Město nezapomíná na své seniory

Ve středu dne 22. 6. 2016 proběhlo na svitavské radnici tradiční setkání seniorů – jubilantů, kteří ve 2. čtvrtletí oslavili 80, 85, 90 a více let. Oslavencům vše nejlepší k narozeninám a hlavně hodně zdraví popřál starosta města David Šimek spolu s místostarostou Pavlem Čížkem, kteří rovněž přítomné seniory informovali o záměrech a projektech města. Tato setkání jsou jak ze strany seniorů, tak vedení města vnímána jako nástroj pro navazující komunitní práci s cílem rozvíjení sounáležitosti a respektu a předávání životních zkušeností. Setkání se ze 49 pozvaných seniorů zúčastnilo 19.  

Bc. Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Petr Šmerda

 

Datum: 23.6.2016

Fotogalerie