Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 01.02.13
Otázka:
Dobrý den,
jsme velice potěšeni, že se město zabývá zničeným areálem bývalé Tabačky. Urbanistická studie záměru přestavby území lokality „Tabačka“ v k. ú. Svitavy-předměstí je pěkně a efektně zpracována. Bohužel její celkový dopad na okolí není v této studii brán v potaz.
V rámci studie jsou řešena i parkovací stání pro obyvatele navrhovaných bytových domů, ale v počtu cca 200 stání na případných 181 bytů je tento počet dosti poddimenzovaný.
Jako obyvatelům bytového domu na ulici Neumannova 1601 je nám v současné době policií tolerováno podélné parkování v této ulici. Bohužel počet vozidel už teď převyšuje kapacitu ulice a jsme nuceni parkovat ve všech okolních ulicích. Pro vnitroblok Kijevská bylo zvoleno elegantní řešení nedostatku parkovacích míst. Ale pracovníkem odboru dopravy jsme byli my odkázáni na parkovací místa na ulici Milady Horákové nebo na parkoviště u Fabriky. V případě realizace urbanistické studie Tabačka, nám parkování před našimi byty již nebude s největší pravděpodobností tolerováno.
Ulice je úzká a je navíc počítána jako příjezdová cesta pro zásobování do podniku Svitap a dalších provozů v této lokalitě. Nájezd a výjezd do objektu A3 a P1 přes ulici Neumannova bude tak komplikovaný a zhorší i naše životní podmínky.
Proto bychom byli rádi, aby na nás nebylo zapomínáno a jako jediný nebyli odkazováni na parkování na vzdálených parkovištích, když pro jiné je možné řešení nalézt.
Jako mladá rodina s malým dítětem jsme občas znechuceni situacemi a jednáním města a soukromých firem, kterým město důvěřuje. V současné době jsme nuceni i v neděli snášet rachot z projíždějících nákladních aut naplněných sutí, která je stěhována do areálu Tabačky, ze kterého byla před časem odvážena.
Dále bychom rádi věděli, co je zamýšleno s dočasnou stavbou vysílače, která se nachází v areálu Tabačky. Nekončí této stavbě doba, na kterou byla povolena?
Z těchto důvodů bychom byli rádi, aby popsané situace byli řešeny ke spokojenosti všech zainteresovaných stran a vyjádřili se k nim odpovědní pracovníci.
Přeji krásný den,
S pozdravem
Dagmar Valová a Libor Janko
Odpověď:

Dobrý den,

budu za vedení města reagovat na Vaše dotazy, vztahující se k území bývalé "Tabačky". Hned na začátku musím říci, že původní výrobní areál, tak jako současná plocha po demolici, jsou z větší části v soukromém vlastnictví. Město má v areálu jeden pozemek o menší výměře, což umožňuje, alespoň v určité fázi, mít vliv na využití celého území.

Zpracovaná územní studie, jako první dokumentace, řeší v základním nástinu možnost budoucího využití bývalého areálu, což akceptuje i většinový soukromý vlastník pozemků v území. Je dobře, že s vlastníkem máme společné představy, jak by se území mohlo rozvíjet. Jak jsem uvedl, je to první dokument, jak s územím bývalé továrny pracovat a přebudovat ho. Pokud se tedy reálně začne uvažovat o prvních krocích přípravy výstavby, bude vyhodnocen i vliv na okolí, zejména dopravní obslužnost, což se týká především okolních ulic. Budeme se tedy zabývat i tím, jak situaci technickými úpravami zlepšit, aby nedocházelo k problémům, o kterých se zmiňujete. Může jít např. o rozšíření komunikace, řešení regulovaného parkování atd. Je jisté, že k určité zátěži dojde, ale v navrhovaném případě zcela jistě menší, než kdyby zde např. vzniklo rozsáhlé obchodní centrum, a to také byla jedna z variantních úvah vlastníka, jak území přebudovat.

Co se týká průjezdnosti nákladních automobilů v neděli - není možné omezovat obecné užívání veřejných místních komunikací a ani to, jak nakládá (míněno: co s ním dělá) vlastník pozemku s materiálem po demolici. Myslím, že bychom měli být rádi, že k demolici došlo. Pokud by tomu tak nebylo, mohli bychom řešit mnoho jiných problémů - od vstupu a pobytu různých osob v areálu, až po všechna bezpečnostní hlediska, které by mohla ovlivnit klidný život přiléhajících ulic.

Informaci ke stavbě vysílače mám takovou, že jeho dočasné povolení je do prosince roku 2013.

