Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 27.01.13
Otázka:
Dobrý den, začal jsem na území Svitav potkávat lidi, označené jako "koordinátor prevence kriminality". Chci vědět, kdo a jak tyto lidi platí, jaká je jejich pracovní náplň, kdy, kým a jak proběhlo výběrové řízení na obsazení těchto postů.
Odpověď:

Vážený pane Bilino,

odpověď na Vaši otázku naleznete v níže uvedeném článku (zveřejněném 6.2. na webových stránkách města) koordinátora prevence kriminality PhDr. Ericha Stündla o projektech:

Projekt: Svitavy - asistent prevence kriminality - 2013

Cílem dílčího projektu Svitavy - Asistent prevence kriminality – 2013 je snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích projevů jednání zejména v sociálně vyloučených lokalitách, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti. Záměrem projektu je řešení situace v rámci sociálně vyloučených lokalit a současně změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené, osoby z etnických skupin nebo odlišného multikulturního prostředí.
Asistent prevence kriminality bude vybrán z obyvatel sociálně vyloučené lokality (výjimečně mimo ni pokud prokáže schopnost komunikace s cílovou skupinou), má v ní neformální autoritu a přehled o vnitřním dění a je zaměstnán u obecní policie, která jej řídí a kontroluje. Ve Svitavách se bude jednat pro rok 2013 o práci 1 asistenta. Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality v obci; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci. Při své činnosti je Asistent podřízen konkrétnímu strážníkovi – mentorovi, se kterým pracuje v úzké součinnosti.

S pozdravem Ing.Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 30.01.13
Otázka:
Přeji všem dobrý den. Usedám k e-mailu přece jeno trochu s nechutí. Internetové stránky města prohlížím naprosto pravidelně, ale obrazně řečeno je stále "na jedno brdo". Ale co mne vskutku naprosto zaráží, že na stránkách nejsou zveřejněny presidentské volby - přesněji řečeno - jejich 2. kolo. Víte vůbec, že malé obce jsou daleko a daleko před vámi ? Přesvědčete se sai, že na př. malá obec Křetín má výsledky 2. kola presidentské volby ve svém malém obvodu. Co vy na to ? Opět výmluva ?
Odpověď:

Dobrý den, pane Šíšo,

doporučila bych Vám, abyste stránkám města příště věnoval větší pozornost. Pokud byste tak učinil, všiml byste si, že článek ke druhému kolu volby prezidenta byl zveřejněn 28. ledna - aktualita momentálně pod číslem 2 nahoře v měniči - a objevíte ji tím pádem i dole pod měničem.

Můžete blíže specifikovat v čem spatřujete "výmluvy"?

Pokud máte nějaký návrh na vylepšení v aktualitách, aby nebyly podle Vás "na jedno brdo", ráda ho přivítám. 

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 29.01.13
Otázka:
Dobrý den,
chválím snahu o bezbariérové město, která ale bohužel naráží na sobectví a pohodlnost motoristů, kteří parkují u chodníků právě před nájezdy, takže je nelze použít pro nájezd/sjezd na/z chodníku. Např. na ulici Marie Pujmanové je to denní jev, přímo pod kamerou městské policie.
Může s tím MP něco dělat? Je to upravené vyhláškou, nebo musíme spoléhat pouze na slušnost ostatních?
Díky za informaci.

Luboš Branda
Odpověď:

Dobrý den,

na celé město má MP jednu hlídku strážníků. Strážníci, kromě široké škály jiných úkolů, projednávají přestupky v souvislosti se zákazy stání a zastavení. Na konkrétní lokalitu je upozorněn "rajonista", který provede zvýšenou kontrolní činnost. Na Vámi zmíněném místě také byla řešena řada řidičů za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v dopravě. Na druhé straně je to i o slušnosti ostatních účastníků silničního provozu, bydlících ve stejné lokalitě. 

Děkuji za podnět

Karel Čupr, velitel MP, karel.cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 22.01.13
Otázka:
 Dobrý den všem sportovcům i nesportovcům
Prosím o sdělení, proč je v letošním roce odstraňován sníh i in linové dráhy. Proč nám lyžařům berete možnost ji využívat k běžkování. Na stránkách města je v možnostech využití dráhy v zimě běžkování, tak nám ji neberte.
Děkuji za odpověď a za zjednání nápravy.
Pavel Maivald
Odpověď:

Dobrý den, pane Maivalde,

právě v nedávné době jsme tento problém řešili. Od občanů zazněly požadavky, aby byl sníh na in-linové dráze odklízen, protože je poměrně frekventovaná. Chodí po ní nejen chodci, ale i vyznavači Nordic Walkingu. Navíc běžeckou stopu bylo při tom pohybu lidí těžké udržovat a byla tudíž nekvalitní. Běžkaři mají možnost využívat upravované stopy v blízkém okolí Svitav.

S pozdravem

Ing.Jaroslav Kytýr, SPORTES Svitavy s.r.o., jaroslav.kytyr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 27.12.12
Otázka:
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda město má nějakou vyhlášku, která by upravovala podomní a pouliční prodej. Pokud ne, tak uvažujete o  nějakém způsobu regulace, resp. ještě lépe o zákazu tohoto druhu prodeje na území města (kromě míst k tomuto druhu prodeje určených) ?
Jde o to, že stále častěji u našich (a nejen našich) dveří zvoní zástupci různých dodavatelů energií, jejichž praktiky jsou přinejmenším neetické, neli podvodné. Ale i podomní prodejci, zástupci finančních i
nefinančních institucí,..
Samozřejmě nemůžeme bránit volnému podnikání, ale pokud má někdo zájem se s těmito osobami setkávat, tak může využít internetu nebo telefonu a může si je pozvat domů.
Zdravím a děkuji za odpověď.
Odpověď:

Dobrý den,

již řadu let je vydané Nařízení města Svitavy, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení je průběžně novelizováno, v současnosti má číslo 2/2012. Prioritně určuje místa pro prodej zboží a poskytování služeb, dále pak také sortiment prodávaného zboží. Předmětné nařízení je vydané v přenesené působnosti (výkon státní správy) na základě zmocnění v živnostenkém zákoně a vztahuje se pouze na prodej zboží a poskytování služeb na veřejných prostranstranstvích.

Živnostenský úřad ve Svitavách ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí provozuje ve Svitavách poradnu pro spotřebitele a podnikatele. Počet dotazů/stížností související s problematikou podmního prodeje je zde zcela minimální ve srovnání se stížnostmi na předváděcí a prodejní akce (v rámci celé ČR), kterých se mnozí občané zúčastní například za příslib získání dárku či návštěvy zámku, divadla atd. Je velice důležité, aby si občan, než se rozhodne zúčastnit se předváděcí akce či podepsat nějakou smlouvu (ať již na zboží či odběr energie) vše pečlivě uvážil. Vždy má možnost se na předváděcí akci nepřihlásit či smlouvu nepodepsat.

Mgr. Rudolf Grim, rudolf.grim[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29