Uzavírka Riegrovy ulice

02Kvě2016

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, povoluje na základě žádosti firmy BISA, uzavírku místní komunikace na ulici Riegrova ve Svitavách z důvodu napojení inženýrských sítí pro budoucí bytovou výstavbu (akce „Rezidence Tabačka Svitavy“). Uzavírka potrvá od 4. do 5. května 2016. Objížďka povede po místních komunikacích ulic: Neumannova, Chelčického, Olbrachtova. Možnost vjezdu bude zajištěna pouze pro vozidla IZS a Policie ČR.

Miroslav Doseděl
vedoucí odboru dopravy


Zuzana Pustinová