Organizace řízené městem 

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

T. G. Masaryka 7/33A, 568 02  Svitavy
IČ: 620 62 638
DIČ: CZ62062638
Jednatelka: Bc. Lenka Jurenová
Telefon: 461 533 490, 775 605 007
internetové stránky: http://www.seniorcentrum.svitavy.cz

Služby Seniorcentra byly zprovozněny v průběhu ledna 2012.MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH


Máchova alej 1, tel. 461 532 704
ředitelka: Blanka Čuhelová, tel. 461 541 710
Zřizovací listina: listina.pdf
e-mail: muzeum[zavinac]muzeum.svitavy[tecka]cz
internetové stránky: http://www.muzeum.svitavy.cz

 • pravidelně obměňované expozice ve výstavních síních (obrazy, sochy, keramika, forografie aj.)
 • stálé expozice (Pohled do muzejních sbírek, Z historie praček, Svitavská zastavení, Osobnost Oskara Schindlera

MĚSTSKÁ KNIHOVNA


Sídlo: Svitavy, Předměstí, Wolkerova alej 92/18
ředitelka: Mgr. Marta Bauerová
telefon: 461 535 220 – ústředna „Fabrika“
Zřizovací listina: listina.pdf
e-mail: knihovna[zavinac]booksy[tecka]cz
Internetové stránky: http://www.booksy.czSTŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB


Sídlo: Svitavy, Předměstí, Wolkerova alej 92/18
ředitel: Mgr. Petr Mohr
tel. 461 535 220 – ústředna „Fabrika“
Zřizovací listina: listina.pdf
e-mail: kulturasvitavy[zavinac]kultura-svitavy[tecka]cz
internetové stránky: http://www.kultura-svitavy.cz

 • organizuje různé kulturní pořady
 • pořádá abonentní divadelní cykly
 • pořádá koncerty vážné hudby a zajišťuje činnost Kruhu přátel hudby
 • pořádá jazykové a jiné kurzy
 • provozuje kulturní zařízení ve městě

 

SPORTES Svitavy s.r.o.


Tovární 677/28, tel. 461 535 273
jednatel: Ing. Bronislav Olšán
e-mail: bronislav.olsan[zavinac]svitavy[tecka]cz
internetové stránky: http://www.sportes.svitavy.cz

Organizace:

 • spravuje provoz městské kanalizace a ČOV
 • spravuje provoz sportovních zařízení v majetku města (sportovní hala Na Střelnici, krytý plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion)

LIKO SVITAVY a.s.


Tolstého 13, tel./fax. 461 541 014
ředitel: Ing. Josef Gestinger
tel./fax.: 461 541 014
e-mail:gestinger[zavinac]likosvitavy[tecka]cz
e-mail:liko[zavinac]likosvitavy[tecka]cz
internetové stránky: http://www.likosvitavy.cz

 • poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady na území okresu Svitavy
 • zajišťuje separovaný sběr odpadu

Vodárenská Svitavy s.r.o.


Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
IČ: 27549704
DIČ: CZ 27549704
zápis do OR: Krajský soud v Hradci Králové zn. C 25565
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 1220852349/0800 

Zákaznické centrum:
T.G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy
pracovní doba:
pondělí 7:15 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod.
tel. č.: 734 353 989, 461 550 226 

Pohotovost po pracovní době:
tel. č.: 734 353 979

ředitel společnosti: Jaromír Hurych
e-mail: j.hurych[zavinac]vodarenskasvitavy[tecka]cz

tel.č.: 461 548 273
internetové stránky: http://www.vodarenskasvitavy.cz

Vodárenská Svitavy s. r. o.
 • provozovatel vodovodu, kanalizace a ČOV
 • působnost: Svitavy, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov a Vendolí  

Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí


T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
IČ: 60891068
DIČ: CZ60891068
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 1283358399/0800 
tel.č.: 461 550 240
jednatel svazku: Ing. Marek Antoš
e-mail: marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz
internetové stránky: http://skupinovy.vodovod.svitavy.sweb.cz

Předmět činnosti:

 • svazek byl založen za účelem zajištění zásobování vodou a zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, tj. za účelem správy, údržby, ekonomického provozu, obnovy a rozvoje vodovodu.
 • Svazek samotné provozování vodovodu neprovádí, ale tuto činnost objednává u oprávněné organizace, tj. u organizace, která dle příslušných právních předpisů má povolení k provozování vodovodů.

Působnost:

 • Svitavy, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov a Vendolí