Od nehod po bezdomovce

Dne 25.5.2016 strážníci mimo běžnou hlídkovou službu řešili i tyto záležitosti. Zabezpečili do příjezdu PČR místo dopravní nehody cyklisty s osobním automobilem na ul. Olomoucka, řešili na základě oznámení občana vozidlo blokující výjezd, ověřili na základě žádosti OŽP MěÚ Svitavy stížnost na ul. Antonína Slavíčka na vozidlo jenž majitel opravoval v zeleni a projednali záležitost ohledně „bydlení“ bezdomovce na veřejném prostranství ul. Větrná.