Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 31.03.13
Otázka:
Vážení,
dovoluji si reagovat na odpověd´Ing.M.Doseděla paní Lence Dvořákové, která se dne 8.6.2012 obracela na Městský úřad Svitav s návrhem řešení problémů hráze Dolního rybníka a křižovatky za hrází Dolního rybníka.Ing. M.Doseděl v odpovědi uvádí, že frekvence projíždějících vozidel je mizivá,dále že dopravní zatížení křižovatky je mizivé.To mě ohromilo.Zatížení a frekvence od jara do pozdního podzimu je veliké.Křižovatka je stále, jak uvádí paní L.Dvořáková nepřehledná, zrcadlo začíná nyní zarůstat.Kolem křižovatky parkují auta, a to i na hlavní komunikaci-pod zrcadlem.Již několikrát pan Ing.M.Doseděl mně sobně sdělil, že se má vybudovat v dané lokalitě parkoviště, aby auta neblokovala svým parkováním provoz na křižovatce.Pozemek za účelem vybudování parkoviště mělo město Svitavy odkoupit.
Dále chci podotknout, že v oblasti od hráze Dolního rybníka , kolem zahrádek až k rybníku Rosnička nejezdí pouze spousta aut, ale pohybují se tu chodci, cyklisté.Souvisí to samozřejmě s projekty které město vytvořilo pro veřejnost v rámci volnočasových aktivit.A bezpečno tu není.Je mi naprosto zřelmé, že městská policie má důležitější práci než pozorovat zmíněnou lokalitu, ale občas měřit rychlost vozidel-to by bylo pokut.
Děkuji za odpověd´.Evžena Kuncová, Svitavy.
Odpověď:

Vážená paní Kuncová,

 

frekvence dopravy byla posuzována v souvislosti s návrhem na vybudování okružní křižovatky v tomto prostoru. Při pohledu na rozsah investice a v porovnání s provozem v ostatních částech města je dopravní zatížení skutečně mizivé - například ulicí Pražská projede podle posledních údajů ze sčítání dopravy téměř 5400 vozidel denně. Jsme si ale vědomi významu této komunikace a věnujeme ji pozornost. V prostoru křižovatky byly odstraněny keře, které bránily v rozhledu. Jejich prořezání kolem dopravního zrcadla bude provedeno i letos v jarních měsících.

S vybudováním odstavné plochy se v budoucnu počítá a je zahrnuta do územního plánu města. Společný bezpečný pohyb chodců, cyklistů a motoristů zajišťuje vymezení této komunikace jako „Obytná zóna“. Policie i městská policie věnují pozornost této lokalitě zejména v letní sezóně, kdy je zde největší pohyb a nejinak tomu bude i v letošním roce.

S Vašimi případnými návrhy na zlepšení stavu mě můžete kontaktovat.

 

S pozdravem

Ing. Miroslav Doseděl – vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 
Příspěvek ze dne: 07.03.13
Otázka:
Dobrý den,
v letošním březnovém Našem Městě je podle mě v článku o prodeji pozemků na Lanškrounské ulici nevhodně formulovaná věta (cituji): "...aby celý projekt přestavby nevyužitého a vybydleného objektu mohl naplnit funkci bydlení (viz. schéma)."
Levá část objektu, ve které sídlil DDM rozhodně vybydlená nebyla - až do přestěhování DDM ty prostory denně sloužily dětem, byly naprosto v pořádku, udržované, uklizené a průběžně bylo investováno do jejich oprav, vybavení apod.
V pravé části v přízemí byly normálně fungující kanceláře několika firem, tohle také stěží můžeme nazvat vybydleným objektem.
Zdevastovaný byl sál, předsálí a vstupní aula do bývalého OKM - s tím bych souhlasil.
Myslím, že by tato nevhodná formulace mohla vzbuzovat dojem, že DDM pracovalo s dětmi v nevyhovujících podmínkách, což si jeho zaměstnanci a vedoucí ZÚ určitě nezaslouží.
Mohli byste prosím uvedené upřesnit nebo opravit?

