Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 08.06.15
Otázka:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč se ve školkách ruší kuchyně ?????
Dozvěděla jsem se, že se budou dětem obědy dovážet z Lanškrounské jídelny a už teď jsem slyšela od některých maminek negativní ohlasy na jídla, které se dětem dováží.
Myslým si, že jídla které se vaří pro děti ve školních jídelnách, se nemůžou srovnávat s těmi, které se vaří dětem přímo ve školkách.
Mě osobně se to vůbec nelíbí a nechápu, kde se vzal takový nápad. A jestli to bylo z ekonomického hlediska, tak proč jsme o tom jako rodiče nebyli informovaní předem?!?!? Já bych třeba radši za jídlo ve školce připlatila.
Martina Hlaváčková
Odpověď:

Vážená paní Hlaváčková,

máte pravdu, od nového školního roku se budou obědy i svačinky do MŠ v ulici Marie Majerové dovážet z IŠJ v ulici Milady Horákové. Toto zařízení je zřizované městem a je plně vybavené moderními technologiemi pro přípravu stravy dětí v MŠ a již se osvědčilo při stravování dětí v  odloučených pracovištích MŠ v ulici Purkyňova (2 roky) a na Svitavském stadionu (1 rok). Rovněž je strava dva roky dovážena i do MŠ v Lánech (ul. Úvoz)  a za celou tu dobu jsme nezaznamenali jedinou stížnost. Naopak máme kladné ohlasy na skutečnost, že IŠJ je schopna vařit i různé diety, byť třeba pro jediného strávníka. O záměru změny způsobu výroby stravy pro děti v MŠ byli rodiče vždy v dostatečném předstihu informováni. Při rozhodování o změnách ve stravování v některých MŠ samozřejmě hrálo a hraje významnou úlohu ekonomické hledisko. Stále se stupňující legislativní nároky na hygienické, stavební a technologické podmínky pro školní kuchyně znamenají neúměrné nároky na rozpočet města v řádech milionů korun. Proto je logické využívat dostatečné kapacity IŠJ. Věřím, že Vaše počáteční nedůvěra přejde ve spokojenost, tak jako tomu bylo před několika lety, když jsme tento systém zaváděli u jiných mateřských škol.

Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury, jiri.petr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 14.06.15
Otázka:
Zdravím. Rád bych se dozvěděl, kde přesně a kde všude jsou v současné době rozmístěny kamery města svitavy,popř.policie ČR. Odkaz s mapou rozmístění jsem nenalezl, nevím, jak je to v naší republice, ale myslím si, že pokud je věc ve vlastnictví státu a zaplatí za ni občané, byť třeba jen částečně, mají právo se dozvědět, a to velice přesně, za co jsou "jejich" peníze utráceny. Nemám v plánu tropit nějaké hloupoti, pouze bych rád věděl, kde všude jsem sledován,zaznamenáván ukládán a pokud možno, na jak dlouho.
Děkuji.
Odpověď:
Vážený pane,
zakreslení jednotlivých kamer, co vše umí a kam se všude může"dívat" je vzhledem k místním poměrům každé kamery nevypovídající. MKDS ve Svitavách zahrnuje 3 kamery na náměstí, 3 kamery na sídlišti v Lánech a po jedné kameře na ulici Purkyňova a Dimitrovova (autobusové nádraží). Dále jsou na monitorovací místa  svedeny webové kamery např. z úřadů,  nádraží, hřiště aj.  - řádově do 30 kamer. Město také v některých místech operativně používá fotopasti, zejména v oblasti životního prostředí a vandalství. Kde mají kamery operativci PČR, Vám patrně nesdělí. Vzhledem k Vašemu zájmu není problém Vám vše ukázat, neděláme žádné tajnosti. Zastupitelstvo města je o kamerovém systému informováno pravidelně ve zprávách o bezpečnosti (zpravidla v březnu každého roku). Zprávy o bezpečnosti za uplynulé roky lze nalézt na webu města:
Svitavy.cz > Úřad > Bezpečnost > Městská policie > Základní informace

Také děkuji za zájem.

