Poškození fasády

Dne 30.3. ověřovala hlídka oznámení občana o znečištěné fasádě jeho domu barvou. Vzhledem k výši vzniklé škody se poškozením fasády bude zabývat PČR.