Kulatý stůl - rekonstrukce plaveckého bazénu

16Pro2015

V úterý 15. prosince od 17 hodin se konal ve Fabrice Kulatý stůl, kde jednatel společnosti SPORTES Jaroslav Kytýr, starosta města David Šimek, architekt projektu Roman Svojanovský a Filip Tomanec představili záměr rekonstrukce plaveckého bazénu ve Svitavách. Očekávali připomínky a názory zejména současných uživatelů bazénu. Návrh nového exteriéru i interiéru, který již byl předem zveřejněn na webech města a na sociálních sítích, zhlédlo již přes 7600 návštěvníků. Také v sále Fabriky byl přijat kladně. Střetávaly se zde ale názory kondičních i sportovních plavců, kteří hájili zachování současného počtu drah (6) a příznivců relaxační funkce bazénu, kterým vyhovoval navrhovaný model dvou oddělených částí. V jedné části by byly čtyři dráhy s chladnější vodou do 28°C pro plavce a ve zbývající části určené k relaxaci by byla voda teplejší (kolem 31°C) a vana by byla doplněna tryskami a chrliči. Probírala se i ekonomika provozu, navrhovaná částka vstupného a propojení bazénu se saunovým světem. Jaroslav Kytýr přislíbil, že se všemi připomínkami budou ještě zabývat. Projekt je nyní ve stádiu návrhu a s úpravami se počítá. Je potěšující, že se mění a vyvíjí myšlení obyvatel města. Mohou se ke svitavským projektům vyjadřovat, mají možnost některé skutečnosti ovlivnit a vedení města si váží toho, že této možnosti stále častěji využívají.

Zuzana Pustinová

Datum: 15.12.2015

Fotogalerie