Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

15Úno2016

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 opět výběrové šetření o životních podmínkách v domácnosti v ČR, které navazuje na předchozí ročníky. Šetření se uskuteční v  10 916 domácnostech v celé ČR od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím vyškolených tazatelů, kteří se prokáží průkazem tazatele, příslušným pověřením a občanským průkazem nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Anonymita zjištěných údajů je zaručena a získaná data jsou důsledně chráněna podle požadavků zákona o ochraně osobních údajů.

Veronika Tichá, ředitelka KS ČSÚ v Pardubicích

 

Zuzana Pustinová