Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 29.05.09
Otázka:
Prosím Vás, nešlo by dát nějakou ceduli o zákazu vjezdu motorových vozidel na novou cyklostezku poblíž Rosničky? Jezdí tam dost cyklistů a bruslařů a mezi nima motorky a čtyřkolky, které tam navíc navážejí bláto, protože vyjíždějí ze silnice. Je to nebezpečné a je to i škoda. Šlo by s tím něco udělat?
Martin S.
Odpověď:

Dobrý den,

Vámi uvedený problém je v součastnosti řešen odborem dopravy. Dne 3.6.2009 byla na uvedené komunikaci provedena kolaudace a poté bude silnice převedena do majetku města. Na komunikaci nebude umožněn tranzitní provoz do Lačnova a vjezd motorovým vozidlům bude omezen dopravními značkami (již jsou objednány) pouze na zemědělskou techniku, pro kterou je tato silnička prioritně určena. 

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 29.05.09
Otázka:
Dobrý den, rád bych se zeptal, kdy bude úplně průjezdná ulice Chelčického?
K. Pokorný
Odpověď:

Dobrý den.

V ulicích Chelčického, Alešova, Mánesova a Švabinského probíhá v součastné době rekonstrukce kanalizační sítě. Od poloviny června bude následovat výměna vodovodního a plynového potrubí. Ukončení těchto prací je naplánováno do září letošního roku. Následovat bude oprava chodníků a živičného povrchu komunikace. Předpokládáme ukončení všech prací v říjnu letošního roku.

Ing.Miroslav Doseděl

vedoucí odboru dopravy

 
Příspěvek ze dne: 03.06.09
Otázka:
Dotazy:
1. Mohl bych dostat odpověď na dotaz, z jakého konkrétního důvodu jsou při registraci do fóra vyžadovány pro zaznamenání tak citlivé osobní údaje jako jsou jméno a příjmení (povinně), telefonní
číslo (nepovinně) a i  IP adresa (neovlivnitelně) , jestliže jsou pro provozovatele fóra zcela nepotřebná, protože tytéž údaje jsou mu k dispozici v podpisu příspěvku ( bod 2. Pravidel ), jak hodlá s těmito údaji dále pracovat a využívat je ?
Osobně mi nedělá potíže, jak dokazuji níže,  svá tvrzení podepsat, avšak velmi se mi příčí, aby mé jméno figurovalo v jakékoliv databázi přispěvatelů jakéhokoliv fóra.

