Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 30.06.13
Otázka:
Dobrý večer.

Dne 26.6.2013 proběhlo zasedání zastupitelstva města Svitavy.
  Toto zastupitelstvo musí vejít do dějin tohoto volebního období a to extrémě krátkou dobou konání, neboť i s úvodem trvalo sotva 60 minut. Pro srovnání, běžná doba zasedání zastupitelstva je 4-5 hodin.
  Ztěženním bodem tohoto zastupitelstva měl být prodej areálu Čenkovice, na který p. Starosta a městská rada intenzivně tlačí! Ač všechna Lyžařská střediska v okolí zažila velmi příznivou sezónu, toto si na sebe údajně nevydělalo. Kdibychom tímto prizmatem nahlížely na všechna Svitavská sportoviště (Hala, stadion, oba bazény) a hlavně na problematickou Fabriku, musíme zrušit vše. Ostatně lední hokej je toho důrazným příkladem.
  Na tomto zastupitelstvu však k projednávání prodeje Čenkovic nedošlo, protože p. Starosta patrně zjistil, že zastupitelstva se nezčastnil dostatek koaličních hlasů a pro něho bohužel, opozice byla v plné sestavě, pan starosta rozpustil zastupitelstvo po projednání několika provozních bodů. Prodej Čenkovického areálu bude projednáván na mimořádném zastupitelstvu za 14 dní a chci věřit, že se Koaliční zastupitelé dostaví v hojném počtu, aby tento neslavný prodej  symbolicky ukončující dobu zbytků prosperity tohoto města byl uskutečněn, neb opoziční zastupitelé dorazí jako vždy v plném počtu. A ptám se, zdali bude cena alespoň 50 mil. korun aby to našemu městu pomohlo???

                                                      Suchomel Jiří
Odpověď:

Vážený pane,

děkuji za Váš dotaz. Zastupitelstvo 26. 6. 2013 bylo skutečně velmi krátké. A to jen z důvodů, že se zastupitelé nemohli dohodnout na pořadí projednávaných bodů programu. Proto byl nakonec schválen upravený program složený jen z bodů, které bylo třeba bezodkladně projednat. Další body byly přesunuty na jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo ve středu 17. 7. 2013 v 16 hodin.

Všechna uskupení prohlašovala před komunálními volbami ve svých programech, že budou hospodárně nakládat s majetkem města. Nikdo zde netlačí na prodej tohoto areálu. Že byla i pro Sportes sezóna úspěšná, je pravda. Ale skiareál Čenkovice bude v brzké době potřebovat nemalé finanční prostředky na svou modernizaci. Proto se zastupitelstvo zabývá řešením, zda investice v řádech desítek milionů korun mají směřovat do Čenkovic nebo do aktivit na území města Svitavy. A to nejen do sportovišť, ale i do infrastruktury města. Důležité je také říci, že na případné desetimilionové investice by si bylo nutné vzít úvěr. A nejsem si zcela jist, zda je v současné době dobré ještě více zadlužovat město.

Proto se na jednání zastupitelstva rozhodovalo o záměru prodeje, což znamená hledání kupce. Je ovšem možné, že se kupec nenajde nebo nabídne částku, za kterou zastupitelstvo prodej neschválí. Nicméně už dnes Vás mohu ujistit, že Vaše představa o 50 mil. Kč je absolutně nereálná. Domnívám se, že bychom měli v případě prodeje skiareálu prodávat za cenu pohybující se okolo výše znaleckého posudku, který je výrazně nižší.

Mgr. David Šimek, starosta města, david.simek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 10.07.13
Otázka:
Dobrý den,
bylo by možné zlepšit špatnou situaci s parkováním na sídlišti u vlakového nádraží vybudováním parkoviště s šikmým stáním na ulici Bratří Čapků podél zdi okolo bývalého továrního areálu?
Úzký travnatý pruh je zřejmě využíván pouze k venčení psů.
Pokud je to pro město příliš finančně náročné, nebylo by možné vyhradit alespoň několikametrový pás se značkou zákaz stání, aby bylo možné zastavit, vyložit dítě z autosedačky, případně nákup a potom odjet zaparkovat jinam?

Předem děkuji za odpověď a přeji krásný letní den.

Luboš Branda
Odpověď:

Dobrý den,

v současnosti se dokončuje studie, která řeší mimo jiné i možnost rozšíření parkovacích míst v celém sídlišti. V uvedeném prostoru je navrženo menší parkoviště. Studie bude veřejně projednána na podzim letošního roku. Nějaká jednoduchá úprava travnatého pásu není možná, protože jsou v něm uloženy inženýrské sítě. Váš požadavek na místo pro vystoupení a nastoupení by bylo dobré prodiskutovat na místě - ozvěte se mi a na místě mi vysvětlíte Vaší představu a třeba najdeme nějaké vhodné řešení.

