Cizinci se našli

Dne 29.12. dvě hodiny po půlnoci přijali strážníci oznámení o zmateném muži – cizinci, který se pohybuje u benzínové čerpací stanice v Lánech. Jelikož v tu dobu zaměstnával strážníky odchyt volně pobíhajícího psa, požádali o ověření oznámení kolegy z PČR. Krátce na to přijala stálá služba MP telefonické oznámení muže, rovněž cizince, že je společně se svým bratrem ubytován v hotelu Národní dům. Bratr odešel a jeho v hotelu uzamknul, nemůže ho jít hledat. Strážník ihned předal tuto informaci PČR, jelikož souvislost obou oznámení se jevila jako zcela zřejmá.