2. V bodu 5. Podmínek je uvedeno :  " Na opakované příspěvky se nereaguje. Očekáváte-li nějakou reakci, přesvědčte se před odesláním, zda ji nenaleznete u některého z předchozích příspěvků, zda stejný nebo podobný dotaz nezaslal někdo před Vámi. "
Pokud pominu zjevnou arogantní dikci této podmínky, táži se, zda ji provozovatel skutečně myslí vážně ? Skutečně požaduje, aby tazatel probíral nejprve zpětně vše zaznamenané, aby se ujistil,zda jeho dotaz nebude duplicitní a v případě, že jej i přehlédne, má se smířit s tím, že " Na opakované příspěvky se nereaguje. " ?
Jsem dlouholetý moderátor několika zájmových a jednoho odborného iinternetového fóra. Úkolem moderace není pouze selektivní činnost, ale i udržování  přehlednosti  fóra. Patří k naprostým základům elementární slušnosti moderátora, že zodpovídá duplicitní dotaz způsobem vložení linku (adresace) na původní dotaz. Není  nutno pro příklad chodit daleko, stačí si jen pročíst dotazy na portálu  MÚ Moravská Třebová. Druhá cesta je časté dotazy alespoň selektovat do samostatné skupiny FAQ, Často kladených otázek. Nechat tazatele bloudit zpět v odpovědích je minimálně nezdvořilé. Kolik dotazů může na tomto fóru být zpracovávat denně ? Jistě ne víc  než pět. Udržet si v takovém počtu přehled je přece pro moderátora úsměvná záležitost.
Omlouvám se, ale jako člověk znalý dané problematiky si nemohu odpustit následující komentář.
Se zájmem jsem sledoval vznik této dotazové (?), příspěvkové (?) rubriky, nakolik se dle daných mantinelů o fórum rozhodně nejedná. Měl jsem po prvním neúspěšném pokusu o zřízení tohoto přístupového kanálu černé předtuchy, avšak skutečnost je řádově překonala a hluboce mne rozesmutnila. Podmínka registrace přispívajícího osobními daty tuplovaná možností zpětného ověřování identity je patrně internetový rekord.
Nyní  se již  kloním k názoru, že vedení města o komunikaci s občanem v podstatě nejde a o reflexi na své konání popravdě nestojí. Například v moravské metropoli v Brně odpovídá na dotazy a připomínky přímo primátor a to světe div se, bez moderace, bez registrace a bez podmínky ověřené identity.
http://www.brno.cz/primator/index.php?pg=dotazy
Patrně chápe, že v konstatování " Král je nahý " objektivní skutečnost tvrzení nezmění fakt, že jej vysloví  podepsaný, registrovaný a ověřený Mičánek Jaromír,Nezvalova 16, 568 02 Svitavy,přízemí , email micus[zavinac]zwittau[tecka]cz , anebo třebas Pepa z Hongkongu, či zda zajímá-li se kdos o slevu na poplatku, nebude jeho výše rozdílná pro identického, či neidentického tazatele.
Vedení města si přihrává na svou půlku hřiště všechny výhody, blokaci, upravovaní, krácení, další využití příspěvku,  avšak nenabízí zhola nic. Jen matnou naději příslibem možné reakce. Bohužel však také druhoplánově logické podezření z cenzury, nastolení nepřehlednosti, neprůhlednosti a obav z kritiky. Takto partnerský vztah volič – zastupitel určitě nevyhlíží. Je zřejmé, že pojmy informační svoboda a právo občana podílet sena  běhu veřejného dění a správy  autory Pravidel pro rubriku „Internetové fórum“ zcela minula.
Nejsem prognostik, ale je mi jasné, že v tomto tvaru rubrika nepobere valného zájmu a pochybuji, že po třech měsících zkušebního provozu bude valem vůbec co zhodnocovat.Velice rád se budu mýlit, ale v tuto chvíli záležitost nastavení internetového fóra vnímám tak, že zadání bylo prostě splněno. Jen onen tak oblíbený pojem, smysluplnost konání, ten kamsi dezertoval.
Přeji  dobrý a ještě lepší den .
Mičánek  Jaromír
Občan a příznivec všeho svitavského
micus[zavinac]zwittau[tecka]cz
Odpověď:

Vážený pane,

děkujeme za Váš příspěvek. Jeho větší část sice nepožaduje žádnou reakci, dává nám však prostor k publikování několika dalších informací o nové službě na webu města.

Při přípravě městského internetového fóra jsme vycházeli z dlouhodobé analýzy zkušeností několika desítek obecních systémů internetové komunikace s občany, z názorů odborníků na danou oblast a také ze zkušeností z obdobné služby na webu města z minulých let.

Město rozhodlo, že nebude zřizovat diskusní fórum (internetové fórum není stejné jako diskusní fórum), zejména když lidé mohou k takovému účelu využít řadu dostupných serverů na internetu (doporučili jsme v Našem městě např. i Vaše www.zwittau.cz jako jeden z možných). V případě elektronické komunikace město preferuje přímou komunikaci občanů s úřadem (s konkrétním úředníkem, zaměstnancem), k tomu má již řadu let zřízenu i na svých internetových stránkách (Komunikace s úřadem, Kontakty pro komunikaci) dobře fungující a občany využívanou službu. Přesto zřídilo město novou službu, a to především proto, aby se mohly některé příspěvky, které dosud elektronicky na úřad docházely, zveřejnit, protože mohou být zajímavé a užitečné pro ostatní občany. Služba nabízí (a je to tak i deklarováno) prostor pro veřejné zodpovídání dotazů, podnětů, připomínek, příspěvků. Nic víc, nic méně. K osobním diskusím není internetové fórum na webu města určeno. Pro ty občany, kteří nemají přístup na internet, budou nejzajímavější příspěvky publikovány v Našem městě.

