A jiná prevence

Dne 16.1. přijali strážníci upozornění občana na chybějící dopravní značení na lávce k zahrádkářské kolonii v Lačnově. Dle oznamovatele začala díky tomu jezdit po mostku, určeném pouze pro pěší, motorová vozidla a hrozí tak nebezpečí z ohrožení zdraví osob i majetku. Strážníci stav zdokumentovali a informovali správce komunikací. Současně místo označili přenosným dopravním značením.