Školy a školská zařízení

Ve Svitavách je šest mateřských škol, dvě mateřské školy jsou součástí základních škol. Je zde pět úplných základních škol, jedna neúplná (1. až 5. ročník) základní škola a základní umělecká škola. Pro hendikepované děti je ve Svitavách Speciální základní škola a střední škola Svitavy, jejíž součástí je praktická škola a základní škola při zdravotnickém zařízení. Unikátem je samostatná Internátní školní jídelna, která zajišťuje stravování pro základní, mateřské i internát střední školy.

Zřizovatelem těchto zařízení je město Svitavy, kromě Speciální základní školy a střední školy Svitavy, kterou zřizuje Pardubický kraj. Všechny samostatné mateřské školy a základní školy mají právní subjektivitu.

Všechny školy a školská zařízení byly v posledních letech zcela zmodernizovány, základní školy mají dobře vybavené počítačové učebny a nově vybudovaná školní sportoviště, která jsou přístupna také veřejnosti. Zahrady mateřských škol jsou vybavené moderním a bezpečným mobiliářem

Od 1. 1. 2011 převzalo město Svitavy od Pardubického kraje zřizovatelské kompetence k domu dětí a mládeže a zřídilo příspěvkovou organizaci Středisko volného času Svitavy. Od roku 2014 působí ve městě rovněž Středisko výchovné péče ALFA Svitavy.

Ve městě jsou tři střední školy, které zřizuje Pardubický kraj. Od 1.9.2018 došlo ke sloučení Gymnázia a Jazykové školy s právem státní závěrečné zkoušky s Obchodní akademií a VOŠE Svitavy.


PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ


ZÁKLADNÍ ŠKOLY


ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • Internátní školní jídelna Svitavy, Milady Horákové 14 Od 1.7.2000 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je město Svitavy.
  Její kapacita je 720 jídel. Stravují se zde děti ze tří škol, na další školu, kde je zřízena výdejna, se strava dováží. Umožňuje stravování i pro "cizí strávníky" z podniků a institucí.
  Zřizovací listina: listina.pdf
 • ŠJ v ulici Richarda Kloudy provozuje společnost GTH CATERING a.s.
 • ŠJ Svitavy, Sokolovská l je součástí Gymnázia Svitavy a slouží i pro stravování žáků ZŠ Sokolovská

STŘEDNÍ ŠKOLY


PORADENSTVÍ


ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVOU ČINNOST

 • Středisko volného času Svitavy, Purkyňova 1
  ředitel: Bc. Ondřej Komůrka
  tel.: 731 605 950
  email: svc[zavinac]svitavy[tecka]cz
  http://www.svc.svitavy.cz
  Zřizovací listina: listina.pdf
  Organizuje pravidelnou zájmovou činnost dětí a mládeže, letní tábory a soustředění, zajišťuje spontánní aktivity dětí v jejich volném čase. Organizuje postupové soutěže vyhlašované MŠMT.