Každý provozovatel obdobné elektronické služby se snaží vytvářet podmínky pro to, aby poskytovaná služba byla seriózní, nezneužitelná. K tomu vytváří nějaký systém „zabezpečení“ i s vědomím, že jakákoliv registrace není dokonalá: kdo nechce hrát hru férově, nechť se vydává třeba za Josefa Nováka. Bylo by podlé tvářit se, že příspěvek je „anonymní“, když každý ví, že i v tom „nejotevřenějším“ diskusním fóru má přece jeho správce přístup např. k IP adresám přispěvatelů a není problém zjistit, z které sítě či z kterého počítače byl ten či onen příspěvek odeslán. Při dosavadní elektronické komunikaci (viz výše uvedená služba) se autoři vždy podepisovali, uváděli i kontakty (včetně telefonických). V podmínkách internetového fóra nechceme měnit návyky přispěvovatelů, registrací jim jen ulehčujeme práci pro případ častější komunikace. Registrace uživatelů podobná tomu, jak je na webu našeho města, je na internetu naprosto běžná. Při komunikaci s úřadem (a nejen s ním) je především slušné a někdy i důležité uvádět své jméno, z předchozích zkušeností se mnohdy hodilo i uvedené telefonní číslo: to sice nevyžadujeme uvádět, ale může se hodit v případě, že nějaký problém – např. bezpečnostní - bude muset být řešen naléhavě, bude potřeba urychleně provést nápravu nebo bude třeba některé údaje upřesnit.

Moderátor této služby je stanoven především proto, aby mohl určovat, který z kompetentních zaměstnanců úřadu či organizace zřizované městem bude pověřen zpracováním příspěvku, zpravidla odpovědi. A věřte, že není problém, aby moderátor publikoval příspěvky podepsané starostou města. A také věřte, že naše město něco takového dělat nebude, ačkoliv je běžné, že tak pod jménem starostů či primátorů měst a obcí někdy jejich tiskoví mluvčí konají. Moderátor má mj. také za úkol sledovat tok příspěvků a upozorňovat přispěvatele i na skutečnost, že příspěvek s obdobným obsahem byl již řešen a publikován. Očekává se, že v průběhu existence internetového fóra (s postupným nárůstem počtu příspěvků se rozčlení do skupin) bude služba přehledná a bude sloužit jako „databáze dotazů a odpovědí“. Bude pro uživatele rozhodně jednodušší si případnou problematiku prostudovat, než se zabývat psaním mailů, telefonováním apod. Pokud se přesto stane, že uživatel problém přehlédne, je systém již nyní nastaven tak, že uživatel obdrží od moderátora upozornění, že problematika byla řešena v některém z předchozích příspěvků. U každé reakce na příspěvek uživatele bude zároveň uvedena mailová adresa zaměstnance úřadu, který reakci zpracoval. To mj. také proto, aby mohl jakýkoliv návštěvník internetového fóra s uvedeným zaměstnancem komunikovat v případě, že by potřeboval jakkoliv doplnit informace, které by nebyly určeny ostatním lidem, byly osobního charakteru a uživatel služby by si ani nepřál zveřejnění.

Z tónu Vašeho příspěvku je patrné, že jste od této služby očekával naprosto něco jiného, jinak byste si nezahrával s tak citlivými pojmy jako je „cenzura“ nebo „informační svoboda“. Jste autor prvního příspěvku do nové služby a bez jakékoliv předchozí zkušenosti a priori volíte již tak silná slova. Váš příspěvek zveřejňujeme v celém rozsahu (v zájmu ochrany Vašich osobních údajů si pouze nesmíme dovolit zveřejnit Vámi uvedené rodné číslo – proto jsme Vás vyzvali k zaslání příspěvku bez rodného čísla).

Jak je uvedeno na webu města, probíhá testovací provoz této nové služby. Na konci léta bychom chtěli její provoz vyhodnotit. Město zároveň připravuje (v delším časovém horizontu) také úpravu samotného webu tak, aby byl obsahově zajímavější, přehlednější a aby zapadal do nově budovaného informačního systému města. Budeme rádi, když i Vy nám poskytnete podněty k úpravám (zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz). 

Milan Báča, předseda mediální komise  (milan.baca[zavinac]seznam[tecka]cz )

Dovoluji si k předešlému jen dodat, že krácení, či úprava příspěvků se týká pouze těch, které by byly zveřejněny ve zpravodaji Naše město a to z důvodu nedostatku místa – činím tak s většinou příspěvků do zpravodaje, protože mám snahu na stránky umístit co nejvíce informací. A co se týká pouhého vymazání rodného čísla z Vašeho příspěvku -  to nelze, protože máme Internetové fórum nastavené tak, že já v dotazech nemohu dělat žádné korekce - jak dotaz napíšete, tak se vystaví. (Přijďte se přesvědčit.)

Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29