Zástupci církví u starosty

06Led2016

Stalo se již tradicí, že počátkem ledna se na radnici dostaví zástupci všech církví působících ve Svitavách. Tentokrát se setkali se starostou Davidem Šimkem a místostarostou Pavlem Čížkem. Setkání probíhají podle stejného scénáře: příchozí zazpívají vánoční koledu Adeste fideles a poté, při příjemném posezení, jsou návštěvníci seznámeni s investičními záměry města a akcemi, které město připravuje na daný rok. Oni na oplátku povypráví o tom, co chystají oni a co se jim líbilo, či nelíbilo v roce minulém. Letos mimo jiné ocenili opravu části hřbitova s vojenskými hroby, byla slyšet také pochvala maximálního využití multifunkčnosti Fabriky, která žije rušným společenským životem.
Zazněly samozřejmě i problémy, se kterými se církve potýkají, ať už jsou to neutěšené stavy některých staveb a možnosti financování jejich oprav, bezbariérový přístup, možnosti parkování, či úpravy okolí sakrálních budov, apod. Řeč byla i o sociální práci a záměrech města pomoci lidem bez domova. Přítomní se domluvili ještě na spolupráci při oslavách 760. výročí města, předali si drobné dárky a popřáli do nového roku.

Zuzana Pustinová, tisková mluvčí

Datum: 5.1.2016

Fotogalerie