Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 31.05.17
Otázka:
Dobrý den, chci se zeptat, zda-li se uvažuje o případném zprovoznění vodotrysků a malých kašen umístěných "pod kostelem" a "obchodní akademie". Dále zda-li někdo ošetřuje či spravuje onu zeleň u Obchodní akademie, je poměrně přerostla do chodníku a poměrně činí problém projít kolem s kočárkem. Děkuji. Rosťa Foret, starší.
Odpověď:
Dobrý den,
oba vodotrysky nejsou v provozu od r. 1997. Tehdy bylo rozhodnuto o jejich dalším nespouštění z důvodu enormně vysoké spotřeby vody. Oba vodotrysky byly vybudovány v minulém režimu a jejich provoz probíhal tak, že voda z vodovodního řadu protekla vodotryskem a odtekla do kanalizace. Náklady na provoz obou vodotrysků byly příliš vysoké. Pro příklad - v roce 2000 neznámá osoba neoprávněně asi na 5 dnů spustila vodotrysk na Kostelním náměstí a za tuto krátkou dobu bylo spotřebováno 300 m3 vody. Město Svitavy připravuje rekonstrukci celého Kostelního náměstí. Součástí rekonstrukce bude nejenom rekonstrukce parkových ploch, ale také vybudování zcela nového, moderního, vodního prvku. Ohledně budoucnosti vodotrysku před obchodní akademií bohužel bližší informace nemám. Současné vodní prvky (kašna a fontána na nám. Míru, kašna v parku za okresem) již mají uzavřený okruh vody, která se průběžně čistí na instalovaných filtrech a vrací se zpět do okruhu. Před pár lety jsme upravili také pítko na náměstí, protože i zde voda protékala nepřetržitě. Její provoz jsme tedy upravili tak, že se spouští jen v případě potřeby použití nožním tlačítkem. Údržbu dřevin okolo vodotrysku před OA zajistíme neprodleně – děkujeme za upozornění.

S pozdravem Radim Klíč  
Příspěvek ze dne: 03.03.17
Otázka:
Dobrý den, dovoluji si touto cestou pogratulovat všem kteří se podíleli na úspěšném umístění v soutěži Město pro byznys.Přeji hodně chutí a sil do Vaší práce kterou s úspěchy realizujete pro naše město Svitavy.Děkuji.Kuncová E.
Odpověď:

Dobrý den, paní Kuncová,

děkujeme za Vaše slova chvály i přání, máme z nich radost. Je příjemné, když se také někdo ozve s pochvalou a ne jen, když se mu něco nelíbí.

Přeji pěkný den Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 05.12.16
Otázka:
Zpráva pro Ing.Pustinovou
Děkuji vám za odpověď na můj dotaz, nicméně se vám jaksi nepodařilo na otázku formulovanou větou holou odpovědět. Já jsem se neptal na to zda bude schůzka s občany, ale na to, zda zrušíte zelené plošky.
Pokud jde o rekonstrukci křižovatky HraničníxPurkyňova je to akce bohulibá. Pokud by se tím zároveň řešily současně hanebné chodníky , bylo by dobře. Rozhodně bych ovšem doporučil použít zámkovou dlažbu místo pochybně viklajících se dlaždic.
Odpověď:
Vážený pane Šíšo,
jak jsem minule předesílala, tlumočila jsem slova pana místostarosty Čížka. Ani nyní Vám nemůžeme jednoznačně odpovědět zda ano, či ne, protože to zatím nikdo neví. Vše závisí od projektové dokumentace, jak bude celková situace vyhodnocena. Až bude vyhotovena projektová dokumentace, bude svolána již zmíněná schůzka s majiteli dotčených domů, kde očekáváme Vaše připomínky.

S pozdravem Zuzana Pustinová
 
Příspěvek ze dne: 02.12.16
Otázka:
Úvodem trošku vzpomínek. Zhruba před 40 lety jsme na Hraniční ulici vybudovali víceméně z vlastní iniciativy před řadou obytných domů zelené pásy mezi chodníky a vozovkou. A nyní jsem se doslechl, že má Město Svitavy v plánu tyto zelené pásy zrušit, a proto bych se rád zeptal, zdali je takováto informace pravdivá.
Odpověď:
Dobrý den, pane Šíšo,
po konzultaci s místostarostou Pavlem Čížkem sděluji následující:
město plánuje úpravu křižovatky ulic Hraniční s Purkyňovou a úpravou okolí, která se dotkne i ulice Svitavské. Jak by měla konkrétní podoba rekonstrukce vypadat se dozvíte na schůzce s občany dotčených ulic.

S pozdravem
Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz 
Příspěvek ze dne: 18.10.16
Otázka:
Děkuji za odpověď.
Není ovšem pravda, že parkující vozidla znemožňovala příjezd k Finančnímu úřadu. Vozidla snad jen mírně snížila komfort při najíždění na vyhrazené parkoviště, ale průjezd byl vždy zachován. Při posuzování žádosti by měly být brány v úvahu také dopady takového zákazu.
Na tomto místě byla jedna z mála možností, kde zaparkovat tak, aby auto nijak nebránilo provozu. Zákaz zastavení na tomto místě výrazně zhoršil již tak velmi kritickou situaci s parkováním v ulici Palackého. Obyvatelé přilehlé bytovky jsou nyní nucení parkovat doslova, kde se dá. Parkují tedy na stezce pro chodce i na okolních travnatých plochách.
Chci se proto ještě zeptat, zda se neuvažuje o nějakém rozšíření parkovacích míst, například revitalizací zpustlého hřiště za bytovkou (parcela 13/1). Nebo neudržovaného křoví před bytovkou (parcela 13/2). Vím samozřejmě, že město není vlastníkem prvního pozemku, ale jak se říká, při troše dobré vůle se řešení vždy najde. Zákazy problém nikdy nevyřeší.

Zbyněk Haupt
Odpověď:
Dobrý den.
V předchozí odpovědi patrně nebyla zdůrazněna skutečnost, že provoz a dopravní značení na účelových komunikacích stanovuje vlastník komunikace. Podmínkou je vyjádření policie, což FÚ předložil. Žádost se jinak neposuzuje, vlastnická práva jsou nadřazena Vaším požadavkům na parkování. Pokud chcete parkovat na těchto místech, nic Vám nebrání vstoupit do jednání s FÚ a dohodnout si podmínky za jakých můžete, třeba mimo provozní dobu úřadu, využívat parkovací plochu. Ještě jednou opakuji - pravidla stanovuje vlastník. Pokud by se jednalo o místní komunikaci, byl by postup a možnosti ovlivnit dopravní značení ze strany úřadu jiné než v případě účelové komunikace.
Pokud je mi známo, nemá město žádný požadavek ani na úpravu hřiště za bytovkou, ani prostoru před ní. Jakýkoliv větší zásah do komunikace před bytovkou je navíc podmíněn opravou domovní kanalizační přípojky.

S pozdravem
Ing.Miroslav Doseděl
vedoucí odboru dopravy
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29