Přestupní terminál Svitavy nádraží

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšení míry využití veřejné dopravy ve Svitavách a okolí, tedy modernizace infrastruktury pro provozování hromadné dopravy, integrace autobusové a železniční dopravy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, rozšíření infrastruktury pro parkování aut a kol, zkvalitnění podmínek pro provozovatele veřejné dopravy. Hlavní aktivitou projektu je výstavba terminálu jako významného přestupního uzlu veřejné dopravy. Projekt zajišťuje současný standard dopravní obslužnosti v okolí města Svitavy integrací autobusové a železniční dopravy způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Popis projektu:
Stavba terminálu řeší kompletní rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury s vyvolanou úpravou nebo výstavbou pozemních objektů s navazujícím osazením uličního mobiliáře. Po dokončení stavby dojde ke splnění podmínek platné legislativy pro veřejný prostor a dokončené dílo bude plně vyhovovat požadovanému účelu včetně bezbariérového řešení.

Součástí stavby je kompletní rekonstrukce uličních prostorů ulic 5. května a Nádražní a rekonstrukce veškerých inženýrských sítí technické infrastruktury. Doplňkově budou vybudovány prvky zvyšující bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), prvky telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systémy pro cestující) a prvky pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a nové parkovací plochy.

Definice zdrojů (včetně DPH):
Celkové náklady projektu dosahují, včetně DPH, výše 70 milionů korun, z nichž 44,5 milionu je hrazeno z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2018 - 2019

Vedoucí projektu: Pavel Čížek.                            Dotační management: Ing. Jiří Škrabal.

Dotační program:

                

Fotodokumentace: 

Datum: 3. 8. 2018  

Fotogalerie