S pozdravem

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 25.06.13
Otázka:
Dobrý den,v jarních měsících měla být provedena úprava křižovatky u Dolního rybníka.Byla vysekána tráva na ostrůvku, ale keře zůstaly v původním stavu.V zrcadle vídím větve, ne silnici.Konečně už vyřešte a zamezte parkování na dané křižovatce.To, že budeme volat městskou policii v případě parkování na křižovatce není řešení.Prkuje se i přímo na trávníku Pod keři se dost často objevují pytle s odpadky.Samozřejmě těm,kteří zde odpad odloží nahrává porost.Doufám v brzké upravení křižovatky.
Evžena Kuncová.
Odpověď:

Dobrý den,

křižovatka je upravená, tráva posekaná, prostor vyčištěn, keře ostříhány, zrcadlo viditelné. Špatné parkování bude řešit městská policie. V konečném stádiu je zpracování projektové dokumentace na odstavnou plochu, která snad tyto problémy vyřeší.

S pozdravem

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 21.05.13
Otázka:
Dobrý den.
Reaguji na diskusi ohledně dopravy v oblasti hráze Dolního rybníka. Nebylo by nejjednodušším řešením uzavřít komunikaci na hrázi rybníka pro motorová vozidla? To znamená osadit silnici na hrázi značkou zákaz vjezdu pro motorová vozidla. Komunikace by byla přístupná pro pěší, cyklisty,...Pokud by někdo jel autem do oblasti zahrádek, rybníka Rosnička, Brandu,..., tak by využil příjezd z Lačnova po ulici Slunečná a Pod hrází.
Případně by se dala uzavřená komunikace na hrázi využít pro parkování automobilů po jedné straně vozovky tak, aby druhá polovina byla volná pro chodce, cyklisty.
Odpověď:

Dobrý den,

 

Vámi navrhované řešení vypadá jako jednoduché, ale v případě realizace by přineslo obyvatelům města další komplikace. Silnice přes hráz Dolního rybníka má svoji důležitou dopravní funkci a je jednou ze dvou přístupových cest do navazující rekreační zóny. V případě realizace Vašeho návrhu by veškerá motorová doprava směřovala oběma směry přes ulici Slunečná. Uzavřením hráze rybníka v délce 200 m by řidiči museli absolvovat  objízdnou trasu dlouhou 2 kilometry a vždy vedoucí ulicemi ve středu města. Parkováním vozidel na hrázi by se komunikace stala neprůjezdnou pro vozidla IZS a prodloužily by se dojezdové časy do této lokality. Komunikaci lze využít i jako objížďku v případě dopravních omezení na hlavní silnici ve středu města. Dopravní značení (zákazové značky) osazené na konci ulice Olbrachtova by řidiče přijíždějící z této ulice donutilo odbočit do ulice Vítězná a Lanškrounská.

 

Při zvážení všech kladů a záporů Vašeho návrhu se domnívám, že zápory výrazně převažují. Podle mého názoru může, při vzájemné ohleduplnosti a dodržování pravidel, tato komunikace bez omezení sloužit jak motoristům, tak i pěším a cyklistům.

 

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 11.05.13
Otázka:
Dobrý de, dovoluji si tímto oslovit pana starostu Svitav Mgr. Davida Śimka, radu města Svitav a vedoucího odboru dopravy Ing.Miroslava Doseděla.
Nejdříve předesílám, že si velmi vážím práce kterou rada města Svitav v čele s panem starostou, zastupitelstvem vykonává a její výsledky jsou chválihodné.
V odpovědi na můj příspěvek odpověděl mimo jiné Ing. M.Doseděl, že se mohu kontaktovat s návrhy na zlepšení dopravních problémů na křižovatce u Dolního rybníka.
Zřízení elokovaného - terénního pracoviště na jeden měsíc na křižovatce, popřípadě na začátku Záhumenní.Pružná pracovní doba i o sobotách a nedělích s příplatky.A za každého počasí.Spolupráce s Městskou policií Svitav.
Dosud nebyly ořezány keře, zrcadlo zarústá.
Evžena Kuncová, Svitavy.
Odpověď:

Dobrý den,

provedl jsem kontrolu v uvedené lokalitě a podle mého názoru zde keře nevadí v rozhledu. Dopravní zrcadlo má zarostlý pouze sloupek a je dobře viditelné. Další moje návštěva byla společná pochůzka s projektantem a upřesnění zadání pro zpracování projektu odstavné plochy na křižovatce se Záhumenní cestou. Po realizaci tohoto projektu dojde ke zlepšení možností odstavování vozidel. Záleží na ceně stavby a délce povolovacího řízení - ale je zde možnost stavbu realizovat ještě v tomto roce.

Ve věci zřízení terénního pracoviště mě prosím kontaktujte, abychom si mohli vzájemě vysvětlit Vaše požadavky a naše možnosti a zákonné kompetence.

S pozdravem

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29