Zprávy ze Svitavské nemocnice

26Led2016

Svátek svatého Valentýna můžete i letos oslavit na transfúzce ve Svitavách
Svitavská nemocnice chystá na 12. únor příležitost oslavit svátek zamilovaných darováním krve na své transfúzní stanici. Připojuje se tak akci Nemocnice Pardubického kraje Kdo miluje, daruje krev.
Páry, které od ranní sedmé hodiny do dvanácté přijdou a darují svou krev, dostanou od nás dárek - ženy kytičku a muži vínečko. „Přivítáme i když přijdete „singl“, potěšením pro vás bude malované srdíčko od dětí ze Základní školy Felberova,“ vyzývá vrchní sestra hematologicko-transfuzního oddělení Marcela Hartmanová.
Loni měla akce ve svitavské transfúzní stanici dobrou odezvu: „Svátek sv. Valentýna u nás loni netradičně oslavilo celkem 62 dárců krve, mezi nimiž bylo 10 prvodárců. Symbolicky v duchu celé akce přišlo i 10 párů,“ doplňuje Marcela Hartmanová.

Dalších sedm zaměstnanců Svitavské nemocnice čeká kurz sebeobrany

Zdravotníci Svitavské nemocnice od podzimu navštěvují kurz sebeobrany, který jim pomáhá osvojit si základní dovednosti při zvládání agrese u pacientů či u doprovázejících osob. V prostorách Územního odboru Polici ČR jej vedou zkušení policisté, kteří se profesionálně věnují výcviku svých kolegů a strážníků městské policie.
Zdravotníci Svitavské nemocnice od podzimu navštěvují kurz sebeobrany, který jim pomáhá osvojit si základní dovednosti při zvládání agrese u pacientů či u doprovázejících osob. V prostorách Územního odboru Policie ČR jej vedou jej zkušení policisté, kteří se profesionálně věnují výcviku svých kolegů a strážníků městské policie. První praktický výcvik zdravotníků byl zaměřen na odvrácení neočekávaného útoku. Nacvičované techniky měly charakter obrany s cílem ochránit zdraví pacienta – útočníka a jeho lidskou důstojnost.
Výcvik pro zdravotníky a zaměstnance nemocnice připravili policisté spolu s koordinátorem prevence kriminality města Svitavy Erichem Stündlem a je určen hlavně pracovníkům oddělení psychiatrie a psychoterapie, kde vyšší míra agresivita může pramenit z psychického stavu některých pacientů. Proto se v dalších týdnech výcvik přesune se i do prostor tohoto oddělení, kde se v návaznosti na další opatření uskuteční simulace společného zákroku personálu, hlídky Městské policie Svitavy a hlídky Policie České republiky.
Zdravotníci získají důvěru ve vlastní možnosti
„Naši zaměstnanci vítají možnost získání praktických dovedností v sebeobraně. Kromě slovní agresivity vůči zdravotníkům se setkáváme i s fyzickým napadením,“ vysvětlila vedoucí oddělení řízení kvality Nemocnice Pardubického kraje Markéta Nemšovská a dodala: „Pomocí nácviku praktických technik a intervencí získávají zdravotníci větší důvěru ve vlastní možnosti při řešení konfliktních situací spojených s agresí.“
Výcvik je jedním z opatření, na kterých se dohodli zástupci Platformy pro bezpečnost a veřejný pořádek města Svitavy s vedením Svitavské nemocnice a s primářkou oddělení psychiatrie a psychoterapie. Doposud výcvikem ve dvou kurzech prošlo dvanáct zdravotníků a 22. ledna kurz absolvuje dalších sedm zaměstnanců. „Kurz je velmi přínosný a oceňujeme spolupráci Územního odboru Policie ČR ve Svitavách a odbornou podporu pana Ericha Stündla. Další vzájemná spolupráce bude pokračovat,“ uzavřela Markéta Nemšovská.

Centrální sterilizace získala certifikaci jakosti podle ČSN EN ISO 13485: 2012
Na sklonku roku získala Centrální sterilizace Svitavské nemocnice certifikaci jakosti podle ČSN EN ISO 13485: 2012. Přípravu na certifikace zahájili její pracovníci na začátku roku 2015. Uvedená norma stanovuje požadavky na systémy řízení kvality pro sterilizaci zdravotnických prostředků. Jedná se o mezinárodně uznávanou normu řízení kvality pro zdravotnické prostředky. Svitavská nemocnice je druhou v rámci Nemocnic Pardubického kraje, která tento významný certifikát získala. Certifikaci provedla společnost Certline s.r.o. a certifikát nám byl vydán 31.12. 2015 s platností do 31.12.2018. Certifikát je naší nemocnici udělen na tři roky a každý rok bude probíhat tzv. dozorový audit.

 

Zdenka Hanyšová Celá


Zuzana Pustinová