Prověřování oznámení

Dne 9.6.2016 strážníci přidělili práci pracovníkovi vykonávajícímu obecně prospěšné práce, převzali nález horského kola, na základě stížnosti udělili blokovou pokutu řidičce, která blokovala výjezd na pozemní komunikaci na ul. E. Beneše, prováděli preventivní hlídkovou činnost na ul. Průmyslová – ohledně stížností na prašnost a na základě stížnosti vyřešili s řidičem přestupek na ul. Svitavská, kde dotyčný nesprávně parkoval. Dále v rámci noční služby strážníci opakovaně ověřovali údajné napadení ženy druhem. Dotyčná však toto popřela.