Vernisáž výstavy Jindřicha Štrajta

V nových prostorách kina Vesmír a divadla Trám ve Svitavách se 4. února 2016 uskutečnila za účasti více něž 150 návštěvníků a hostů slavnostní vernisáž výstavy Šance pro život prof. Jindřicha Štreita, zaměřená na problematiku bezdomovectví a sociálního vyloučení.
Problematice bezdomovectví se Jindřich Štreit věnuje několik let, ale soubor fotografií ze Svitav je specifický především tím, že se samostatně zaměřuje výhradně na místní komunitu bezdomovců nebo osob žijících na hranici sociálního vyloučení.

Na úvod představil Jindřich Štreit důvody své práce ve Svitavách a uvedl, že chtěl návštěvníkům nabídnout téma k zamyšlení nad osudy místních lidí, žijících na okraji společnosti. Starosta města David Šimek poděkoval autorovi za jeho angažované fotografie a představil přítomným projekt Šance, který by se mohl stát prostředkem pro pomáhání a resocializaci maximálního možného počtu osob na ulici. Jejich počet v současnosti přesahuje sedm desítek lidí a další obyvatelé žijí na hranici sociálního vyloučení. Připomenul, že nově zvažované zařízení by se mělo stát místem pomoci 20 ubytovaným lidem, mezi něž bude oproti současnosti možné zahrnout také ženy, kterým Svitavy v dosavadních zařízeních nejsou schopny ubytování nabídnout.

 

Text: Erich Stündl

Fotografie: Zuzana Pustinová

Datum: 4.2.2016

Fotogalerie