Děkuji a jsem s pozdravem

Luboš Branda
Odpověď:

Dobrý den, pane Brando,

 

částečně s Vámi souhlasíme. V článku ale bylo napsáno: „..bývalého objektu OKM..“ a tím byl myšlen  celý objekt. Někdo ho nazýval „bývalý OKM“, jiný „bývalý DDM“, přestože prostory DDM zaujímaly pouze asi jednu třetinu prostoru. Ne vše bylo v DDM ideální (mohli bychom uvést stav oken, topení, apod.), ale jinak byly klubovny samozřejmě udržované. Přesto je zde také nutno zmínit, že ze 43 kroužků, které DDM nabízel zde sídlilo pouze dvanáct, ostatní se odehrávaly v jiných prostorech. Z výše zmíněných důvodů si myslíme, že v charakteristice objektu jsme nechybovali.

 

Za vedení města a další konzultanty z úřadu i z řad zaměstnanců DDM

 Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 26.02.13
Otázka:
Dobrý den,
byl jsem požádán o prověření z jakého důvodu není na stránkách města Svitavy (jako zadavatele) dohledatelné vypsání veřejného výběrového řízení na zakázku "Komunitní kompostárna". Při pátrání po stránkách města jsem ani já dnes nenašel informace na žádné podstránce. Např. na odkazech Podnikání, Úřední deska a ani na podstránkách Výběrová řízení-aktuální výzvy, resp. Veřejné zakázky - rok 2013, nebo Průmyslová zóna. Můžete veřejnosti a případným uchazečům o veřejnou zakázku dát informaci k této výzvě? Z dostupných jiných zdrojů víme, že bylo zveřejněno zadání 15.2.2013. Dále pak do jakého termínu a kde je možné se přihlásit.
Děkuji za transparentní informace, případně odkaz na místo kde je předmětné zadání.
Miroslav Sedlák
Odpověď:

Vážený pane Sedláku,

 

investiční akce pod názvem „Komunitní kompostárna – Svitavy“ se podle jejich předmětu dělí na dvě samostatné veřejné zakázky. Jednou je dodávka stavebních prací pod názvem „Komunitní kompostárna – Svitavy“ a druhou je zakázka na dodávku technologie „Technologické zařízení – Komunitní kompostárna – Svitavy“. Vzhledem k předpokládané hodnotě obou zakázek se jedná o podlimitní veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení.

Záměr zadavatele zadat tyto zakázky byl zveřejněn již v prosinci loňského roku ve Věstníku veřejných zakázek, neboť je v tomto případě zákonnou povinností zadavatele minimálně jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení zveřejnit informace v uvedeném věstníku formou Oznámení předběžných informací. Dne 13. 2. 2013 pak byly formuláře Oznámení o zakázce ve věstníku zveřejněny, čímž bylo zadávací řízení zahájeno. Současně byla na profilu zadavatele zveřejněna podle zákona textová část zadávací dokumentace.

Informace a doklady o průběhu veřejné zakázky a postupu zadavatele budou v informačním portále města „Veřejné zakázky“ kompletně zveřejněny po aktu rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.    

Termín pro podání nabídek na technologii je stanoven na 7. 3. 2013, u veřejné zakázky na stavební práce bude tento termín prodloužen na 22. 3. 2013.

 

 

S pozdravem

Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí, marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 21.02.13
Otázka:
Dobrý den,

děkuji paní Blance Čuhelové za odpověď na můj dotaz a děkuji rovněž paní Pustinové, že se do toho nepletla. Stejně bych si představoval odpovědi na mé předcházející dotazy, tzn. od pana Stündla a buď od někoho, kdo paní Štrajtovou-Štefkovou do funkce na MÚ přijímal, nebo od ní samé.

