Setkání jubilantů s vedením města

07Dub2016

Jubilanti u starosty města

Město Svitavy pro své seniory – jubilanty pořádá pravidelná setkání s představiteli města. Konají se nejméně čtyřikrát v roce a jsou zváni (dopisem spolu s blahopřáním) senioři – jubilanti, kteří v daném roce dovrší věku 80 let, 85 let a od 90 let každý rok. Setkání zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Jubilantům 6. dubna osobně popřáli a předali drobný dárek starosta města David Šimek a místostarosta Pavel Čížek. Při malém občerstvení jsou jubilantům – seniorům představeny nové plány a projekty města. Jubilanti se zapojují do diskuse, zajímají se o současnost města – dopravu, životní prostředí, zdravotnictví, atd. Vznášejí své připomínky, podměty a často chválí vedení města. Zejména za rozvoj Svitav, podporu mladé a produktivní generace a za to, že i senioři mají ve městě své vyžití, že se na ně nezapomíná. Doprava na tato slavnostní setkání je zajištěna Střediskem sociálních služeb Salvia Svitavy zdarma.   

Eva Huschková

Petr Šmerda

Datum: 6.4.2016

Fotogalerie