Cena vodného a stočného v roce 2018

Cena vodného a stočného pro rok 2018 byla vlastníky infrastrukturního majetku, kterými jsou město Svitavy a dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Svitavy, stanovena na částku 77,94 Kč/m3 vč. DPH.

Ve srovnání s řadou měst nebude cena roku 2018 ve Svitavách dosahovat ani ceny roku 2017. Samotná výše ceny však není zcela vypovídající o toku finančních prostředků do provozu, údržby, obnovy a rozvoji infrastrukturního majetku vodovodu a kanalizace.

Platná cena vodného a stočného pro rok 2018 je uvedena v následující tabulce.

cena za 1 m3 rok 2017
(Kč vč. 15% DPH)
rok 2018
(Kč vč. 15% DPH)
navýšení
vodné 35,50 35,50 0
stočné 41,58 42,44 0,86
vodné + stočn 77,08 77,94 0,86

(Antoš, OŽP)