Když už se však paní Pustinová do toho "vložila", rád bych o ní věděl totéž, jako o paní Štrajtové, tzn.alespoň jaké má vzdělání k této funkci a jaké jazykové schopnosti a předchozí praxi (na plat se neptám, protože jsem neslyšel, že by to byl takový nadstandart jako u paní Štefkové). Zároveň chci znovu zopakovat svůj názor na post tiskové mluvčí (tiskového mluvčí), který pokládám, stejně jako post koordinátora prevence kriminality pro město, jakým jsou Svitavy, za zcela zbytečný. Pokud už to však musí být, nechť se tisková mluvčí drží striktně názvu svého postu a uplatňuje svou činnost ve směru k masmédiím, ne k občanům města, kteří své zastupitele na MÚ znají a čekají reakce na své dotazy od nich. Jestliže oni sami odpovědět nemohou nebo nechtějí, nemají ve svých funkcích, kam byli námi, svitavskými občany a voliči dosazeni, co dělat.

Děkuji

Petr Bilina
Odpověď:

Dobrý den, pane Bilino,

 

Vaše přání, abych do příspěvků nezasahovala, splnit nemohu – jsem totiž správcem Internetového fóra a mám úkony spojené s jeho fungováním v popisu práce.

 

Na dotaz o asistentovi prevence kriminality samozřejmě mohl PhDr.Erich Stündl odpovědět osobně, ale napsal by totéž, co dříve formuloval ve zmíněném článku – tudíž mě na něj odkázal.

 

K dotazu na paní Alici Štrajtovou – Štefkovou mohu opravdu napsat jen to, že není zaměstnancem města, je zaměstnaná u společnosti SPORTES a údaje, o které jste požádal, nemá město k dispozici. Pokud Vás situace zajímá blíže, zkuste se obrátit na jejího zaměstnavatele, či na ni samotnou.

 

Nyní k funkci „tisková mluvčí“. Je to jen její zjednodušený název, aby to bylo lidem srozumitelnější. Ve skutečnosti se moje funkce nazývá „úředník odpovědný za vnější vztahy“. Z názvu vyplývá, že v náplni práce mám komunikaci mezi institucí „město Svitavy“ a veškerým okolním světem. Komunikuji (převážně přes počítač, či telefonicky) tedy nejen se všemi médii, ale také s organizacemi a občany. Mám na starost „výstupy z města“ – jsem odpovědná za obsah webu, spolupodílím se na vkládání zpráv na facebook, na přípravě městského zpravodaje, fotografuji na akcích, zpracovávám fotogalerie apod. Mimo to jsem přítomna na všech zasedáních zastupitelstva, rady, na poradách vedoucích odborů, připravuji tiskové konference města, píši tiskové zprávy, ... a tak bych mohla docela dlouho pokračovat. Předpokladem pro výkon zmiňovaných činností je především znalost mateřského jazyka, schopnost stručně, přesně a srozumitelně pro danou skupinu formulovat důležité informace, které město sděluje a v neposlední řadě i komunikativnost a pozitivní myšlení. Než jsem tuto práci získala, prošla jsem řádným výběrovým řízením a splnila všechny požadované předpoklady.

 

S pozdravem

Ing. Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 
Příspěvek ze dne: 24.02.13
Otázka:
Dobrý den,

chci vědět, za jakou cenu je současnému nájemci pronajímán prostor čajovny v Ottendorferově domě a zda platí i kompletní poplatky za vodu a energie.

Děkuji

Petr Bilina
Odpověď:

Dobrý den,

pronájem části prostoru v přízemí Ottendorferovy knihovny čajovně schválila rada města v prosinci roku 2008. Nájem činí 36 tis. Kč/rok, včetně energií. Čajovna využívá jednu malou místnost a bývalý vstupní prostor od silnice. Personál zabezpečuje ve večerních hodinách také ubytování Ve věži a vstup do Muzea esperanta, které se nachází také v přízemí budovy. Cílem pronájmu těchto prostor však bylo především vytvořit příjemné prostředí pro návštěvníky budovy a oživit kulturní život ve městě. A to se, myslím, podařilo. Stačí pohled do kalendáře akcí - v lednu se konaly čtyři akce, v únoru šest, na březen plánují jedenáct akcí - přednášky, besedy, koncerty, autorská čtení. Čajovna, po delším hledání se, si našla své příznivce mezi mladou generací - a to je dobře.

Blanka Čuhelová, ředitelka MMG Svitavy, cuhelova[zavinac]muzeum.svitavy[tecka]cz  

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29