Bc. Karel Čupr, velitel MP, karel.cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Příspěvek ze dne: 27.05.15
Otázka:
Dobrý den, mám takový dotaz. Jak je možne že cele svitavy mají už minimalně dvakrat posekanou trávu a jediné sídliště pod vlakovým nádražim není ani jednou, máme tu trávu skoro po kolena.Mám malého psa který se nemúže ani vyvenčit,aby jsme nemuseli chodit někam kde je nějaky kousek trávy vyšlapany a nebyli jsme samé klíště. Prosím o odpověd proč se v této časti města od jara nesekalo!. Děkuji Zatočilová
Odpověď:

Dobrý den, paní Zatočilová,

chápu, že je vysoká tráva problém, ale není jen problémem sídliště u nádraží. My jsme všechny plochy ve Svitavách (kromě prostranství u Fabriky) zatím sekali jen jednou. Všechny travnaté plochy v naší správě jsou podle svého významu a využití rozděleny do pěti intenzitních tříd (IT) údržby, kdy I. IT se kosí nejčastěji (cca 4 – 5 x ročně) a V. IT se udržuje pouze jednou ročně. Průběh sekání se řídí právě intenzitními třídami.

Sídliště u nádraží, stejně jako ostatní sídliště, jsou zařazené do II. IT a provádí se na nich tři seče za rok. První seč ve II. IT začala 13. května a do dnešního dne jsme posekali a uklidili trávu ze 14,5 ha. Do sekání máme nasazené všechny stroje a všechny vhodné a proškolené zaměstnance. Kvůli minimalizaci přejezdů, a s tím vznikajících prostojů, se snažíme při kosení postupovat systematicky a kosíme postupně na sebe navazující plochy. V tuto chvíli kosení probíhá na sídlišti Felberova a v okolí vlakového nádraží. V průběhu května a června však roste tráva nejintenzivněji a proto se stává, že na některých místech dosahuje tráva při kosení výšky i 70 cm. Děláme však všechno pro to, abychom kosení zvládli v co možná nejkratším termínu.

Při současné rychlosti postupu prací (cca 6 200 m2 denně) by se mělo na sídliště u nádraží dostat asi v pondělí 1. června. Každý rok začínáme sekat přibližně ve stejnou dobu a tou je přelom dubna a května. Začínat dříve v letošním roce nemělo smysl, protože vzhledem k chladnému počasí tráva nebyla narostlá. S kosením jsme proto letos začali 4. května.

 Mrzí mne, že Vám nemůžu podat příznivější zprávu.

 S pozdravem

 Radim Klíč, radim.klic[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 30.04.15
Otázka:
Dobrý den,
Provozuji internetové diskusní fórum, kde jsou v posledním čase zvýšeně frekventované dvě záležitosti ze života města. Dovoluji si je přenést a prosím o vyjádření.

1.( patrně pro pana Ing.Antoše - Odbor životního prostředí )
V prostore mezi podchodem náměstí – Policie ČR a Ottendorferovým domem byly poraženy dvě vzrostlé borovice. Je pravda, že tak bylo učiněno primárně proto, aby uvolnily místo zamýšlené instalaci přemísťovaného pomníku J.W.Goetha ?
   
2.( patrně pro pana Bc. Čupra – MP )
Jednoznačně negativně je posuzována situace v užívání hřiště na ulici Svitavská na lánském sídlišti. Jak je vnímána Městem Svitavy ? V případě, že jinak než bezzávadová, jaké jsou záměry s jejím řešením ? Je toto hřiště monitorováno pochůzkovou činností MP a v jaké frekvenci ? Je instalovaná kamera funkční a jak jsou vyhodnocovány záběry z ní ?


Děkuji.
Mičánek Jaromír


Odpověď:

Vážený pane Mičánku,

nabízím odpovědi od požadovaných osob i jednu navíc a pokud bych měla tlumočit odpověď pana starosty na dotaz: Jak je vnímána lokalita lánského hřiště městem Svitavy, tak zní: "Stejně, jako všechny lokality ve městě".

Ad 1.

Důvodem kácení je připravovaná revitalizace celého prostoru v této lokalitě. Původní výsadba dřevin zde byla prováděna bez ohledu na širší vazby. Borovice již svými korunami zakrývaly z velké části jižní pohled na historickou budovu Ottendorferova domu. Pomník J.W. Goetha je jen částí celkového řešení.
Ing, Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí, marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz  

Ad 2.