Nevím, jestli jsou mé odpovědi pro Vás dostačující. Ne vše se dá spolehlivě písemně vyjádřit. Proto nabízím, že pokud máte zájem a je Vám něco nejasného, tak jsem ochoten se s Vámi osobně sejít a další dotazy osvětlit.

S pozdravem

Pavel Čížek, místostarosta města, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 22.02.13
Otázka:
Dobrý den,
mám momentálně jediný dotaz.
Odpovídáte zde občanům na všechny dotazy nebo jen na ty, které se Vám líbí?

Děkuji za odpověď

Valová Dagmar

Odpověď:

Dobrý den, paní Valová,

samozřejmě odpovídáme na všechny dotazy, které splňují nastavené podmínky. Je jen otázka času, kdy je možné odpověď zveřejnit. To závisí na složitosti odpovědi a na zaneprázdněnosti těch, kteří jsou kompetentní odpovědět. Pokud tak mohu učinit já, udělám to. Když si odpověď vyžaduje vyjádření vedoucích oddělení, pana starosty apod., přepošlu dotaz jim. Pokud není záležitost složitá, většinou ji vystavuji tentýž nebo následující den. Vyžaduje-li si nějaká jednání, spolupráci více lidí nebo ji musí vypracovat někdo, kdo je momentálné příliš vytížený jinými úkoly, trvá odpověď déle.

S pozdravem

Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 18.02.13
Otázka:
Dobrý den,
cca před měsícem jsem na fórum dávala dotaz ohledně zástavbové studie objektu bývalé Tabačky a přístupu městského úřadu k obyvatelům v této oblasti, které se týkalo parkovacích míst ve zmíněné oblasti.
Bohužel jsem se zatím odpovědi nedočkala!
Mohu vědět proč?
A ráda bych také zde našla odpovědi na mé dotazy!
Měsíc se mi zdá dosti dlouhá doba na vyjádření zainteresovaných stran.

Děkuji za odpověď

Dagmar Valová

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na Vaše otázky netrvá pár minut. Odpovídat na ně musí místostarosta Pavel Čížek, který je v poslední době tak vytížený, že nemá na odpověď čas. Po hodinách se u něj střídají jednací strany, jedná i mimo úřad, na jednání se musí také připravovat. Na odpovědi po chvilkách pracuje. Myslím, že byste mu mohla dát ještě trochu času. Od 1. února, kdy jste dotaz vložila ještě rozhodně neuplynula tak dlouhá doba o jaké píšete.

S pozdravem

Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz  

 
Příspěvek ze dne: 20.02.13
Otázka:
Dobrý den,

chci vědět, proč se na svitavském masopustu neúčastnily tradiční "Masky z Vortové" a byly nahrazeny pouličním divadlem z Českých Budějovic.

Děkuji

Petr Bilina
Odpověď:

Dobrý den,

masopust se ve Svitavách letos konal už po desáté. Dříve byl pokaždé v režii masek a muzikantů z Vortové. Když jsme s nimi před mnoha lety začínali, také to byla "sázka do loterie" - nikdo je neznal. A tak jsme se po mnoha letech rozhodli, že zkusíme změnu - masopust jako divadlo kombinované s místními muzikanty. Podle ohlasů obyvatel Svitav to zatím vypadá, že střední a starší generaci se více líbili Vortováci, mladé rodiny s dětmi zaujalo víc divadlo Kvelb.

Blanka Čuhelová, cuhelova[zavinac]muzeum.svitavy[tecka]cz  

 
Příspěvek ze dne: 16.02.13
Otázka:
Dobrý den,

1) cca před měsícem, jsem na tomto fóru přednesl svůj dotaz, ohledně koordinátorů prevence kriminality. Dosud jsem zde nedostal odpověď. Proč?

2) Chci vědět, kdo je paní Alice Štrajtová-Štefková, jakou má přesně kvalifikaci a praxi, jaké jazykové schopnosti, jaká je přesně její pracovní náplň a dosavadní výsledky práce. Dále chci vědět, na základě jakého výběrového řízení byl její post obsazen, jaký má přesně plat a kde sídlí.

Děkuji za odpověď

Petr Bilina
Odpověď:

Vážený pane Bilino,

na první dotaz naleznete odpověď v minulém příspěvku. Ohledně druhého Vám mohu sdělit pouze, že Mgr. Alice Štrajtová - Štefková není zaměstnancem města Svitavy, pracuje u obchodní společnosti SPORTES Svitavy s. r. o., která má sídlo Riegrova 2098/5.

S pozdravem Ing. Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29