Od mrtvého holuba po řešení občanského soužití

Dne 20.6.2016 strážníci mimo další běžné záležitosti řešili stížnost na bezdomovce, který opakovaně spí v prostoru kontejnerů, opodál ZŠ Felberova. Strážníci muži nabídli pomoc, kterou odmítl. Strážníci toto místo ještě jednou zkontrolovali a zjistili,že muž je zde opět. Při druhé kontrole dotyčný přislíbil se zde nezdržovat a sdělil, že navštíví sociální pracovnici, kterou taktéž strážníci informovali. Dále strážníci zajistili úklid mrtvého holuba z náměstí, o utržených reklamních tabulích na autobusovém nádraží informovali majitele a ověřili stížnost na pronikavý zápach na ul. Školní.

Dne 21.6.2016 prováděli hlídkovou činnost v rámci města, při které kontrolovali dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu, veřejného pořádku a dodržování pravidel občanského soužití. Mimo toto strážníci na žádost PČR prověřili tísňový signál z jedné prodejny a také obdrželi stížnost majitelky psa, kterého v předchozích dnech zachránili.

Dne 22.6.2016 strážníci mimo jinou běžně prováděnou činnost ověřili stížnost na 5 bezdomovců v prostoru u dětského centra za OD Albert, kteří měli obtěžovat kolemjdoucí. Strážníci místo prověřili, a jelikož na místě byl pořádek a k páchání přestupkového jednání nedocházelo, „doporučili dotyčným, aby změnili aktuální místo svého pobytu a přesunuli se jinam. Dotyční místo následně opustili. S dotyčnými se strážníci setkali ještě cca o hodinu později, kdy měli polehávat a chovat se hlučně na náměstí Míru. Po upozornění hlídkou se řádně posadili.