Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 18.10.13
Otázka:
Dobrý den, chtěla jsem se optat zda se v rámci revitalizace sídliště na ul. Felberova /parkoviště a silnice/počítá i s opravou a hlavně úpravou schodiště vedoucího jako jediná spojovací cesta k obchodu Lídl.Již 20let čekáme na sjezd pro kočárky a kola a stále marně.Je to smutné se dívat na maminky, keré se plahočí s nákupem a dětmi do schodů, kde chybí sjezd a nájezd.Také pošťačky s těžkým nákladem na kole se jen obtížně dostávají do schodů.Také zde chybí volné místo na průchod před schody, kde stále stojí auta.Pokud by jste chtěli pomoci i důchodcům, kteří do Lídlu chodí "zkratkou" to je zadním vchodem a po kopečku, velice by zde pomohlo vybudovat pár schodů,aby se zamezilo pádům atd.
Za Vaši pomoc Vám předem děkují všichni občané žijící zde na konci Felberky.
Odpověď:

Dobrý den.

Vámi uvedený problém znám, protože v dané lokalitě bydlím řadu let. Problém byl v minulosti již několikrát konzultován s projektanty a nemá jednoduché řešení. Při rekonstrukcích schodišť musí město, jako vlastník komunikací, dodržovat platné normy a předpisy. Ty nám neumožňují doplnit schody o libovolné prvky. Vámi navrhovaný sjezd pro kočárky by musel splňovat požadavky na bezbariérovost a příslušná norma (Vyhláška 398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příloha č.3, bod 2.) zde povoluje maximální podélný sklon 1:16. Na překonání výškového rozdílu schodiště (necelé 2 metry) by požadovaná rampa měla celkovou délku okolo 30 metrů a její stavební řešení by vyžadovalo přeložení inženýrských sítí (kanalizace a veřejné osvětlení), odstranění několika vzrostlých stromů a poměrně velké úpravy terénu. Na tak velkou úpravu není zpracována projektová dokumentace, není stavební povolení a nejsou vyčleněny finanční prostředky (odhad ceny je kolem půl milionu korun).

S vyznačením průchodu přes parkoviště počítáme v rámci obnovy vodorovného dopravního značení na jaře příštího roku. V této době bude v okolí Vašeho domu již více parkovacích míst a nebude problém jedno místo oželet.

Právní odpovědnost za škodu vzniklou technickým stavem komunikací nám neumožní ani vybudovat „pár schodů“ ke kopečku a zadnímu vchodu do penzionu. Není možné stavět něco, na co nebylo vydáno stavební povolení. Uvedený prostor bude zahrnut do studie, která se bude zabývat dalším rozvojem území za trafostanicí.

S pozdravem.

 

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy,  miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 16.09.13
Otázka:
Dobrý den,
po velice pěkně provedené regeneraci vnitrobloku Kijevská bych se chtěl zeptat, jestli se neuvažuje i o regeneraci vnitrobloku Kijevská - Neumannova a tím i dořešení parkování stále více vozidel různě stojících na všech "volných" místech přilehlých ulic. Taktéž by bylo vhodné zlepšit stav parku, který zde je.

Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď:

Dobrý den,

již v rámci přípravy regenerace veřejných ploch ve vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské se uvažovalo s úpravou zeleně za bytovým domem Neumannova č.o 2 - 8. Návrh spočíval v úpravě zeleně s vybudováním dětského hřiště. Po projednání se zástupci společenství vlastníků výše uvedeného bytového domu bylo od tohoto záměru upuštěno z důvodu jejich zamítavého stanoviska.

Je jistě možné se těmito prostory také zabývat jak z pohledu úpravy zeleně, tak i dalších potřeb,zejména parkováním osobních vozidel. Pojďme se tedy spolu sejít k prodiskutování zadání a připravit první záměr řešení ve vztahu ke stávajícímu území. Vítáme aktivitu lidí, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí.

Jsem připraven se po dohodě co nejdříve setkat.

Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 01.09.13
Otázka:
Přeji dobrý den, Jsem skutečně velmi překvapený tím, že v hodnocení svitavského Sběrného dvora na adrese www.sberne-dvory.cz jsem byl první. Je to neuvěřitelné, že naši občané o náš Sběrný dvůr tímto nejeví zájem. Téměř bych řekl, že občané raději přeplňují vybudovaná uložiště separovaného odpadu. Je to podle velká chyba Městského úřadu ve dvou pohledech:
a) patrně bych vytknul nulovou výchovnou funkci občanů v odpadovém hospodářství
b) vyvážení odpadu v uložištích mnohdy velmi vázne, o separování někdy nemůže být ani řeč.
Přitom Sběrný dvůr je naprosto dokonale organisován, je tam až fantastický pořádek, a pracovníci obsluhy jsou všem občanům mimořádně vstřícní. Já mám osobně se Sběrným dvorem jen ty nejlepší zkušenosti. Škoda-přeškoda, že jeho presentace a propagace je zřejmě nulová. To snad potvrzuje i účast občanů ve shorauvedeném hlasování.
Skoro bych doporučil, aby informacím o Sběrném dvoře bylo věnováno více místa než cca 40 cm2 v minulém časopise "Naše město"
Odpověď:

