Konference ZEEN

22Úno2016

ZEEN - Ženská energie pro politiku

8. března 2016
místo konání: Fabrika Svitavy, Wolkerova alej 18
čas: 9:00 - 16:00

PROGRAM:
9:00 - 9:30, předsálí - prezence

9:30 - 9:40, velký sál - slavnostní zahájení

9:40 - 10:10, velký sál
Ženská energie pro politiku - Monika Čuhelová, manažerka projektu
Volební akademie žen - Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu
Ocenění Žena činu - slavnostní vyhlášení a předání ocenění

10:10 - 10:25
přestávka

10: 25 - 11:40, velký sál
Postavení žen – podnikatelek ve společnosti - Blanka Poczatková, katedra podnikohospodářská VŠB - TU Ostrava Ekonomická fakulta
Nástroje pro zrovnoprávnění nejsou jenom kvóty - Ivan Bartoš, Česká pirátská strana
Činnost organizací pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a ve veřejném životě v ČR  Veronika Šprincová, předsedkyně výboru Genderové expertní komory ČR
Česká ženská lobby, Fórum 50%
Women welcome - Monika Pavlisová, lektorka a koučka, RC Holoubek
Sebe-vědomá žena - Bohdana Kabátová, koučka v oblasti osobního rozvoje, ředitelka společnosti Firma 2.0
Moudré podnikání žen - Lenka Papadakisová, zakladatelka projektu MPŽ, majitelka poradenské a vzdělávací společnosti Expertis Praha
Networking - Ivana Bauerová, obchodní trenérka

11: 40 - 11:55
přestávka

11:55 - 12:45, velký sál
panelová diskuze
Žena a vliv ve veřejném dění - Ivan Bartoš, ČPS, Miluše Horská - senátorka, Blanka Poczatková, MBA, - VŠTB, David Šimek - starosta Svitav, Veronika Šprincová - Fórum 50%,

12:45 -13:30
přestávka na oběd

13:30 - 15:30
workshopy

Genderové rozpočtování, Veronika Šprincová, velký sál
Kruhový networking, Ivana Bauerová, aula
Sebe-vědomá žena, Bohdana Kabátová, učebna č.1
Čtyři dohody ve světě práce a politiky, Monika Pavlisová, učebna č. 2
Vědomý leadership, Lenka Papadakisová, učebna č.3

15:30 -16:00
neformální zakončení konference, velký sál

Registrace na konferenci Ženská energie pro politiku
MÍSTO KONÁNÍ: Svitavy, Wolkerova alej 92/18

Záštitu nad konferencí převzala Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.

Jaroslava Herbrichová

 

Zuzana Pustinová