Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 28.10.09
Otázka:
Dobrý den.
Jako přímý účastník sleduji opravy sítí ulic Chelčického a spol. Chápu nutnost rekonstrukcí a jsem rád, že se dělají pokud možno najednou, i když technologický postup prací je silně diskutabilní. Velmi by mě zajímal termín dokončení. Jelikož nevěřím, že to bude letos, tak by mě dále zajímalo, jak chce město řešit !!!neúnosnou!!! situaci v přístupu k našim nemovitostem. Chodník je rozebrán. Minimálně 5 cm bahna, kreré si nosíme až do ložnice je asi za odměnu za zvýšení daně z nemovitosti, která letos proběhla. Pokud město nebude situaci urychleně nějak řešit, asi budeme muset žádat dotaci na prací prostředky a proplecení účtů za zničené boty dětí a nejen jich. Nevěřím, že kdyby stejná akce probíhala na ulici, kde bydlí pan starosta či majitelé firem, podílejících se na pracech této stavby, byl by stav přístupů tak tragický!!! Jsem opravdu velmi rozhořčen nad !!!značným!!! podceněním vzniklé situace. Snad existuje nějaký dozor, který by měl takovýmto pochybením zamezit. Vydrželi jsme už dlouho mlčet a trpělivě spoléhat na solidárnost, ale nefunguje to. Prosím o odpověď a hlavně sjednání nápravy. Děkuji Klohna
Odpověď:

Váženy pane,

omlouvám se Vám za způsobené problémy. Na ulicích Chelčického, Alešova, Mánesova a Švabinského probíhá v součastné době úplná rekonstrukce všech sítí. Obdobný postup, kdy se mění všechny sítě a domovní přípojky najednou, nebyl ve městě prováděn na žádné jiné ulici. Technologický postup prací, který se Vám zdá silně diskutabilní, je ovlivněn zejména tím, že se nepodařilo všem vlastníkům přípojek zajistit jejich výměnu v době, kdy se provádělo pokládání hlavních řadů kanalizace a vodovodu. Z tohoto důvodu se kope znovu a znovu v místech, kde se již kopalo dříve. Dalším problémem je, že se dodavatelům prací (zejména u plynu – což je investice, kterou město nemůže přímo ovlivnit) nepodařilo dokončit akci v plánovaném termínu. Proto se povrch komunikace musel provizorně upravit zaštěrkováním, aby mohla být prováděna základní zimní údržba. Práce probíhají od začátku listopadu. Vím, že i tento provizorní povrch Vám bude komplikovat život, ale další stavební práce na opravách chodníků a živičného povrchu komunikace mohou pokračovat až v jarních měsících. Je také možné mě kontaktovat a případné konkrétní problémy vyřešit na místě samém.

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy , miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 06.10.09
Otázka:
Vážená paní,
pokud tedy stanoviskem města je, jak zde píšete, že dětem jsou určeny „Vlny“, tak žádné kompromisní řešení nepřipadá v úvahu a prvek musí splňovat bezpečnostní parametry. Estetické hledisko zde jasně převažuje nad bezpečnostním a termínem „na vlastní nebezpečí“ se v žádném případě nezbavujete odpovědnosti za případné úrazy, které zde velmi reálně hrozí. To samozřejmě neznamená, že rodiče si nemusí své děti hlídat. Tuto diskusi bych ukončil tím, že v parku stále není nic pro děti a je to velká škoda vzhledem k tomu, že ho navštěvují ve velké míře právě rodiče s dětmi.

Zbyněk Haupt
Odpověď:

Vážený pane Haupte,

celou diskuzi sledoval se zájmem pan starosta Jiří Brýdl a nabízí Vám osobní rozhovor. Pokud tedy máte zájem, sjednejte si prosím přes sekretariát starosty termín schůzky.

Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy, zuzana.pustinová@svitavy.cz

 
Příspěvek ze dne: 06.10.09
Otázka:
Děkuji za odpověď.
V žádném případě jsem tím nemyslel plastové skluzavky, protože chápu, že do celkové úpravy parku nezapadají. Měl jsem na mysli zařízení, které splňuje základní bezpečnostní požadavky na herní prvky umístěné na veřejném prostranství, což „Vlny“ dle mého názoru v žádném případě nesplňují. Proto ani nemohou být určeny pro děti.  Myslím, že bezpečnost dětí by měla být hlavním kritériem pro volbu těchto prvků.
Zbyněk Haupt
Odpověď:

Vážený pane Haupte,

bezpečnost dětí na dětském hřišti je samozřejmě jedním z nejdůležitějších kritérií, ale, jak už jsem zmiňovala, s dětským hřištěm se v parku J. Palacha nepočítalo (ani nepočítá) vzhledem k charakteru parku. "Vlny" nejsou míněny jako klasické dětské hřiště, ale jako kompromisní řešení. Jsou to pouze krajinotvorné prvky, které splňují estetická kritéria a zároveň mohou být využívána veřejností k hraní, ale jen na vlastní nebezpečí. Rodiče si děti musí ohlídat stejně jako kdekoliv v přírodě.

Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 25.09.09
Otázka:
Dobrý den,
protože park Jana Palacha navštěvují ve velké míře rodiče s dětmi, mám dotaz, proč zde stále není nic určeného pro hraní dětí.
Děkuji za stanovisko města.
Odpověď:

Vážený pane Haupte,

vzhledem k charakteru parku se při rekonstrukci s žádným dětským hřištěm nepočítalo a v budoucnu ani nepočítá. Dětem jsou určeny „Vlny“ a mají k dispozici všechny travnaté plochy. Jak si budou rodiče s dětmi na trávnících hrát, záleží jen na jejich fantazii. Pískoviště či plastových skluzavek se zde na doporučení tvůrce rekonstrukce parku architekta Ivara Otruby nedočkáte. Do budoucna se však počítá s centrálním dětským hřištěm na stadionu.

Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 25.08.09
Otázka:
Dobrý den paní inženýrko, chtěl jsem vložit dotaz na vaše fórum, ale asi to nějak neumím. Takto zkusím takto snad to vyjde. Jedná se o úpravu části komunikace podél řeky Svitavy mezi restaurací U Rumpála a Červenou knihovnou. Od regulace řeky nám bylo slíbeno, že po výměně plynového potrubí, kanalizace apod. bude provedena konečná = bezprašná úprava povrchů. V loňském roce při dokončovacích pracích před otevřením Fabriky už to bylo na spadnutí, ale opět to nevyšlo. Nicméně poslední příslib jsme dostali na podzim roku 2008, že už jsou projekty i peníze z EU. Tak se ptám. Je polovina srpna a opět se nic neděje. Vím, že kavárna v parku je zajímavější, viditelnější i hezčí, ale asi je taky více na očích a tedy víc „tlačená“. Děkuji za konkrétní odpověď i kdyby byla pro nás uživatele málo potěšitelná. Jan Janíček náměstí Míru 85/10,  Svitavy
Odpověď:

Vážený pane,

naše odpověď je pro Vás potěšitelná. Dne 8. 4. 2009 jsme obdrželi písemnou informaci, že námi předložený projekt "Pěší zóna a park ve Wolkerově aleji" (Pěší zóna je název pro rekonstrukci ploch mezi Červenou knihovnou a restaurací U Rumpála), byl schválen k uzavření Smlouvy o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Po této informaci jsme zahájili další potřebné administrativní kroky pro následnou realizaci investiční akce. Byly aktualizovány a upřesněny technické parametry stavby s přípravou zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavebního díla. Po ukončení výběrového řízení koncem července tohoto roku, došlo k podpisu smlouvy o dílo na stavební práce s vybranou stavební společností, kterou stala firma STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí. Po předání aktualizovaného harmonogramu prací se počítá, že stavební práce v prostoru mezi Červenou knihovnou a restaurací U Rumpála, budou zahájeny od 7. 9. 2009. Každý vlastník, dotčený stavbou, bude o zahájení prací písemně informován s poskytnutím údajů a kontaktů na osoby, které zodpovídají za realizaci stavby a stavební dozor.

Věřím v pochopení nutnosti určitého omezení užívání Vašich nemovitostí při stavební činnosti, kde výsledkem bude dlouho očekávaná úprava neutěšeného stavu veřejných prostor, které jsou součástí území centrální zóny města.

 

Pavel Čížek, vedoucí odboru výstavby, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

Vážený pane Janíčku,

připojuji se k odpovědi se svou omluvou a vysvětlením. Nevím, jaký problém nastal při Vašem připojování na Internetové fórum (to bychom mohli upřesnit po telefonu- 461 550 319 nebo 606 526 788), ale vyřešila jsem to vložením Vaší zprávy přes můj mail. Při té příležitosti jsem zjistila, že jsem ve dvou odpovědích omylem uvedla chybnou mailovou adresu (už jsem ji, díky Vám, opravila). Omlouvám se tedy i případným dalším pisatelům, pokud mi psali na chybně uvedený mail a nedostali odpověď. Na ten totiž chodím jen velmi zřídka a za úplně jiným účelem. (I Váš dotaz jsem objevila úplnou náhodou.) Doufám, že se vše příště povede bez problémů. Zdravím a přeji pěkný den.   Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29