Vážený pane,

na Váš dotaz sdělujeme následující: Až do současnosti bylo otištěno v měsíčníku Naše město několik desítek článků a příspěvků týkajících se problematiky třídění odpadů. Tyto příspěvky informovaly o stavu odpadového hospodářství nejen ve městě Svitavy, ale i obcích spadajících do našeho správního obvodu. Snažily se podporovat a motivovat občany k třídění odpadů a mimo jiné obsahovaly také informace pro občany o provozu sběrného dvora. V jednom z minulých čísel měsíčníku Naše město byl vložen informační leták zaměřený přímo na činnost sběrného dvora. Osvětu a propagaci v oblasti třídění odpadů provádí také samy kolektivní systémy EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP, ECOBAT, které provozují na sběrném dvoře své sběrné nádoby na jednotlivé druhy odpadů (vysloužilé drobné elektrospotřebiče, papír, baterie, monitory, televizory, lednice,.... ), a to formou informačních a reklamních letáků, prezentace v médiích i různých soutěží pro obce, sběrné dvory i občany. V neposlední řadě pořádá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ve spolupráci s Městským úřadem Svitavy takzvaný "Barevný den", který zábavnou formou prostřednictvím různých her rozvíjí znalost dětí v oblasti třídění odpadů. O informovanosti občanů v oblasti nakládání s odpady a jejich třídění se hodláme zabývat v co největší možné míře i nadále, bohužel z důvodu omezeného prostoru v měsíčníku Naše město jsme nuceni obsah článků, zabývajících se touto problematikou, redukovat.

S pozdravem

Michal Nedoma, odbor životního prostředí, michal.nedoma[zavinac]svitavy[tecka]cz

Nyní na webu města v aktualitách je prezentována soutěž firmy LIKO ve spolupráci se společností ASEKOL, kde se soutěží o nový notebook (pozn. red.).

 
Příspěvek ze dne: 19.08.13
Otázka:
V poště adresované na svitavskou radnici jsme obdrželi dotaz, který by mohl zajímat více občanů, proto ho vkládám do Internetového fóra.
Ing. Zuzana Pustinová
Cituji:
"Dobrý den, prosim Vás, chtěla bych se zeptat zda v nejbližší době máte v plánu vybudovat asfaltovou cestu na ulici U stezky??? Máme tam trvalý pobyt a rádi bychom aby se tam asfaltová cesta vybudovala. A myslím,že i ostatní chataři by byli pro novou cestu."
Odpověď:

Dobrý den,

ulice U Stezky je slepá komunikace v chatové osadě a vzhledem k charakteru jejího využívání není plánována žádná větší oprava. Dne 8.srpna jsme provedli kontrolu a nebyly shledány žádné větší závady ve sjízdnosti a stav komunikace odpovídá jejímu určení. Ve městě existuje hodně komunikací, které vyžadují opravu více než uvedená ulice.

S pozdravem

Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 08.08.13
Otázka:
Přeji všem dobrý den,
před 9 měsíci jsem se ptal proč při obsazování svých průmyslových zón jsou satelitní města M.Třebová, Litomyšl a Polička daleko úspěšnější než Město Svitavy. Tehdy byly Vaše odpovědi velmi vágní, neurčité a nicneříkající.
Proto bych dnes opět položil dotaz, co se za tu dobu v průmyslové zóně Paprsek změnilo k lepší zaměstnanosti ve městě
Odpověď:

Dobrý den, pane Šíšo,

děkuji za Váš zájem o průmyslovou zónu. I nám problematika nezaměstnanosti není lhostejná. Přímo v průmyslové zóně se za poslední dobu nic nezměnilo. Ovšem od poslední naší reakce již proběhla dvě jednání s potenciálními zájemci o výstavbu výrobního areálu zde ve Svitavách. Jeden zájemce stále váhá a druhý zájemce zvolil nakonec jiné město, kde je vyšší nezaměstnanost. I nadále budeme vyhledávat potencionální investory. V případě úspěchu budeme veřejnost ihned informovat pomocí komunikačních kanálů města.

Mgr. David Šimek, starosta města, david.simek[zavinac]svitavy[tecka]cz 

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29