozdravem

Libor Janko
Odpověď:

Dobrý den,

Městský úřad Svitavy - odbor dopravy - se zabýval Vaší žádostí týkající se rozšíření parkovacích míst (event. ustanovení jednosměrného provozu) v ulici Neumannova ve Svitavách.

Na základě provedeného místního šetření musíme konstatovat, že v současné době již osobní automobily v uvedené ulici podélně parkují. Při délce komunikace před domem č.p.2-8 (cca 94 metrů) je počet stání omezen počtem 18 osobních automobilů. Při stání vozidel musí být podle § 25 zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zachován volný jízdní pruh nejméně 3 m v každém směru jízdy. Toto bohužel není možné dodržet vzhledem ke skutečnosti, že šíře komunikace Neumannova je cca 7 metrů. Při zavedení šikmého stání by došlo ještě k většímu zúžení průjezdního profilu.

O zjednosměrnění provozu v ulici Neumannova odbor dopravy neuvažuje vzhledem ke skutečnosti, že takové opatření pouze převede osobní, ale i nákladní dopravu do jiných ulic a na jiné komunikace. Cílem stávající organizace dopravy je její co možná nejkratší odvedení a přivedení z dané lokality (průmyslové podniky) zpět na sběrné komunikace (ul.Milady Horákové, Riegrova) a následně na silnice I. a II. třídy. Při zavedení jednosměrného provozu by podle našeho názoru došlo ke zkomplikování provozu, zejména z pohledu nákladní dopravy.

MěÚ Svitavy, odbor dopravy, má snahu řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, jak úpravou dopravního značení (ul.Milady Horákové), tak výstavbou nových parkovacích ploch (parkoviště u nemocnice, u Fabriky apod.). Jsme si vědomi skutečnosti, že při meziročním nárůstu počtu vozidel (cca 4%) a stávajícím šířkám komunikací není možné zajistit parkování vozidel vždy před domy jednotlivých vlastníků vozidel.

Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 02.01.12
Otázka:
Dobrý den ,
dcera navštěvuje jídelnu na ulici T.G.Masaryka 27, Svitavy
Cena oběda zde vychází 35Kč/ denně, protože v této školní jídelně došlo ke zdražení obědů pro žáky a studenty.
Myslela jsem , že je legislativně určené , že budou obědy dětem dotované.
V jiné školní jídelně oběd stojí 26Kč ( gymnázium Sy) , ale tuto cenu dcera nedostane , protože je brána jako cizí strávník.

Jak k tomuto zvýšení ceny došlo a je nějaké řešení pro rodiče tzn. co udělat , aby cena ve školních jídelnách ve Svitavách byla stejná?

Pro rodinu, které se stravují v této jídelně dvě a více dětí je to už celkem citelné zdražení.

S pozdravem , Šárka Müllerová
Odpověď:

Vážená paní Müllerová,

cena oběda se skládá z nákladů na spotřebované suroviny, osobní náklady a věcné náklady. Osobní náklady a věcné náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele. Strávník si plně hradí náklady na spotřebované suroviny, které jsou dané vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., v platném znění. Od 1.1. 2012 došlo ke změně vyhlášky a zvýšení limitů na nákup potravin (např. finanční limit na oběd pro strávníka od 15 let je 20 Kč až 37 Kč). Stanovení nákladů je v kompetenci každé jídelny v rámci stanoveného rozpětí.

S pozdravem

Ing. Marie Vítová,odbor školství a kultury, tel.: 461 550 203, e-mail: vitova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 08.09.11
Otázka:
Přeji všem dobrý den,
Mnohokrát se mi stalo, že při chůzi podchodem u Červené knihovny jsem jen svojí duchapřítomností zamezil střetu s cyklistou. Opravdu tam cyklisté po sjezdech z obou stran jezdí, aniž by sesedli ze sedla a kolo vedli. Myslím, že by bylo vhodné, aby se tento nepříjemný stav nějakým způsobem řešil. Chápu, že nelze věc naprosto uspokojivě řešit, ale přece jen by tomu mohla pomoci alespoň dopravní značka.
Odpověď:
Dobrý den.
Jízda na kole po chodníku je zakázána zákonem (361/2000 Sb., o silničním provozu § 53). Nekázeň jednotlivců  nemůžeme řešit dopravními značkami. Na problém bude upozorněna policie. Věřím, že několik upozornění z její strany (nebo několik pokut) vyřeší situaci lépe a rychleji, než jakákoliv dopravní značka.
S pozdravem
Ing.Miroslav DOSEDĚL, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29