Městská policie:

Co znamená slovo situace? Pro každého něco jiného. Policie pracuje s konkrétními oznámeními a těch je minimálně. Jak u MP, tak PČR. Přesto jsou pochůzky koordinované s Policií ČR. Městská policie byla iniciátorem schůzky před více než 3-4 lety, kdy byla lokalita vyhodnocena z jejího pohledu za důležitou (problematickou) z hlediska občanského soužití a xenofobie. MP  pravidelně pomáhá koordinovat práci terénních pracovníků soc. služeb, před tím, v roce 2013, působil často na místě asistent prevence kriminality. O závadách pravidelně informuje správce. Za loňský rok je místo vyhodnoceno ve zprávě MP.

Ze zprávy MP 2014
Hřiště na „Svitavské“

Jedním z problematických míst z hlediska soužití je občany vnímáno hřiště ve vnitrobloku na Svitavské ulici. Reagovali jsme tím, že jsme cíleně informovali terénní pracovnice úřadu a PČR o situaci a zjištěných náladách. Strážníci i policisté zde prováděli nadstandardní kontroly v rámci hlídkové služby. Na místě se instalovala v roce 2014 kamera, která je ovšem využívaná i k jiným účelům a také není všelékem na občanské soužití velkého počtu občanů na relativně malé ploše s anonymní výměnou složení, tedy v panelovém sídlišti. Kamerový bod stál cca 100 tisíc Kč.
Díky opatřením v průběhu roku jsme nezaznamenali skutečný veřejnoprávní delikt v souvislosti s existencí hřiště, spíše jím je prostředí kultivováno. Jinými slovy - lidé v místě se musí v rámci občanského soužití „porovnat“, byť za přispění správce hřiště, terénních pracovníků města, policií, ale také domovních důvěrníků.

Kamerový bod funguje, situace je vyhodnocovaná stejně jako např. kamery na náměstí, tj. v rámci směn. Pochůzková činnost MP je zajištěna nadstandardně (min. 3x za 12 hod., dle situace a priorit v té které službě a zda mají službu rajonisté. MP a PČR vyjíždí na případná oznámení a na záležitosti zjištěné na městském kamerovém systému ( 5 - 6 výjezdů týdně - kouření, pošťuchování dětí - hra, ježdění na kole - "banality" z hlediska policie atd.).

Karel Čupr, Bc. , velitel městské policie, karel.cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

V rámci terénních programů sociální pracovnice pravidelně navštěvují lokalitu diskutovaného hřiště, případné aktuální problémy řeší na místě, nebo prostřednictvím dalších zainteresovaných subjektů.

Bc. Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, sarka.rehorova[zavinac]svitavy[tecka]cz


Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 31.03.15
Otázka:
Dobrý den, pane starosto, členové rady, členové zastupitelstva města Svitav.Vážím si Vaší práce, je velmi náročná.Na jednání zastupitelstva dne 18.3.2015. byl předložen návrh o schválení nepoužívání hlučných strojů o nedělích.Nebyl schválen, chtěla bych znát jména zastupitelů kteří byli proti nebo se zdrželi hlasování.Děkuji.Evžena Kuncová.
Odpověď:

Dobrý den, paní Kuncová,

na podzimním setkání s občany jsem slíbil, že předložím zastupitelstvu města na základě podnětu občanů návrh vyhlášky o regulaci hlučných činností, což jsem 18.3. skutečně učinil. Pro schválení této vyhlášky bylo třeba 14 hlasů. Bohužel návrh dostal podporu jen od deseti zastupitelů, tudíž i nadále nebude o nědělích používání hlučných strojů regulováno.

David Šimek

Níže Vám posílám soupis, jak zastupitelé města v této záležitosti hlasovali.

PRO - D. Šimek, M. Vízdal, P. Havíř, M. Sezemská, M. Báča, J. Dvořák, J. Malý, A. Pavelka, V. Podivínský, I. Štrychová

PROTI - P. Čížek, R. Fikejz,  J. Kytýr, M. Čuhelová, O. Komůrka, L. Kružíková, L. Jurenová, P. Němec, M. Sedlák, L. Vévodová, V. Stichová, L. Zelinka

 

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29