Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů končí 1. dubna

17Bře2016

Blíží se konečný termín pro podání přiznání k dani z příjmů pro ty poplatníky, kteří nemají ze zákona povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, a pro osoby, které neuplatnili do 1. dubna 2016 u správce daně plnou moc ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015 pro daňového poradce (tyto osoby podávají daňové přiznání ve lhůtě do 1. července 2016).

Od 21. 3. 2016 až do 1. 4. 2016 jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj rozšířené úřední hodiny do 18 hodin.

Finanční úřad pro Pardubický kraj bude jako každý rok vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, v 10 vybraných obcích. Seznam obcí, termíny i přesné adresy míst, kde budou úředníci finanční správy rozdávat tiskopisy, přebírat vyplněná daňová přiznání a poskytovat konzultace nezbytné k vyplnění daňového přiznání, jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz „Výjezdy pracovníků finančních úřadů a jejich územních pracovišť do vybraných obcí“ a uvedeny v příloze této zprávy.
Dosud bylo za celý Pardubický kraj podáno o 10 procent daňových přiznání méně než v loňském roce ke stejnému datu. Představuje to přibližně 33 procent z celkového očekávaného počtu podání. Zaměstnanci všech územních pracovišť zvládají vyřídit daňové poplatníky bez výraznějšího čekání.

Většímu zdržení na finančním úřadě se lze vyhnout podáním daňového přiznání elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) na Daňovém portálu – internetové stránky www.daneelektronicky.cz, kde je vyplnění usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami s možnostmi uložení rozpracovaného podání a tisku vyplněného tiskopisu.

Další možnost elektronického podání je prostřednictvím datové schránky. Elektronické podání je povinné, pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem Za nedodržení povinné elektronické formy podání hrozí pokuta ve výši 2000 Kč.

Pro placení je nejvýhodnější využít internetové bankovnictví. Fyzické osoby mohou využít nově zavedenou daňovou složenku, pomocí které lze zaplatit daň bez dalšího poplatku na pobočkách České pošty.

Finanční úřad pro Pardubický kraj upozorňuje, že Územní pracoviště v Pardubicích je přestěhováno na Duklu do ulice Boženy Němcové 2625.

V Pardubicích dne 17. března 2016

Hana Patočková
tisková mluvčí
Finanční úřad pro Pardubický kraj

 

Zuzana Pustinová
 

Soubory ke stažení